Austrália a Oceánia

Domorodí / prisťahovalci, ľud zjednotení s prírodou / Pokrok, výdobytky techniky

AUSTRÁLIA/  OSTROVY FIJI :    

1945 - 7 komunít, 41 sestier

Vzdelávanie: vyučovanie  jazykov,  zdravotnícka  starostlivosť: ošetrovateľstvo.
JUPIC koordinácia, sociálno-pastoračná služba.
Pastorácia vo farnosti : prisťahovalci / utečenci, indiánske a domorodé obyvateľstvo / medzi náboženský dialóg

-Sr. Magdaléna Leutterová- duchovné do prevádzanie chorých

-Sr. Jana Františka Oceľová- príprava k doživotným sľubom

 

PAPUA NOVÁ GUINEA:          

1899 - 14 komunít, 64 sestier

Vzdelávanie: v  našich vlastných inštitúciách  - Odborné školy 
v  ďalších inštitúciách :  stredná, vysoká škola / univerzity, odborné školy, 
Školy pripojené do nemocnice, nedeľné školy
Úrad pre správu a výrobou pedagogického kníh, penzióny 
zdravotnícka starostlivosť: pôrodnícke  kliniky / oddelenia, nemocnice pre malomocných, výdajne liekov, príspevky,  pomoc / mobilné kliniky, 
sociálno- pastoračná služba : väzni, Rodinný život apoštolát, starostlivosť o  osoby žijúce s HIV / AIDS, katechéza, médiá/ komunikácia.

-Sr. Jaroslava Staršia - učiteľka na univerzite, práca v médiách