Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Taliansko

Som predstavenou komunity generalátu v Ríme. Komunita Generalátu sa skladá zo sestier pochádzajúcich z rôznych národov a kultúr. Taktiež je tu sídlo generálnej predstavenej a jej rady, generálnej ekonómky a ďalších úradov administrácie, ktoré slúžia všetkým provinciám a régiám, a v neposlednom rade každému človeku, ku ktorému sme poslané.