Mládež

 

 

Našou úlohou je otvárať srdcia ľudí pre lásku,

pre to, aby Kristus mohol prísť do ich sŕdc.

To je dôležité hlavne u mladých ľudí,

ktorí sú v období hľadania. 

 

Ako Misijné sestry Služobnice Ducha Svätého sa vo svojej rôznorodej činnosti venujeme aj mládeži. Takmer každá komunita vyvíja nejakú aktivitu v tejto oblasti.

Sestry z bratislavskej komunity prichádzajú do Univerzitného pastoračného centra, kde cez pravidelné stretnutia s mladými ich pripravujú  na prijatie sviatostí a tiež sa zapájajú do aktivít organizovaných UPC.

 

Sestry z Kežmarskej komunity sa venujú rómskej mládeži v neďalekej dedinke Krížová Ves. Pripravujú ich na službu animátorov vo farnosti. Sr. Zuzana sa venuje postihnutým deťom a mladým ženám cez Katolícku charitu.

 

Sestry v Budapešti v Maďarsku organizujú pre mladých duchovné cvičenia a duchovné obnovy. 

 

Sestry z provinciálneho domu sa pravidelne každý týždeň stretávajú s mladými na fare, kde pripravujú liturgiu na sv. omšu. Veľmi sa tiež osvedčili a sú obľúbené pravidelné adorácie na prvý štvrtok v mesiaci za povolania vo forme TAIZÉ.

Aktívne sa tiež zapájame aj do Misijných prázdnin, ktoré organizujú pátri verbisti  v spolupráci s inými rehoľami. 

Sr. Jana je  zodpovedná sestra za pastoráciu povolaní. Pripravuje stretnutia pre dievčatá a vedie ich k rozlíšeniu Božej vôle v ich živote.

 

Cez všetky tieto stretnutia sa snažíme, aby mladí objavili krásu a hĺbku života s Pánom, aby sa nebáli odpovedať kladne na Jeho pozvanie.  

Starať sa o pastoráciu povolaní – o mladých je úlohou každej sestry. Každá z nás je zodpovedná za svedectvo, ktoré zviditeľňujem, za list, ktorí mladí ľudia zo mňa čítajú.

 

Prajem sebe i všetkým, ktorí čítate tieto riadky, aby sme vždy viac objavovali krásu a hĺbku povolania, krásu z rozhodnutia ísť za Kristom, nech je to v akejkoľvek situácii.

 

Sr. Alena, SSpS