Apoštolát vo väznici

Misijné sestry služobnice Ducha Svätého pracujú vo väzniciach v Nitre už 23 rokov. Na začiatku to bola vyšetrovacia väzba a dnes je to Nápravnovýchovný ústav pre odsúdené ženy v Nitre na Chrenovej. Ich apoštolát spočíva hlavne v spolupráci s kňazom, ktorý tam pôsobí. Spolu pripravujú liturgiu svätej omše – spevy a čítania. Do liturgie svätých omší sa zapájajú vo väčšine odsúdené ženy. Počas neprítomnosti kňaza sestry vysluhujú sviatosť Oltárnu počas Bohoslužby Slova, potom nasleduje katechéza a rozhovory s odsúdenými ženami. Buď sú to rozhovory v skupinách, alebo rozhovory s jednotlivými ženami.

Sestry sa zapájajú do tohto apoštolátu každú nedeľu doobeda počas dvoch hodín. Ovocie tohto apoštolátu vidieť v správaní sa žien počas svätých omší a aj počas Bohoslužieb Slova a modlitieb. Tento apoštolát prináša svoje ovocie aj medzi dozorcami, ktorí prijímajú sestry s radosťou a tiež s rôznymi otázkami, ktoré riešia spoločne so sestrami.

Týmito návštevami sestry plnia poslanie evanjelia a zároveň plnia aj závery Generálnej kapituly, ktorá hovorí o apoštoláte medzi ľuďmi na okraji spoločnosti.

 

{vimeo}102997405{/vimeo}