Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Austrália

Žijem, modlím sa a pracujem v meste Brisbane v medzinárodnej komunite spolu s desiatimi sestrami, pričom tri sestry sú Austrálčanky, dve sestry sú z Nemecka, dve z Indonézie a jedna z Nového Zélandu, Indie, Papuy Novej Guiney. Mojou misiou je doprevádzanie chorých v Nemocnici Princa Charlesa.

Na mojej práci mám rada to, že môžem zdieľat s chorými a ich príbuznými lásku, ktorú mi dal Boh do srdca ako dar. Lásku Boha, ktorý je Láska, Milosrdenstvo, Odpustenie, Radosť, Porozumenie. Teším sa, že som tam v nemocnici pozvaná rozdávať radosť z poznania Ježiša Krista, a tak môžem mojim sestram a bratom pomôcť na ceste ich telesného i duševného uzdravovania.