Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Papua Nová Guinea

Momentálne patrím ku komunite v horskom mestečku Goroka v katolíckej misii Kefamo. Od roku 2016 som zodpovedná za Dom modlitby, ktorý podľa biblického príbehu Mojžiša s horiacim kríkom dostal meno „Burning bush“. Dom modlitby je otvorený pre rehoľníkov, seminaristov a kňazov, laikov,  katolíkov, ale i členov iných vierovyznaní, jednoducho pre tých, ktorí hľadajú a ktorí potrebujú pomoc alebo len počúvajúce srdce. Ľudia sem prichádzajú na individuálne alebo doprevádzané duchovné cvičenia, duchovné doprevádzanie, alebo len tak na jeden či viac dní stráviť čas v tichu a modlitbe. Ja osobne sa na tomto mieste snažím žiť novým spôsobom slová Jánovho evanjelia: „Ostaňte vo mne a ja vo vás“, čo pre mňa znamená byť s tými, ktorých doprevádzam, a tiež zostať spolu v srdci nášho milujúceho Boha. Mám rada život v “Burning bush”, jeho úžasnú tradíciu hlbokého ticha v službe kontemplatívneho počúvania.

Moje listy z misií:

 

Moje fotografie: