Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Spolu s ďalšími troma sestrami z Poľska, Nemecka a žijem v komunite Kazungula. Pracujem ako učiteľka v materskej škôlke. Okrem toho som zodpovedná za klub detí. Každú sobotu dopoludnia prichádza k nim okolo 200 detí z okolia, pre ktoré pripravujem rôzny program. Spolu vyrábame, tancujeme, modlíme sa, spievame, a keď treba doučujem ich angličtinu. Prostredníctvom programu terénnych prác na dedine spolu so sestrami navštevujem najchudobnejšie rodiny. Keď na  tvári vidím ich úsmev, som si istá, že Boh je medzi nami. Uvedomujem si, že materiálne veci, ktoré s nimi zdieľame, nie sú také dôležité ako naša osobná prítomnosť, modlitba, úsmev a láska.

 

Moje listy z misií:

 

Fotografie: