Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Radosť nie je závislá od veku, je dynamizmom, ktorý dáva život  a nádej. V provinciálnom dome Misijných sestier služobníc Ducha Svätého sa 7.- 9. februára uskutočnil formačný víkend sestier v doživotných sľuboch.

Témou „Radosť v duchovnom živote“ sprevádzal 36 sestier jezuita Jakub Garčár. Vo svojom impulze poukázal na radosť nielen ako na ľudskú emóciu, ale aj ako na dar. „Čím ideš dnes poslúžiť? Radosťou!“ Narážajúc na názov našej kongregácie povzbudil prítomné byť „služobnicami daru radosti.“ Pripomenul, že spontánnosť nestačí, vyžaduje sa i námaha. Radosť je zároveň darom Ducha, charizmou, o ktorú treba neustále prosiť.

Počas osobnej modlitby sestry uvažovali, kde nachádzajú radosť v svojom živote a čo ich o ňu oberá. Program pokračoval delením sa v skupinkách a následne spoločným plénom. V ňom medzi iným zaznelo, že sestry čerpajú radosť z osobného stretnutia s Pánom, zo spoločenstva, ale i skrze dobrý spánok alebo šálku kávy.  Medzi odpoveďami rezonovalo, že živnou pôdou pre radosť, sú práve medziľudské vzťahy.  „Človek je klbko dobra a menej dobra. A závisí od toho, čo v sebe rozvíja,“ vyjadrila sa jedna zo zúčastnených.

Na záver impulzu páter Jakub vyzval sestry k momentu pamäte: „ Spomeň si, Izrael, pre čo si sa nadchol!“, aby Boží životodarný hlas, ktorý ku nim dnes prehováral, nezostal zabudnutý vo všednosti života.

Počas nedeľnej Eucharistickej slávnosti doplnenej o kreatívne prvky si sestry prehlbovali vedomie, že sú povolané byť soľou zeme a svetlom sveta. V spoločnom vyhodnocovaní sestry ocenili vyváženosť program a zazneli slová vďačnosti za zorganizovanie víkendu. „Som veľmi vďačná za rôzne vekové skupiny, čas na hru, zdieľanie, modlitbu i zábavu,“ delí sa so svojou skúsenosťou sestra Alena. 

Uvedomujúc si dôležitosť takýchto stretnutí sa sestry dohodli na ďalšom víkende pokračujúcej formácie.

sr. Katarína Junasová, SSpS


Fotografia

DO 04
DO 08
DO 13
DO 15
DO 26
DO 28
DO 32
DO 35
DO 37
DO 43
DO 44
DO 45
DO 46
DO 54
DO 62
DO 71
DO 82
DO 90
DO 98
DO 99
DO 100
DO 107
DO 108
DO 114
DO 117
DO 122
DO 123
 • DO 04
 • DO 08
 • DO 13
 • DO 15
 • DO 26
 • DO 28
 • DO 32
 • DO 35
 • DO 37
 • DO 43
 • DO 44
 • DO 45
 • DO 46
 • DO 54
 • DO 62
 • DO 71
 • DO 82
 • DO 90
 • DO 98
 • DO 99
 • DO 100
 • DO 107
 • DO 108
 • DO 114
 • DO 117
 • DO 122
 • DO 123