Apoštolát s Rómami

Jednou z priorít našej slovenskej provincie je apoštolát s Rómami. Roky ho už vykonávajú naše sestry na Orechovom Dvore neďaleko Nitry a tiež sestry, ktoré pôsobia na Spiši, v Kežmarku.

               Orechov dvor - Nitra                                                                                                          Krížová Ves

                 

 

   Uvádza sa, že na území spišskej diecézy žije približne 80 000 Rómov. Najviac ich je v regióne Spiš (74 000). Z celkového počtu farností, ktorých je v Spišskej diecéze 176, Rómovia žijú v 82 farnostiach.

Diecézny katechetický úrad spišskej diecézy usporiadal seminár o pastorácii Rómov. Viacerí skúsení kňazi a laici delili sa na ňom so skúsenosťami z ich práce a pastorácie s Rómami.

( Doporučujem pozrieť si videoprednášky z tohto seminára)

P.kaplan M. Majda pôsobiaci v Lomničke, aplikoval na problematiku Rómov výrok Chestertona o Cirkvi: “Keď som bol mimo Cirkvi a pozeral som sa na Cirkev len zvonku, videl som na nej len samú špinu. Keď som vošiel do jej vnútra a stal som sa jej súčasťou, videl som tej špiny ešte viac, ale nie už len to.“ Inými slovami, tí, čo majú skúsenosti z pôsobenia v rómskych osadách môžu povedať, že tam vidia veľa negatívneho, ale okrem toho aj veľa pozitívneho a krásneho.

   Mgr. R.Neupauer správca duchovno pastoračného centra v Krížovej Vsi prirovnal rómske osady k Samárii, ktorá bola za čias Ježiša pre Židov posledným miestom kam by chceli ísť.

Ježišov pohľad na Samáriu bol iný, ako pohľad Židov. On svojím učeníkom hovoril: “Keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei a Samárii a až po samý kraj zeme.“( Sk1:8) Ježiš sám išiel a ohlasoval Božie Slovo v Samárii(Jn 4). Dal svojím učeníkom príklad a ako prvý ho nasledoval apoštol Filip (Sk 8: 5-8).

R. Neupauer na seminári hovoril, že misia v Rómskej Samárii je ľahká a ťažká zároveň. Ľahká, lebo Rómovia sú veľmi otvorení na Boha a duchovné veci a ťažká, kvôli hriechom, poverám, prekliatiam a prostrediu v ktorom žijú.

Viackrát na seminári zazneli slová, že koreň problémov u Rómov je duchovný, že ich materiálna bieda vyplýva z duchovnej biedy. A teda, čo môže zmeniť život Rómov a zlepšiť ich situáciu aj v sociálnej oblasti, je riešiť ich duchovnú biedu cez evanjelizáciu a potom následnú katechizáciu.

   V Krížovej Vsi sa už niekoľko rokov venujú Rómom v osade kňazi a laici. Pred dvoma rokmi sa k nim pridali aj naše sestry z Kežmarku, ktoré tam vedú pre deti záujmovo výchovné krúžky. V Krížovej Vsi je treba ešte veľa „sadiť“ a „polievať“. Je tam stále vidieť veľa duchovnej i materiálnej biedy, ale nie už len to, evanjelium pomaly premieňa osadu. Rómovia sa stretávajú v rómskom pastoračnom centre na sv. omše, modlitby, prednášky, semináre, rôzne kultúrne aktivity... Sú veľmi hladní po Bohu, po Božom Slove. Vo viacerých rodinách už vidieť ovocie evanjelizácie cez obrátenia, uzdravenia vo vzťahoch, oslobodenia od alkoholu, zlepšenia životných pomerov. Rómovia z Krížovej Vsi chodia do okolitých osád, aby oni sami evanjelizovali a svedčili o svojom obrátení, o tom, čo Boh vykonal v ich životoch.( pozri web: mojakomunita.sk/web/rdss-kv/za-nami)

Žatva v Rómskej Samárii je naozaj veľká. Na Spiši je veľa osád, ktoré čakajú na ohlasovateľov Božieho Slova. Prosme Pána žatvy, aby aj do tohto prostredia poslal robotníkov, ktorí v sile Ducha Svätého budú ochotní ísť a ohlasovať evanjelium medzi Rómami.

                                                                                                                 

                                                                            Misijné sestry z Kežmarku