Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Uvedomujúc si aktuálnu situáciu dnešnej doby sme ako reakciu na potreby časov založili nový účet Misijných sestier na Instagrame. Sledujte nás. 

Naša generálna predstavená sestra Maria Theresia Hörnemann, SSpS vo svojom videoposolstve sestrám zo dňa 22. marca hovorí:

"Drahé sestry, žiada sa od nás, aby sme zostali doma a udržiavali si fyzickú vzdialenosť, ale vyzývame nás, aby sme zostali v spojení s Bohom on-line v modlitbe a on-line navzájom prostredníctvom moderných technológií a sociálnych médií."

Nájsť nás môžte pod misijnesestryssps

sr. Katka,SSpS