Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Taliansko

Som študentkou Biblickej teológie na Pápežskej Gregoriánskej Univerzite v Ríme. Som členkou komunity generalátu.