Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Tak ako je to v našich končinách zvykom, 6. január sme prežili spolu všetky tri rehoľné spoločenstvá – komunita Misijných sestier, sestier Vykupiteliek a Milosrdných bratov  na Námestí SNP v Bratislave. Teda nie na námestí, lebo nešlo o žiaden pochod či zhromaždenie, ale predsa sme sa „nachodili“ po našich komunitách a celej celučičkej nemocnici Milosrdných bratov.

Na čele sprievodu bol brat Richard, prior rehole, so svätenou vodou, za ním bratia s kadidlom a kriedou. No a my, všetky rehoľníčky s Jednotným katolíckym spevníkom sme spievali vianočné a novoročné koledy. Neviem, koľko nám krokomer načítal krokov, ale predpokladám, že predsavzatiami stanovených 10 tisíc sme asi dosiahli, a to nemyslím spolu, ale individuálne.

Spoločne sme sa modlili a zvolávali Božie požehnanie, aby nemocnica mohla i naďalej sprostredkovávať nielen telesné, ale aj duševné a duchovné zdravie.

Nasledoval spoločný a chutný obed v jedálni nemocnice. Naša komunita pozvala Milosrdných bratov a susedky sestry Vykupiteľky na spoločné slávenie sviatku svätého Arnolda Janssena  v našej komunite a kaplnke.

sestra Laura Vlčáková,SSpS


Fotografia

12CB
13CB
14CB
15CB
17CB
18CB
19CB
20CB
21CB
32CB
36CB
44CB
46CB
57CB
74CB
85CB
90CB
92CB
100CB
101CB
104CB
105CB
 • 12CB
 • 13CB
 • 14CB
 • 15CB
 • 17CB
 • 18CB
 • 19CB
 • 20CB
 • 21CB
 • 32CB
 • 36CB
 • 44CB
 • 46CB
 • 57CB
 • 74CB
 • 85CB
 • 90CB
 • 92CB
 • 100CB
 • 101CB
 • 104CB
 • 105CB