Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

15. januára slávime spolu s misionármi verbistami ako aj s misijnou kongregáciou Služobníc Ducha Svätého sviatok svojho zakladateľa, sv. Arnolda Janssena.

Dnes je 22. v mesiaci. A čo to pre nás znamená? Je tu druhý diel našej prípravy na blížiace sa 90. jubileum slovenskej provincie SSpS. Tento diel nesie názov Choďte do celého sveta a ohlasujte Evanjelium s odvahou.

Bolo to 12. októbra 2018, keď som nasadla do lietadla vo Viedni. Rozlúčila sa so sestričkami a vydala sa na moju trojročnú misijnú skúsenosť do ďalekého Mexika.

Katolícka materská škôlka v Revúcej sa zapojila do akcie Milión deti sa modlí ruženec. Každá trieda od „veľkáčov“ až po malých sa vo svojej triede pomodlili ruženec spolu s pani učiteľkami.

Drahí bratia a sestry, chcem sa poďakovať Pánovi za nasadenie, s akým sa v celej Cirkvi prežíval Mimoriadny misijný mesiac v októbri minulého roku. Som presvedčený, že to prispelo k podnieteniu misijného obrátenia v mnohých spoločenstvách, spôsobom naznačeným v téme „Pokrstení a poslaní: Kristova Cirkev na misiách vo svete“.

Počas mesiaca október Vám prezentujeme naše misionárky vo svete a ich apoštoláty s krátkou myšlienkou.

Článok bol uverejnený v Hlasoch z domova a misií, september 2020.

Písal sa 15. júl 1995, keď sestry Mária Ester, Vianneya, Laura a Felicita skladali prvé rehoľné sľuby v Misijnej kongregácii služobníc Ducha Svätého. 

Život zasvätených osôb zjavuje tajomstvo Boha, ktorý miluje človeka tak ako ženích svoju nevestu. Novicka Magdaléna Kucková pocítila vo svojom srdci pozvanie k takejto láske a odpovedala na ňu zložením prvých rehoľných sľubov v Misijnej kongregácii služobníc Ducha Svätého.

V deň, keď Cirkev slávi meniny Panny Márie, sme sa 12 sestier z komunity Ivanky pri Nitre, Bratislavy a Přerova vybralo na púť do Turzovky. Čakalo nás tu zopár milých prekvapení.

Už máme za sebou tretí ročník rodinného tábora s trojkombináciou motta, tentoraz to bolo 3P- POMÔŽEM, POCHOPÍM POTEŠÍM. Pred 2 rokmi sme začínali náš tábor s rodinami zo Zlatých Moraviec a okolia v malebnej dedinke Huty pod Roháčmi.

Teplé letné dni sme s rómskymi deťmi prežívali v tábore na Orechovom dvore. Téma tohtoročného tábora bola: Svätý Zefirín – patrón Cigánov.

….je název a zároveň hlavní idea projektu v duchu Nové evangelizace, který pod vedením bohoslovců už více jak 27 let probíhá na různých místech České republiky - zpravidla v malých, možná trošku zapomenutých, vesničkách Čech a Moravy, kde křesťanství pomalu mizí kamsi do vzpomínek několika stárnoucích babiček v kostelních lavicích.

Pre mnohých je leto neodmysliteľne spojené s načerpaním duchovných a telesných síl. Ja som tento rok prijala zaujímavú ponuku a na niekoľko dní som sa stala sprievodkyňou cestovného ruchu. Spolu so 14-mi mladými ľuďmi z maďarskej farnosti Mélykút sme od 12.-17.júla 2020 objavovali krásy terchovskej prírody, duchovné dedičstvo svätého Svorada a Benedikta na Skalke pri Trenčíne, či novodobé pútnické miesto Skalné sanktuárium na hore Butkov.

Písal sa 15. júl 1995. Sestra Mária Ester, sestra Vianneya, sestra Laura a sestra Felicita zložili prvé rehoľné sľuby v Misijnej kongregácii služobníc Ducha Svätého. Uplynul krásny čas a nedeľa 12. júla 2020 sa stala pre tieto sestry dňom vďakyvzdania za 25 rokov ich rehoľno – misionárskeho povolania.

Vo farnosti Revúca bola v nedeľu 5. júla 2020 krásna slávnosť prvého svätého prijímania. Desať detí dostalo milosť prvý raz prijať sviatostného Krista v Eucharistii.

Mladí i dospelí z farnosti Nitra – Klokočina sa pripravovali pod vedením viacerých animátorov na prijatie sviatosti birmovania skoro jeden rok. V sobotu 27. júna 2020 nadišla ich dlho očakávaná chvíľa.

Pre účastníkov kurzu Samuel ročníka 2019 - 2020 z diecézy Nitra a arcidiecézy Bratislava sa konali duchovné cvičenia v exercičnom dome v Nitre na Kalvárii. Verbista Igor Kráľ v spolupráci s animátormi nitrianskeho tímu kurzu Samuel pripravili v dňoch 18.-21. júna 2020 program, ktorého téma bola „Ustavične sa radujte v Pánovi!“.

V rámci budovania dobrej spolupráce medzi Misijnými sestrami služobnicami Ducha Svätého a pátrami Spoločnosti Božieho Slova vo farnosti Nitra Kalvária sa v posledné týždne uskutočnili viaceré stretnutia.

Prostredníctvom programu terénnych prác na dedine som počas pandémie COVID-19 navštívila spolu so sestrami z komunity Kazungula v Zambii najchudobnejšie rodiny.

„Pán mi riekol: "...pôjdeš všade, kde ťa pošlem a povieš všetko, čo ti prikážem.“ Tieto slová zazneli nielen prorokovi Jeremiášovi, ale aj sestrám boromejkám, ktoré boli súčasťou farnosti Nitra Kalvária.

Duchovne i telesne načerpať v krásnom prostredí Malej Fatry mali možnosť sestry z komunity Ivanke pri Nitre a Bratislavy. Stretnutie, ktoré sa uskutočnilo od 5. – 7. júna v Terchovej, bolo súčasťou pokračujúcej formácie.

Sestry v dočasných sľuboch potvrdili nanovo svoje rozhodnutie kráčať za Kristom. Pätica junioriek patriaca do slovenskej provincie sa momentálne nachádza v štyroch rôznych krajinách.

Dnes si pripomíname štvrté výročie smrti sestry Veroniky Theresie Ráckovej, SSpS. Misionárka v Južnom Sudáne bola zasiahnutá výstrelmi neznámych mužov, keď sa vracala autom z nemocnice pri prevoze tehotnej ženy. Následkom svojich zranení zomrela 20. mája 2016 v Nairobi, v Keni.