Európa

Konzumizmus ,Technické vymoženosti, Rasová diskriminácia, emigranti, Závislosti: drogy, alkohol, sexuálne zneužívanie žien a detí...

RAKÚSKO/TALIANSKO:  

1912 - 9 komunít, 143 sestier

Duchovné cvičenia, obnovy, do prevádzanie, zdravotná starostlivosť , návštevy chorých,  starých  
Vzdelávacie zariadenia:  Trojročná  odborná škola sociálnej práce 
Jednoročná obchodná škola 
MAZ( príprava misionárov na čas)

Sr. Mária Florková- administratívna činnosť, prekladateľka

ANGLICKO/ÍRSKO:

1930/1968 - 5 komunít, 16 sestier

Starostlivosť o  seniorov / Bezdomovcov / osoby trpiace Alzheimerovou chorobou a Downovým syndrómom 
starostlivosť o  migrantov / utečencov a žiadateľov o azyl / Obete obchodovania s ľuďmi 
Biblia a modlitebné skupiny / Poradenstvo a psychoterapia / skupiny pre ženy / Duchovné do prevádzanie  , apoštolát vo Farnosti  / na Univerzite  

NEMECKO/STEYL/ŠVAJČIARSKO:    

1912/1929/1889 - 16 komunít, 337 sestier

Vzdelávanie: v  iných inštitúcií 
Zdravotníctvo: nemocnice, ošetrovateľstvo, výučba
Pastoračná:, katechéza, Misijné Združenie Ducha Svätého ,  poradenstvo, duchovné vedenie, starostlivosť o seniorov.
Sociálno-Pastoračná:  so ženami, s obeťami  obchodovania s ľuďmi, s utečencami, s  emigrantmi , s ľuďmi na okraji spoločnosti  a opustenými 
JUPIC,  misijná  animácia  Maz (Misionári na nejaký čas)

Sr. Augustína Rajtárová- štúdium jazyka, administratívna činnosť

HOLANDSKO:

1910 - 6 komunít, 67 sestier

Starostlivosť o zdravie 
Pastoračná: vo farnosti, nemocnice, so staršími ľuďmi, s väzňami, modlitebné skupiny, skupiny Biblie, 
sociálno-pastoračné: práca  so  ženami , migrantmi, utečenci, etnické menšiny 
JUPIC , misijná  animácia

POĽSKO:

1921/1945 - 9 komunít, 130 sestier

Vzdelávanie:  v iných inštitúciách, Materská škola, základné, stredné, odborné školy, gymnáziá, vysoké školy     Zdravotná  starostlivosť: nemocnice, Pôrodnica 
Pastoračná: Katechéza, sociálno-pastoračná: denný stacionár,  starostlivosť  o zdravotne  postihnutých , drogovo závislých

RUMUNSKO/MOLDAVSKO:

1992 /1995 - 3 komunity, 11 sestier

Zdravotnícka starostlivosť,   pastoračná asistencia vo farnosti s deťmi a mládežou                      
Návštevy chorých starých a osamelých, do prevádzanie závislých na alkohole.

Sr. Ana Tisea: pastoračná činnosť s mládežou a deťmi

RÍM - GENERALÁT :

- 34 sestier

Generalát je centrálny dom  našej Kongregácie 

Komunita Generalátu  sa skladá zo sestier pochádzajúcich  z rôznych národov a kultúr. Jej  úlohou je služba všetkým sestrám Kongregácie, ktoré tu prichádzajú. Takto prispieva k misijnému poslaniu univerzálnej Cirkvi.

-Sr. Monika Guzmická- asistentka predstavenej, šoférka

-Sr. Martina Zvalená- zdravotná sestra

- Sr. Laura Vlčáková- novic majsterka – Prvý Euro noviciát

- Sr. Katarína Pavelová - štúdium

 - sr. Pavla Peštová

RUSKO/SIBÍR:      

1990 - 4 komunity, 11 sestier

Vzdelávanie: v  iných inštitúcií, základné školy, zdravotné školy 
zdravotnícka starostlivosť, sociálno-pastoračná služba: obete AIDS, deti ulice.
Katechéza,  príprava k sviatostiam deti aj dospelí.

-Sr. Agáta, Helena Kovalčíková- regionálna predstavená, pastoračná činnosť

-Sr. Felicita, Božena Melegová- pastoračná činnosť

-Sr. Bohdana, Dana Ivaničová: pastoračná činnosť, duchovné doprevádzanie

-Sr. Zuzana Sokáčová: pastoračná činnosť

ŠPANIELSKO/ PORTUGALSKO:    

1989/1951 - 6 komunít, 22 sestier

Vzdelávanie: základné, stredné, univerzitné.

Zdravotná  starostlivosť.

Sociálno-pastoračné  služby: pre utečencov, migrantov & rehabilitácia katechéza

UKRAJINA:

1990 - 5 komunít, 17 sestier

Vzdelávanie: v iných inštitúciách, základných školách, zdravotníckych školách.
Starostlivosť o zdravie , pastoračná: Katechéza sociálno –pastoračné :starostlivosť  o ľudí postihnutých  s HIV / AIDS, deti ulice.