Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Máš veľkodušné, radostné a odvážne srdce?

Chceš sa zdieľať so svojou vierou s ľuďmi, ktorí o Bohu ešte nepočuli?

Vnímaš pozvanie Boha zasvätiť Mu svoj život?

Alebo sa chceš dozvedieť viac o našej službe v misiách a pre misie?

 Snívaš o Európe založenej na solidarite a chceš k nej prispieť?
Chceš prispieť svojimi schopnosťami a skúsenosťami na pomoc utečencom?

Možno si sa v živote stretol s človekom, ktorý bol naozaj odkázaný na pomoc niekoho iného. Alebo sám si zažil nezištnosť iných ľudí. Poskytnutím pomoci jeden druhému prežívame vzájomnú radosť a prejavujeme našu ľudskosť. 

Podpor nás 2% z Tvojich daní aj tento rok. Predmetom našej činnosti je charitatívna, sociálna, náboženská a vzdelávacia činnosť.  Ďakujeme!

Chceš mať účasť v našej misii na Slovensku?

Rád sa modlíš?

Misie a misionárky potrebujú tvoje modlitby.

Ťahá ťa to na misie? Chceš dať svoje talenty do služby iným?

Prijímaš rada nové výzvy?  Si otvorená žiť v inej kultúre?