Amerika

SEVERNÁ: materiálny dostatok, technické vymoženosti

JUŽNÁ: utláčanie, nespravodlivosť, diskriminácia, exploatácia

ARGENTÍNA MISIONES:


1904 - 11 komunít, 77 sestier
Vzdelávanie: SSpS vlastné inštitúcie, materská škola, základná a stredná škola, škola pre zdravotne postihnutých Duchovné cvičenia -apoštolát ,starostlivosť o zdravie: v iných inštitúciách.
Pastoračná služba: katechéza, misijné Združenie, Ducha Svätého , REMAR (Obnova pre mládež), pastoračná služba indiánskeho obyvateľstva.


ARGENTINA SEVER/ EKVADOR :


1895 - 16 komunít, 100 sestier
Vzdelávanie: vo vlastných inštitúciách, materská škola / základné, stredné / univerzita, v ostatných inštitúciách základné, stredné , odborné školy program pre chudobné deti, internáty, duchovné cvičenia, Komunikácia / Médiá, starostlivosť o zdravie: v iných inštitúcií pre malomocných, do prevádzanie chorých a starších ľudí.
Sociálno-Pastoračná: s migrantmi, drogovo závislými, bezdomovcami a telesne postihnutými. Pastoračná služba , základné kresťanské spoločenstvá MF , Biblický apoštolát: misijné skupiny pre deti, mládež a dospelých.
-Sr. Mária Rušinová- zdravotná sestra, pastorácia mládeže


ARGENTINA JUH:


1901 - 10 komunít, 57sestier
Vzdelávanie: v SSpS vlastných inštitútoch, materská škola, základná a stredná škola, škola pre zdravotne postihnutých, Duchovné cvičenia, starostlivosť o zdravie: v iných inštitúciách.
Pastoračná služba: katechéza, misijné Združenie, Ducha Svätého, REMAR (Obnova pre mládež), pastoračná služba indiánskeho obyvateľstva.

BOLÍVIA:

2003 - 5 komunít,, 17 sestier
Pastoračná služba so ženami, s mládežou, Sociálno-pastoračná služba pre chudobných a rodiny, Katechéza v škole, starostlivosť o zdravie.

 - Sr. Sára Tokarčíková


BRAZÍLIA SEVER:


1902 - 16 komunít, 97 sestier
Vzdelávanie: Základné a stredné školy , Duchovné cvičenia - apoštolát
Starostlivosť o zdravie: Alternatívna medicína
Sociálno-Pastoračná služba : Podpora žien, pastoračná služba indiánskeho obyvateľstva , Komunikácia / Médiá, koordinácia JUPIC


BRAZÍLIA JUH:


1905 - 19 komunít, 124 sestier
Vzdelávanie: v SSpS vlastných inštitúciách, Materská škola / Základná, stredná škola
V ďalších inštitúciách: základné. Zdravotníctvo: Nemocnice: SSpS vlastníctvo a ďalšie, alternatívna zdravotná starostlivosť -program, Alternatívna medicína
Zriaďovacie kurzy: Psychológia, Homeopatia, Physiotherapies
Sociálne služby a podpora žien, mladých ľudí, chudobných rodín, starších ľudí, alphabetizácia dospelých.
Komunikácia: Rozhlasové programy.
Pastoračná služba s domorodcami.
-Sr. Aurélia Príhodová: štúdium sociálna asistentka, sociálna a pastoračná služba


CHILE:


1934 - 6 komunít, 36 sestier
vzdelávanie: v SSpS vlastných inštitúciách , materská škola, základná, stredná
v iných inštitúciách základné, univerzitné, Domov dôchodcov, Duchovné cvičenia –apoštolát,
Sociálno-pastoračná služba, JUPIC koordinácia, Spiritualita provinciálny tím
Katechézy: v školách a farnostiach rodinné katechézy, kresťanské spoločenstvá, formácia katechétov


MEXIKO/ KUBA:


1987/1996 - 7 komunít, 25 sestier
pastorácia vo farnosti katechéza a biblický apoštolát , základné kresťanské spoločenstvá.
Zdravotnícka starostlivosť : alternatívna liečba, pastoračná služba s domorodcami, povolaní, koordinácia misijnej animácie.


PARAGUAJ:


1920/1952 - 12 komunít, 41 sestier
Vzdelávanie : v SSpS vlastných inštitúciách , materská škola, základné, stredné školy, odborné učilištia , ďalšie inštitúcie, základné, stredné školy, ošetrovňa.
Zdravotná starostlivosť :Alternatívna medicína.
Sociálno-pastoračné služba: deti ulice, migranti, utečenci, poľnohospodári, väzni , Pastorácia domorodého indiánskeho obyvateľstva.


USA/ ANTIQUA-BARBUDA/SV. KRIŠTOF:


9 komunít, 79 sestier
USA: (1901)
Koordinácia v Arcidiecéze: permanentná formácia.
Pastoračná služba vo farnosti: migranti , uspokojenie potrieb rôznych etnických skupín, cez mládež, zdravotníctvo a sociálnu prácu, sociálno-pastoračná služba.
Pokoj a spravodlivosť projekty, starostlivosť o zdravie, podomová starostlivosť.


Antigua:

(2002) Vzdelanie: v iných inštitúciách, pastorácia mládeže, pastoračná služba vo farnosti.


Svätý Krištof


(2005) Pastorácia mládeže, pastoračná služba vo farnosti.