Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Sme medzinárodnou misijnou kongregáciou, ktorá chce zjavovať Božiu lásku každému človeku v rozmanitosti národov a kultúr.

Zasväcujeme sa Bohu sľubom čistoty, chudoby a poslušnosti.

Zameriavame sa na ochranu života a dôstojnosti každej osoby, všestranný rozvoj detí, mládeže, žien, či domorodého obyvateľstva. Nájdete nás v rozličných profesiách ako lekárky, zdravotné sestry, učiteľky, vychovávateľky, ekonómky, v práci s chudobnými, v médiách.

Denne vzývame Ducha Svätého v túžbe rozlišovať jeho pôsobenie v nás i vo svete, čo vyjadruje i náš názov – Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého, latinsky Congregatio Missionalis Servarum Spiritus Sancti, skrátene SSpS.

Spolu so Spoločnosťou Božieho Slova a Služobnicami Ducha Svätého ustavičnej poklony sme členmi jednej duchovnej rodiny založenej svätým Arnoldom Janssenom v holandskom Steyli.

„Kamkoľvek nás Cirkev pošle, ohlasujeme lásku Otca, ktorý vtelením svojho Syna a zoslaním Ducha Svätého chce priviesť všetkých ľudí do spoločenstva lásky Trojjediného Boha.“

Náš pohľad upretý na Boha a ohlasovanie evanjelia vyjadruje motto: „Nech žije Svätý Trojjediný Boh v našich srdciach a v srdciach všetkých ľudí.“