Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Článok vyšiel v Hlasoch z domova a misií 4/2021.

Naša nitrianska komunita Misijných sestier je zasvätená blahoslavenej Márii Helene Stollenwerk, spoluzakladateľke kongregácie, a je formačnou komunitou. Znamená to, že je priestorom pre formáciu mladých sestier v postuláte. Predtým, ako bol zriadený spoločný európsky noviciát v Ríme, bola miestom noviciátu. Postulantky v súčasnosti nemáme - formačná služba je teda načas prerušená...ale ako dobrý Pán dá.

V komunite je nás päť sestier: Sr. Jana Eliášová má zverenú službu miestnej predstavenej, službu v provinciálnom vedení a v rámci formačného tímu je zodpovedná za pastoráciu povolaní a postulát. Pracuje v Diecéznej charite Nitra v administratívnej oblasti. Zapája sa tiež do projektov charity ako napr. Potravinová zbierka Tesco, či do prípravy potravinových balíkov pre jednotlivcov i rodiny. Je súčasťou animátorského tímu kurzu Samuel, ktorý je zameraný na rozpoznávanie životného povolania mladých ľudí. Relaxom je pre ňu práca v záhrade, bedminton a spev.
Sr. Stanislava Selveková je na dôchodku a vytvára pocit domova, na ktorom majú účasť všetci – pocestní i domáci. Pokiaľ sú ostatné sestry v práci, je k dispozícii pre všetkých pocestných, ktorí zazvonia na zvonček pri bráne. Stará sa tiež o všetko potrebné v dome a v kuchyni. Voľný čas rada trávi prechádzkami v prírode. Zaujíma sa o dianie vo svete, ktoré potom vkladá do modlitieb.
Sr. Prasedes Pakaenoni pochádza z Indonézie a delením sa so svojou kultúrou a zvykmi obohacuje nielen komunitu, ale i tých, s ktorými sa každodenne stretáva. Pracuje v projekte s rómskymi deťmi a ich matkami v Materskom centre na Orechovom dvore v Nitre. Ako členka misijného tímu sa zapája do rôznych misijných animácií. Má zmysel pre estetiku, čo pravidelne využíva pri výzdobe komunitnej kaplnky. Rada relaxuje pri rôznych ručných prácach, tenise a tanci.
Po sedemročnom misijnom pôsobení v Rusku sa na Slovensko vrátila sr. Felicita Melegová. O svojej skúsenosti písala v Hlasoch z domova a misií v januári 2021. Od februára tohto roku je členkou našej komunity a od júna bude pracovať v Materskom centre na Orechovom Dvore. Je veľmi kreatívna a rada kreslí. Má tiež rada prírodu a potulky po nej.
Sr. Miroslava Mária Artimová je najmladšou členkou komunity. Pracuje v oblasti agropotravinárstva a vyučuje na SPU v Nitre. Teší sa zo stretiek s mladými vo farnosti Nitra Kalvária, aj keď teraz iba cez program MS Teams. A keď to podmienky dovoľujú, venuje sa tiež apoštolátu v ženskej väznici v Nitre. Má veľmi rada šport, hlavne futbal – ale keďže chýbajú spoluhráči a aj kondička, hlavu si chodí vyvetrať behom po Kalvárii.
Okrem toho, že naša komunita je formačnou komunitou, vďaka prítomnosti sr. Prasedes je i medzinárodnou komunitou. Originalita každej jednej z nás je veľmi obohacujúca, a preto sa vzájomne dopĺňame a pomáhame si svojimi darmi a talentami. Snažíme sa o vzájomnú otvorenú komunikáciu, v ktorej je priestor nielen pre rozprávanie, ale hlavne pre pozorné počúvanie. Vzťah k Bohu, ale aj vzájomné sesterské vzťahy prehlbujeme každodennou Eucharistiou, spoločnými modlitbami a zdieľaním sa s radosťami i problémami každodennej všednosti. Každý štvrtok sa zúčastňujeme na adoráciách vo farnosti, ktorými vyprosujeme nové duchovné povolania pre Cirkev. Zapájame sa do rôznych farských akcií, napr. deviatnik pred Vianocami, pravidelné upratovanie kostola, príprava oltárika na sviatok Božieho tela a podobne. Pestujeme sesterské spoločenstvo s početnými rehoľnými komunitami v okolí cez rôzne stretnutia a spoločné aktivity (misijné prázdniny, kurz Samuel, pastorácia povolaní).
Počas pandémie sa snažíme prispôsobovať náš misionársky život načúvaním potrebám dnešnej doby i ľuďom. Hľadáme možnosti pomoci tým, ktorí to potrebujú. „Stretávame sa“ s ľuďmi cez telefonické hovory, či sociálne siete. Zintenzívnili sme tiež apoštolát modlitby – chváliac, ďakujúc a prosiac Boha o jeho blízkosť v našich životoch a životoch všetkých ľudí.
V tomto veľkonočnom čase vyprosujeme všetkým čitateľom Hlasov hlboké prežitie tajomstva Kristovho zmŕtvychvstania!