Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

V deň, keď si Cirkev pripomína Svetový deň chorých prijali klienti Domova svätého Jozefa a chorobou skúšané sestry sviatosť pomazania chorých.

Po krátkej bohoslužbe slova páter Waldemar Grieger, SVD vyzval prítomných v kaplnke provinciálneho domu k obnove krstných sľubov.  Súčasne so slovami: „Týmto svätým pomazaním a pre svoje láskavé milosrdenstvo nech ti Pán pomáha milosťou Ducha Svätého. A oslobodeného od hriechov nech ťa spasí a milostivo posilní, “ pomazal olejom ruky a čelo veriaceho skúšaného chorobou. V záver obradu poďakoval páter za modlitby a obety, ktoré chorí svojou účasťou na Kristovom utrpení prinášajú za nás všetkých. „Keď spomenieme kríž, myslíme na utrpenie a smrť, je tu však prítomná láska Boha k nám.“ Prítomných uistil o modlitbách v ich skúškach.

sestra Katarína Junasová, SSpS


Fotografia

DSC06167
DSC06168
DSC06169
DSC06170
DSC06172
DSC06178
DSC06180
DSC06185
DSC06192
DSC06205
DSC06212
DSC06216
 • DSC06167
 • DSC06168
 • DSC06169
 • DSC06170
 • DSC06172
 • DSC06178
 • DSC06180
 • DSC06185
 • DSC06192
 • DSC06205
 • DSC06212
 • DSC06216
 •