Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Matka Jozefa, spolu s Matkou Máriou, Helenou Stollenwerkovou, sa stala základným kameňom mladej komunity sestier v Steyli. Právom ju tak nazývame našou spoluzakladateľkou.  Matka Jozefa bola blahorečená 29. júna 2008.  

Bolo to pred pár rokmi, keď som už rozpoznala svoje životné povolanie, ale nemala som odvahu vykročiť na cestu zasväteného života. Denne som chodievala na svätú omšu, sýtila sa Eucharistiou a pozorne počúvala kázne nášho pána farára, ktorý vedel o mojom rozhodnutí stať sa Misijnou sestrou služobnicou Ducha Svätého. V týždni pred nedeľou Dobrého Pastiera som prišla za ním a povedala som mu: „Pán farár, prečo ste sa v tieto dni rozhodli kázať iba pre mňa? Každé slovo Vašej homílie sa hlboko dotýka mojej duše!

V sérii príprav na naše 90. jubileum sa v ďalšej úvahe dozviete od sr. Stelly Márie Dolníkovej z Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony, čo pre ňu znamená sloboda. Je členkou kontemplatívnej rehole a hovorí: "Náš spôsob, ako prežívame slobodu ako Boží dar, je pre väčšinu ľudí nepochopiteľný a paradoxný. Kladú si otázky: Kto by dnes šiel slobodne a dobrovoľne za mreže? Prečo ste za mrežami? Vtedy im rada odpovedám: „Nuž, to závisí od uhla pohľadu. Z mojej perspektívy ste za mrežami vy. Človek dneška je zvyknutý považovať za centrum seba. Tu som ja, teda tu je „pred mrežami“. My sa pozeráme na Pána v Eucharistii, On je tým centrom, východiskovým bodom, od ktorého sa odvodzuje všetko ostatné. Nuž, ak sa na to pozrieme takto, tak my sme s Ním pred mrežami a vy...“ – a potom je zaujímavé debatovať o tom, na ktorej strane je viac slobody."

Každoročne pred Nedeľou Dobrého pastiera prežívame v Cirkvi Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Je to čas našej intenzívnejšej modlitby práve na tento úmysel, preto sme pripravili sériu obrázkov s myšlienkami Svätého Otca Františka. Ide o myšlienky z jeho posolstva k 58. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania, ktorý sa bude v Cirkvi sláviť na 4. veľkonočnú nedeľu (25. apríla 2021).

Veľkonočný týždeň v dedine San Agustín de las Juntas, Oaxaca. Spolu s mladými sme sa zapájali do modlitieb a liturgie týchto veľkonočných sviatkov. Mexičania sú veľmi kreatívni a vždy ma prekvapia krásnymi výzdobami a nápadmi. Sv. omše sme mali vonku pred kostolom. A hoci sa kvôli pandemickym obmedzeniam nedovoľujú veľké oslavy ako je tomu zvykom, vďaka Bohu sme prežili Veľkú noc pokojným a radostným spôsobom.

Článok vyšiel v Katolíckych novinách 10.4.2021, Pavol Kall 


Oficiálny názov Bolívie znie Bolívijský mnohonárodný štát. Tvorí ho tridsaťšesť indiánskych kmeňov, z ktorých každý má svoj vlastný jazyk. Ide o krajinu s rozmanitými prírodnými podmienkami. Už niekoľko rokov tam pôsobí aj sestra Sára Tokarčíková (38) z Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého.

V čase pandémie sa nám ukazujú aj veľmi pekné skutočnosti: naše životy udržiavajú ľudia pracujúci mimo svetla reflektorov, na ktorých sa obyčajne zabúda. O ich obetavosti a starostlivosti sa nezvyklo hovoriť vo večerných správach. Svätý Otec František v apoštolskom liste Patris corde prirovnáva ich život k životu sv. Jozefa: „Svätý Jozef nám pripomína, že všetci tí, čo sú zdanlivo skrytí alebo sú „v tieni“, môžu v dejinách spásy zohrávať nenahraditeľnú úlohu. Všetkým im patria slová uznania a vďaky.“
Medzi týchto ľudí nenápadného života patria aj ošetrovateľky a opatrovateľky v zariadeniach pre seniorov – i v tom našom, ktorý nesie meno tohto veľkého patróna: Domov sv. Jozefa. Jednou z nich je pani Emília Hianíková, ktorá pochádza z Mojzesova, má dve deti a miluje vychádzky do prírody a turistiku.

Rozhovor s predstavenou Misijných sestier Janou Pavlou Tóthovou o jej ceste viery, ženách v cirkvi aj o kresťanskom koučingu (článok vyšiel v denníku Postoj: Konzervatívny denník, 14. marec 2021)

V sérii príprav na naše 90. jubileum sa v ďalšej úvahe dozviete od manželov Čaučíkovcov, čo chcú, aby deti objavovali v spoločenstvách, čo znamená Dobrá novina pre mladých a ešte omnoho viac. 

Milí naši priatelia, ponúkame vám, ale i vašim priateľom, možnosť koučovacieho rozhovoru so sestrou Janou Pavlou, SSpS, ktorá absolvovala tento kurz. 

Uvedomujem si, že potrebujem vo svojom živote niečo zmeniť?

Nie som spokojná/ý s tým, ako sa môj život odvíja?

Neviem sa dlhodobo pohnúť z miesta?

Koučing je transformujúci a premieňajúci rozhovor, v ktorom človek získava väčšiu moc nad samým sebou a poznáva hlbšie svoje vnútro.

Milí čitatelia Hlasov z domova a misií, keď píšem tento list, posielam Vám srdečný pozdrav z európskej časti Ruska,z mesta Tambov. Chcem sa s Vami podeliť o skúsenosť zo života v tomto meste. V Rusku pracujem od roku 2013 a do Tambova som pricestovala vo februári 2019 z mesta Abakan v Sibíri, kde som pôsobila predtým.

Svoje svedectvo poskytla na sviatok Obetovania Pána, ktorý si v Cirkvi pripomíname 2. februára ako Deň zasväteného života .

Sme v čase lockdownu. Aj tento diel bude preto špeciálny. Tretie zamyslenie našej prípravy na blížiace sa 90. jubileum slovenskej provincie SSpS je na tému Nádej. Môžete v ňom nájsť slová MUDr. Dany Laukovej, PhD.: 

S hlbokou vďačnosťou a radosťou sme sa v sobotu 16. januára zúčastnili svätej omše v rodnej dedine sestry Marcely, ktorá sa v tento deň navždy zasvätila svätému Trojjedinému Bohu a Jeho misii. „Dávam Ti celé srdce na celý život" boli slová z homílie provinciála pátra verbistov. Po svätej omši sme mali spoločný obed. Jedna zo svadobných tradícií niektorých mexických dedín zahŕňa tanec so živým moriakom, ktorý sa prináša ako dar od ženícha pre nevestinu rodinu.

Čím je svätý Arnold inšpiráciu pre naše sestry, koordinátorov médii v tejto pandémii alebo bratov verbistov? Cez toto video pocestujte s nami do celého sveta - cez Papuu Novú Guineu, Áziu, Afriku, Európu, až po Ameriku.

15. januára slávime spolu s misionármi verbistami ako aj s misijnou kongregáciou Služobníc Ducha Svätého sviatok svojho zakladateľa, sv. Arnolda Janssena.

Pekne vás všetkých pozdravujem v tomto novom roku 2021 s prianím dobrého zdravia a radosti z viery, ktorú máme v Pána Ježiša a v jeho pomoc.

Ďakujem, Nebeský Ocko, za všetko, čo si mi dal v minulom roku. Ďakujem za slnečné i smutné dni, za zdravie a aj za chorobu, za smútok a radosť, za samotu, prácu i obavy, za láskavý úsmev a priateľov, za slzy i pomocnú ruku, za lásku a schopnosť pomáhať iným. Čo mi prinesie tento rok? Nevieme, ale už teraz Ťa prosíme o trpezlivosť, pokoru, lásku i pokoj pre celý svet.

Dnes je 22. v mesiaci. A čo to pre nás znamená? Je tu druhý diel našej prípravy na blížiace sa 90. jubileum slovenskej provincie SSpS. Tento diel nesie názov Choďte do celého sveta a ohlasujte Evanjelium s odvahou.

Sviatok svätého Mikuláša je dňom, na ktorý sa tešia nielen deti, ale aj my, dospelí. Každý túži byť obdarovaný- niekto sladkosťou, iný úsmevom, či inou pozornosťou.