Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Drahí priatelia našej Misijnej kongregácie, ktorí ste ju v uplynulom roku podporili aj finančne, a to dvoma percentami Vašej dane z príjmu – touto cestou Vám chceme vyjadriť našu vďačnosť za Váš dar, ktorý tiež pomáha v pokračovaní v našej činnosti, či už v službe starým ľuďom v Zariadení pre seniorov alebo pri iných aktivitách evanjelizácie.

Veríme, že Vám to Pán Boh odmení svojím požehnaním a darmi, ktoré potrebujete vo Vašej životnej situácii. O to prosíme v našich modlitbách.

Misijné sestry Služobnice Ducha Svätého