Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Brazília

Spolu s troma brazílskymi sestrami pracujem v kraji Roraima v oblasti Amazónia. Pastorálna práca medzi domorodými indiánmi, formácia laikov,  liturgia a katechéza, sociálna služba v oblasti získavaním práv tým, ktorí sú v dnešnej materialistickej spoločnosti prehliadaní napĺňa nielen moje ruky prácou, ale hlavne srdce v službe iným. Zhoršujúca situácia vo Venezuele priviedla k nám mnoho utečencov, ktorým sa taktiež snažíme pomôcť.  

Moje listy z misií: