Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Vo veľkonočnom posolstve generálna radkyňa sr. Miriam Altenhofen SSpS hovorí: "Kameň je odvalený! Hrob je prázdny. Kríž sa stáva symbolom našej spásy a prázdny hrob sa stáva symbolom radikálneho nového začiatku. Keď si myslíte, že je to koniec, je to len začiatok niečoho nového. Mária Magdaléna a apoštoli zažili a sú svedkami, že Ježiš vstal, Boh ho vzkriesil z mŕtvych. Hallelujah!Je to sila silnejšia ako každé zlo, každý vírus, násilie a smrť! Je to Božia láska - a táto láska je vyliata aj do našich sŕdc skrze Ducha Svätého."