V mexickej dedine San Agustín de las Juntas sa prvý raz slávila Misijná nedeľa

V modlitebnom a radostnom duchu sme prosili Pannu Máriu, prvú misionárku, ktorá darovala svetu Ježiša a vždy sa podieľala na šírení Jeho misie tu na zemi, aby orodovala za všetky národy sveta, vyprosovala pokoj v krajinách, kde vládnu vojny, hlad, násilie, prenasledovanie, nespravodlivosť a aby aj nám pomáhala v napĺňaní tej našej každodennej misie. 

Drahé spolusestry na Slovensku, milí rodáci,

pomaly sa končí misijný mesiac október, ktorý, ako dobre vieme, bol pápežom Františkom vyhlásený za mimoriadny mesiac misií. Rada by som sa s Vami podelila o tom, ako sme ho prežili v komunite blahoslavenej Matky Márie Heleny Stolenwerk a Matky Josefy Stenmanns vo farnosti San Agustín de las Juntas, Oaxaca (Mexiko).

V tento mesiac sme ako komunita v modlitbe vyprosovali Božie požehnanie pre naše tri kongregácie: Misijné sestry Služobnice Ducha Svätého, našich bratov verbistov (Spoločnosť Božieho Slova) a naše sestry Služobnice Ducha Svätého Ustavičnej Poklony, misionárky a misionárov, ktorí slúžia na všetkých 5 kontinentoch. Pre ľudí z farnosti sme pripravili zamyslenia s misijnou tematikou na štvrtkové adorácie. Na troch stretnutiach s pastoračnými asistentami sme predstavili hlavné posolstvo tohto mimoriadneho misijného mesiaca a spoločne sme rozoberali viaceré cirkevné dokumenty, ktoré bližšie vysvetľujú význam a cieľ misií v Cirkvi. Na záver sme jednotlivé skupinky vyzvali, aby si stanovili konkrétne predsavzatia, ako by mohli viac prispieť k rozvíjaniu misijného diela v našej farnosti.

Naše aktivity vyvrcholili misijným ružencom v sobotu 19. októbra a misijnou sv. omšou 20. októbra, na ktorých sa zúčastnili všetky sektory farnosti. Misijný ruženec sme pripravili spolu so skupinkou mladých z modlitebného hnutia ARCOIRIS. Mladí vytvorili krásne plagáty 5 kontinentov, ktoré sme začlenili do modlitby. Otčenáš zaznel v 5 rôznych jazykoch: swahili (jeden z afrických jazykov), zapoteco (jeden z pôvodných jazykov Mexika), slovenčine, angličtine a v oficiálnom indonézskom jazyku. V modlitebnom a radostnom duchu sme prosili Pannu Máriu, prvú misionárku, ktorá darovala svetu Ježiša a vždy sa podieľala na šírení Jeho misie tu na zemi, aby orodovala za všetky národy sveta, vyprosovala pokoj v krajinách, kde vládnu vojny, hlad, násilie, prenasledovanie, nespravodlivosť a aby aj nám pomáhala v napĺňaní tej našej každodennej misie. 

Misijná svätá omša bola slávená o 12.00 hod. na námestí pred farským kostolom v našej dedine, ktorá sa nazýva San Agustín de las Juntas. Farníci boli rozdelení do 5 kontinentov a na sv. omšu putovali z neďalekých dedín, ktoré spadajú pod našu farnosť. Ľudia si vybrali svätcov, ktorí reprezentujú jednotlivé kontinenty, pripravili plagáty, vlastnoručne vyrobili veľké misijné ružence, všetko zladili do 5 misijných farieb a každá skupinka s rôznymi radostnými pokrikmi a piesňami uskutočnila svoj „misijný pochod“. Keď sa zhromaždili všetky skupiny pred kostolom, začala sa sláviť sv. omša. Súčasťou liturgie bola procesia s Bibliou a tance reprezentujúce Afriku, Ameriku, Európu, Áziu a Oceániu počas obetovania. Prosby zazneli nielen v španielčine, ale tiež v portugalčine, v jednom z indických jazykov, v indonézskom jazyku a nechýbala ani naša krásna slovenčina.  Svätá omša venovaná misiám sa konala v našej farnosti po prvý krát, čo ešte viac umocnilo našu spoločnú radosť a nadšenie.

Okrem farnosti, sme sa snažili priblížiť misijné posolstvo a rôznorodosť kultúr vo svete aj našim najmenším - deťom, ktoré navštevujú našu škôlku. Spolu s učiteľkami a deťmi sme vyzdobili náš vchod do škôlky a pre deti sme tiež pripravili misijný program v podobe rôznych hier a tancov.

Ďakujem Bohu za Jeho požehnanie a mnoho milostí, ktoré nám daroval počas tohto času. Verím, že v tento mesiac sme boli všetky hlboko zjednotené v modlitbe a naše srdcia spoločne volali v rôznych kútoch sveta: „Nech žije sv. Trojjediný Boh v našich srdciach a v srdciach všetkých ľudí!“

V modlitbe a láske s Vami spojená, sr. Jana Smutná, SSpS


Fotografia

IMG_20190930_104846
IMG_20190930_153709
IMG_20191009_183248
IMG_20191012_200526
IMG_20191016_175456
IMG_20191016_181133 (2)
IMG_20191019_180224
IMG_20191019_180408
IMG_20191019_183541
IMG_20191020_113412
IMG_20191020_120158
IMG_20191020_120208
IMG_20191020_120332
IMG_20191020_123206
IMG_20191020_123708
DSCN2821 (2)
DSCN2827
DSCN2844
 • IMG_20190930_104846
 • IMG_20190930_153709
 • IMG_20191009_183248
 • IMG_20191012_200526
 • IMG_20191016_175456
 • IMG_20191016_181133 (2)
 • IMG_20191019_180224
 • IMG_20191019_180408
 • IMG_20191019_183541
 • IMG_20191020_113412
 • IMG_20191020_120158
 • IMG_20191020_120208
 • IMG_20191020_120332
 • IMG_20191020_123206
 • IMG_20191020_123708
 • DSCN2821 (2)
 • DSCN2827
 • DSCN2844