Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Naša bratislavská komunita svätého Arnolda oslávila sviatok a patrocínium našej kaplnky spolu so susedskými komunitami, sestrami Vykupiteľkami a Milosrdnými bratmi. Po prezentácii o živote svätého Arnolda a slávnostnými vešperami sme slávili Eucharistiu, ktorú celebroval páter Richard, prior Milosrdných bratov.

Tešíme sa, že po Trojkráľovej spoločnej akcii, ktorú sme slávili u Milosrdných bratov a posvätením nemocnice, sme mohli privítať tentokrát u nás našich bratov a sestry. Tak trocha symbolicky v trojlístku, ako to povedal aj páter Richard. Otec Arnold založil tri rehoľno - misionárske spoločenstvá s trojičnou spiritualitou. A teraz, hoci nie všetci z Arnoldovej rodiny, sme tu pod jednou strechou tiež tri rehoľné spoločenstvá.

Kladieme si otázku, čo chce Pán od nás, aké svedectvo nášho zasvätenia máme dávať okoliu a nemocnici? Nielen ako individuálne spoločenstvá, ale zasvätení v Cirkvi, zasvätení v centre mesta.

Ďakujeme Pánovi za všetky dobrodenia, ktorými nás denne zahŕňa aj na orodovanie  nášho zakladateľa, svätého Arnolda Janssena. Vyprosujme si čnosti a dary, ktoré potrebujeme pre vykonávanie a žitie Pánovej misie tu, v Bratislave.

 Sr. Laura Vlčáková, SSpS


Fotografia

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 •