Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Ak sa rozhodneš stať sa misijnou sestrou služobnicou  Ducha Svätého, čaká Ťa dobrodružná cesta prvotnej formácie plnej nečakaných výziev, ako i krásnych okamihov.

Postulát je začiatkom rehoľného života a zvyčajne trvá 9 mesiacov, najviac však 2 roky. Počas postulátu rastieš v sebapoznaní a sebaprijatí v rámci komunity a v uvedomovaní si Božieho pôsobenia. Spoznávaš spiritualitu a charizmu Kongregácie. 

Noviciát  v našej Kongregácii v súčasnosti prebieha v Taliansku – v Ríme. Trvá dva roky a je časom zvnútorňovania a duchovného prehlbovania. Počas noviciátu, obyčajne v druhom roku, zažiješ formačnú apoštolskú skúsenosť v niektorej z našich komunít.

Juniorát  je obdobím v dočasných sľuboch, kedy pokračuješ v raste živej viery, v pripravenosti na misionársku službu a vo vernosti Kongregácii.

Prvotnú formáciu zavŕšiš zložením doživotných sľubov a dostaneš  misijné určenie, o ktoré požiadaš podľa svojho vzdelania a túžby.

Po zložení doživotných sľubov vstupuješ do pokračujúcej formácie, pretože každá z nás potrebuje na sebe pracovať. A tak sa čo najviac priblížiť k obrazu, ktorý si o nás „vysníval“ náš dobrý svätý Trojjediný Boh.

Tak čo, ideš do toho?


 Na inšpiráciu: