Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Zostávam doma, Pane, a uvedomujem si, že si ma to tiež naučil, keď si v poslušnosti Otcovi žil tridsať rokov v dome v Nazarete v očakávaní svojho veľkého poslania.

 

Zostávam doma, Pane,
a v tesárskej dielni svätého Jozefa, tvojho a aj môjho pestúna,sa učím pracovať, poslúchať,
aby som vyhladil/ohobľoval nerovnosti vo svojom živote,
a tak pre teba vytvoril umelecké dielo.

Zostávam doma, Pane,
a viem, že nie som sám,
pretože Mária, ako každá mama,
je niekde tu a stará sa o domácnosť
a pripravuje pre nás obed;
všetci sme Božia rodina.

Zostávam doma, Pane,
a robím to zodpovedne pre svoje dobro,
pre zdravie všetkých v našej obci,
pre zdravie tých, ktorých mám rád,
a pre dobro môjho brata, ktorého si mi poslal do cesty
a žiadaš ma, aby som za neho bdel v záhrade života.

Zostávam doma, Pane,
a v tichu Nazareta sa snažím modliť, čítať, učiť sa, meditovať
a byť užitočný v malých prácach,
aby bol náš domov krajší a útulnejší.

Zostávam doma, Pane,
a hneď ráno ti vzdávam vďaky za nový deň, ktorý mi venuješ;
budem sa ho snažiť nezničiť, ale prijať ho s úžasom
ako dar a veľkonočný zázrak.

Zostávam doma, Pane,
a na poludnie opäť prijmem anjelov pozdrav,
stanem sa služobníkom lásky spolu s tebou,
ktorý si sa stal človekom, aby si prebýval medzi nami,
a unavený z cesty ťa nájdem smädného pri Jakubovej studni
a hladného po láske na kríži.

Zostávam doma, Pane,
a ak ma podvečer bude trocha sužovať melanchólia,
budem ťa vzývať ako emauzskí učeníci:
„Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil.“

Zostávam doma, Pane,
a večer, spojený modlitbou s toľkými chorými a osamelými,
budem čakať na ranné zore,
aby som znova mohol spievať o tvojom milosrdenstve
a povedať všetkým, že v búrkach si ty mojím útočiskom.

Zostávam doma, Pane,
a necítim sa sám, ani opustený,
pretože ty si mi povedal: „Ja som s vami po všetky dni.“
Áno, najmä v týchto dňoch opustenosti, Pane,
v ktorých, ak moja prítomnosť nebude potrebná,
prídem ku všetkým jedine na krídlach modlitby.

Amen.

(+ Giuseppe, biskup, Nocera Inferiore – Samo, Taliansko)