Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Podpor nás 2% z Tvojich daní aj tento rok. Predmetom našej činnosti je charitatívna, sociálna, náboženská a vzdelávacia činnosť.  Ďakujeme!

                            tlačivo na poukázanie 2%

Ďakujeme za 2% v minulom roku:

Všetkým, ktorí dvoma percentami dane zo svojich príjmov za rok 2019 prispeli na činnosť našej Kongregácie, vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! Príspevky nám pomáhajú vytvárať vhodné podmienky bývania pre obyvateľov nášho Domova svätého Jozefa. Vyprosujeme Božie požehnanie pre Vás, Vaše rodiny i Vašu činnosť.  

Domov svätého Jozefa: 

Ďakujeme za dve percentá v roku 2019