Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Prostredníctvom programu terénnych prác na dedine som počas pandémie COVID-19 navštívila spolu so sestrami z komunity Kazungula v Zambii najchudobnejšie rodiny.

Pomáhame tak tým najzraniteľnejším farníkom donáškou jedla. Popritom sme mali možnosť spoznať ich život a súčasnú situáciu. Modlitba mala počas návštevy tiež svoje miesto. Keď som na ich tvári videla úsmev, bola som si istá, že Boh je medzi nami. Uvedomila som si, že materiálne veci, ktoré s nimi zdieľame, nie sú také dôležité ako naša osobná prítomnosť, modlitba, úsmev a láska.

Sestra Viera

01
02
03
004
05
06
07
08
  • 01
  • 02
  • 03
  • 004
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  •