Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Zakladajúca generácia zahŕňa misionárov kňazov, rehoľných bratov i misijné sestry, ktoré sa významným spôsobom podieľali na formovaní mladých misijných spoločností založených svätým Arnoldom Janssenom. 

Životopisy niektorých z nich:

Blahoslavená Matka Mária, Helena Stollenwerk 

Svätý Arnold Janssen

Svätý Jozef Freinademetz

Blahoslavená Matka Jozefa, Hendrina Stenmanns