História

 

Misijné dielo, ktoré je dnes rozšírené po celom svete, začal Boh nenápadne v srdci nemeckého kňaza Arnolda Janssena. Jeho túžba, aby svätý trojjediný Boh žil v srdciach všetkých ľudí, sa v roku 1875 prejavuje založením Spoločnosti Božieho Slova (SVD) v holandskom Steyli.

Inšpirovaný Duchom Svätým a potrebami ľudí v misijných oblastiach, kde prítomnosť zasvätených žien bola nevyhnutná, zakladá 8. decembra 1889 spolu s blahoslavenou Matkou Máriou, Helenou Stollenwerkovou a blahoslavenou Matkou Jozefou, Hendrinou Stenmannsovou Misijnú kongregáciu služobníc Ducha Svätého.  V roku 1896 vzniká kontemplatívna vetva misijných sestier Kongregácia služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony, ktorá podporuje svojou nepretržitou modlitbou prácu misionárov a misionárok. 

V Misijnej kongregácii služobníc Ducha Svätého pôsobí v súčasnosti viac ako 3 000 sestier v 46 krajinách.

Založenie slovenskej provincie

 

Misijné sestry začali svoju misiu na Slovensku v roku 1931 v Spišskom Štiavniku.  Vďaka zvýšenému záujmu slovenských dievčat o misie sa bývalá budova biskupskej lesnej správy stala novým domom Misijných sestier. 22. júl 1931 sa datuje ako deň založenia slovenskej régie SSpS. Prvou predstavenou bola sestra Virgília, Ľudmila Beláková, SSpS, ktorá pochádzala z Moravy a pôsobila na misiách v Argentíne.

Postupne vznikali komunity a pracoviská v Mokradi na Orave, v Bytčici, v Kežmarku, v Hrabovom a na ďalších miestach. Sestry pôsobili tiež ako učiteľky v Lendaku a Tužine. V roku 1946 kúpili sestry dom v Ivanke pri Nitre, ktorý slúžil na výchovu rehoľného dorastu a výrobu paramentiky. Kláštor v Spišskom Štiavniku sa stal domom pre duchovné cvičenia.

Prvé štyri slovenské misionárky vycestovali do misií v roku 1947. Prišli však roky útlaku a neslobody a v auguste 1950 sa začalo sústreďovanie rehoľníčok. Sestry boli vyvezené do českého pohraničia, kde pracovali vo fabrikách, v ústavoch pre mentálne postihnuté deti a v domove dôchodcov.

 

V rokoch 1968 – 1969 sa niektoré sestry mohli vrátiť na Slovensko. Ich novými pôsobiskami sa stala Levoča a Maňa.  Staršie sestry boli sústredené v charitnom domove v Rúbani. V roku 1968 sestry kúpili rodinný dom v Zlatých Moravciach. Ten sa povýšením slovenskej régie na provinciu stal v roku 1984 provinciálnym domom.

Po páde komunizmu sa dom v Ivanke pri Nitre v roku 1990 opäť stal vlastníctvom sestier a provinciálnym domom Misijnej kongregácie sestier na Slovensku.

 

V súčasnosti patria pod slovenskú provinciu 4 komunity na Slovensku – Ivanka pri Nitre, Nitra, Bratislava, Revúca a jedna v Českej republike – Přerov.