Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Argentína (Sever)

Pracujem ako zdravotná sestra v nemocnici v Santiago del Estero, v jednej z najchudobnejších provincií. Som ochotná „darovať to, čo máme tým, ktorí prichádzajú poprosiť o pomoc.“ Svoju misiu vnímam ako život „pod plášťom Pána Boha, kde nás nikto nevidí, ale Pán Boh nás neopustí.“ Okrem iného je mojím apoštolátom aj pastorácia mládeže.