Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Rád sa modlíš?

Misie a misionárky potrebujú tvoje modlitby.


Stiahni si naše
misijné modlitby

alebo sa rovno pridaj k členom
Misijného združenia Ducha Svätého