Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Možno si sa v živote stretol s človekom, ktorý bol naozaj odkázaný na pomoc niekoho iného. Alebo sám si zažil nezištnosť iných ľudí. Poskytnutím pomoci jeden druhému prežívame vzájomnú radosť a prejavujeme našu ľudskosť. 

Boh sám je štedrým darcom, ktorý nás denne obdarúva svojím požehnaním. Staň sa mu i Ty podobný! Svojou finačnou pomocou podporíš projekty našich sestier v misijných krajinách.

Svoj príspevok môžeš posielať na účet: IBAN SK40 0200 0000 0019 0549 2059

Alebo ho posielať poštovou poukážkou na adresu: Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého, Novozámocká 129/302, 951 12 Ivanka pri Nitre. s poznámkou: na misie.

Do poznámky napíš Tvoje meno, email alebo telefón. Zaradíme Ťa do databázy darcov, ktorých 3 - 4 razy do roka informujeme o našich aktivitách.

Za našich dobrodincov sa každý mesiac slúži svätá omša.

Skrze svoju štedrosť stávaš sa spolupracovníkom Boha pri šírení Jeho kráľovstva. Nech Ťa On sám štedro odmení!