Afrika

hlad, sucho, negramotnosť, vojny medzi kmeňmi, choroby- hlavne AIDS

ANGOLA

1982 - 5 komunít, 22 sestier

Vzdelá vanie v iných inštitúciách ( základné aj stredoškolské) domov pre deti z ulice alternatívne zdravotné programy, sanatórium pre malomocných, zdravotné strediská sociálno-pastoračná služba: utečenci, ľudia chorí HIV / AIDS. katechéza, apoštolát Biblie, misijné skupiny: deti, mládež, dospelí, médiá a komunikácia.


 BOTSWANA, JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA, ZAMBIA

1983 - 8 komunít, 29 sestier

Vzdelávanie: v iných inštitúciách základné/ stredné , centrá dennej starostlivosti, sirotinec. Zdravotná starostlivosť: chorí HIV / AIDS. Pastoračná služba: katechéza, apoštolát Biblie, poradenstvo , sociálno- pastoračná služba, Vedenie seminára , do prevádzanie rôznych skupín na úrovni diecézy mládež, učiteľov a dospelých (v súvislosti s HIV / AIDS). - podomová starostlivosť

           Sr. Mária Bernadeta, Jozefína Gromanová                                                                    sr. Viera Klabníková        

                           


ETIÓPIA, JUŽNÝ SUDÁN

1994 - 7 komunít, 24 sestier

Vzdelávanie: v iných inštitúciách; MŠ , Domov pre deti ulice.

Ošetrovateľstvo a zdravotná starostlivosť, HIV / AIDS programy / prevencia a starostlivosť o postihnutých , sociálno- pastoračná služba, ,administratívna činnosť na nunciatúre.

Katechéza , integrované vývojové programy pre posilnenie postavenia žien.

Sr. Veronika Theresia Rácková, zomrela 20.5.2016

       


GHANA

1946 - 12 komunít, 61sestier

Vzdelanie: v iných inštitúciách , materská škola, základná, stredná, zdravotnícka starostlivosť: nemocnice, mobilné kliniky.

Katechéza , pastorácia mladých , projekty pre ženy. HIV / AIDS informačná kampaň medzi mládežou a v znevýhodnených oblastiach.

Internáty pre dievčatá v severnej časti krajiny.

Workshopy pre ženy a pre mladých chlapcov a dievčatá.

-Sr. Jana Pavla , Natália Tóthová – zdravotná sestra, pastoračná činnosť


MOZAMBIK

1912/1994 - 5 komunít, 17 sestier

Vzdelávanie: v iných inštitúciách , vyučovanie angličtiny, školenia prvej pomoci a ďalších zručností.

Gramotnosť- Program pre ženy , zdravotnícka starostlivosť zvlášť chorí HIV / AIDS.

Sociálno-Pastoračná služba, formácia katechétov, animátorov spoločenstiev.


TOGO/ BENIN

1897/1989 - 5 komunít, 24 sestier

Zdravotnícka starostlivosť: Matka a dieťa , AIDS chorí a malomocní sociálno- pastoračná služba, Podpora žien prostredníctvom formácie, výchova k zdraviu, Starostlivosť o utečencov a zdravotne postihnutých.

Misijná animácia, pastorácia povolaní, JUPIC apoštolát, Pastoračná činnosť: príprava katechétov, katechéza , apoštolát detí a mládeže, počiatočná formácia.