Ázia

Zmes odvekých kultúr a náboženstiev Prírodné katastrofy Teroristické útoky

INDIA CENTRÁL:            

1933 - 16 komunít, 96 sestier

Vzdelávanie: V SSpS- vlastných inštitúciách , materská škola, stredné, odborné iné inštitúcie,: materská škola, základné, odborné školy  , penzióny 
Sirotince: rehabilitácia / domovy pre zdravotne postihnutých 
Zdravotná  starostlivosť : nemocnice pre malomocných, výdajne, príspevky / Mobilné kliniky  sociálno-pastoračná činnosť,  katechéza 
Komunikácia / médiá  , JUPIC koordinácia 

 

INDIA VÝCHOD:    

1973 - 11 komunít, 67 sestier

vzdelávanie  apoštolát na internáte ,  starostlivosť o zdravie 
Sociálno-pastoračná služba,   JUPIC Koordinácia

INDIA SEVERO- VÝCHOD:    

2004 - 9 komunít, 36 sestier

Školstvo, zdravotníctvo, sociálno- pastoračná činnosť

INDIA JUH:    

1964 - 20 komunít, 134 sestier

Vzdelanie: Základná úroveň, zdravotnícka škola, apoštolát na internátoch
Starostlivosť o zdravie: sociálno-pastoračná služba  mládeže, JUPIC Koordinácia

INDONÉZIA VÝCHODNÝ FLORES:  

1917 - 15 komunít, 131 sestier

Vzdelávanie: Materská škola, základná, stredná, výučba ošetrovateľstva.                
Zdravotníctvo: Nemocnica - lekáreň, klinika, práca s alternatívnou  medicínou.
Pastoračná činnosť vo farnosti,: katechetické apoštoláty.  
Sociálno-Pastoračná činnosť: s utečencami, v penziónoch.
AJSC / JUPIC koordinátori

INDONÉZIA ZÁPADNÝ FLORES:        

1942 - 14 komunít, 97 sestier

Vzdelávanie: materská škola, pastoračné, Rodinný apoštolát , špeciálne vzdelávacie programy pre deti. 

INDONÉZIA JAVA:    

1925 - 18 komunít, 168 sestier

Zdravotnícka starostlivosť, vzdelávanie, katechéza, internáty, JUPIK koordinácia.

INDONÉZIA  KALIMANTAN:    

1985 - 9 komunít, 54 sestier

vzdelávanie, starostlivosť o zdravie - poliklinika. 
Pastoračná: katechéza , mládež , prisťahovalci. 
Rezidenčné: internátne školy ubytovne / domy. 
Sociálno-Pastoračná:  služba vo farnosti,  starostlivosť o starých  a chorých.

INDONÉZIA TIMOR:    

1921 - 16 komunít, 165 sestier

Vzdelávanie, internáty pre dievčatá, zdravotnícka starostlivosť.             
Pastorácia rodiny, apoštolát vo farnosti.

JAPONSKO:      

1908 - 8 komunít, 80 sestier

Vzdelávanie, sociálno – pastoračná činnosť, zvlášť so ženami, zdravotnícka starostlivosť.

JUŽNÁ KÓREA:    

1986 - 5 komunít, 23 sestier

Rezidenčná služba: Internátne školy, súkromné zariadenia 
Sociálna práca:  emigranti, závislí, AIDS trpiace, ženy, deti. 
Pastoračná služba, katechéza

-Sr. Filipa Krajňáková- sociálna práca s emigrantmi

FILIPÍNY SEVER:            

1912 - 18 komunít, 154 sestier

Vzdelávanie: V našich vlastných inštitúciách , materská škola na vysokej škole 
V iných školách : základné, univerzita, vzdelávanie dospelých, denný stacionár  penzióny , podomové apoštoláty, katechetické centrá,  JUPIC koordinácia ,  Zdravotná starostlivosť: v našej nemocnici 
Sociálno-Pastoračná:  s domorodými ľuďmi, verejné školy,  katechéza, závislí  (drogy, alkohol) , Komunikácia / Médiá 

FILIPÍNY JUH:    

1926 - 8 komunít, 36 sestier

Vzdelávanie: V našich inštitúciách a ďalších inštitúciách  sociálno-pastoračná: vidiecke farnosti, s domorodými ľuďmi 
JUPIC koordinácia  ,  pastorácia  mládeže / žien 
Organické / Udržateľné poľnohospodárstvo

TAIWAN:      

1953 - 4 komunity, 26 sestier

Vzdelávanie na rôznych stupňoch v školách, pastorácia mládeže vo farnosti, 
Sociálno- pastoračná činnosť: väzni, chorí.

TIMOR LESTE:            

1999 - 7 komunít, 48 sestier

Zdravotná starostlivosť:  skupiny, ktoré slúžia alebo sa podieľajú na starostlivosti o malomocných, HIV / AIDS nakazených TBC, matka -dieťa starostlivosť o zdravie, atď.
Vzdelávanie:   v školách diecézy, MŠ, ZŠ, stredné školy a odborné školy. 
Sociálno-Pastoračná činnosť:  apoštolát vo farnosti, pre deti a mládež,  s väzňami, so ženami.