Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Všetci sme pozvaní rozdávať radosť z poznania Ježiša Krista a deliť sa o ňu všade tam, kde sme - vo svojom okolí, v rodine, v škole, v práci. Ako píše Svätý Otec František: „Radosť evanjelia napĺňa srdce a celý život tých, ktorí sa stretávajú s Kristom. Tí, ktorí sa ním nechajú zachrániť, sú oslobodení od hriechu a smútku, od vnútorného prázdna a izolácie. S Ježišom Kristom sa rodí a znovuzrodzuje radosť.“ Každý z nás je povolaný byť misionárom a svojím životom ohlasovať Svetlo sveta, Ježiša Krista. Môžeme byť svedectvom toho, že Boh je Láska a že miluje každého bez rozdielu.

Misijná  kongregácia služobníc Ducha Svätého je osobitne povolaná ohlasovať všetkým ľuďom túto vykupiteľskú lásku Trojjediného Boha. Ochota byť poslaná za hranice vlasti, učiť sa novú reč a žiť v inej kultúre je podstatným znakom misionárskeho povolania každej sestry. „Boh nás povolal za služobnice svojej lásky. Kdekoľvek žijeme a pracujeme, buďme si vedomé, že sme misionárky,“ píše sa v našich Konštitúciách. Dielo misijnej kongregácie je dnes rozšírené do 46 krajín.

Ježiš počíta aj s Tebou! „Ohlasovanie evanjelia je prednostným a najvyšším skutkom lásky k blížnemu,“ povedal svätý Arnold Janssen. Boh chce cez Teba budovať vzťahy, ktoré posilňujú život, prinášajú pokoj a nádej. A  povoláva Ťa darovať sa mu celá pre šírenie Jeho diela lásky.

Spoločne sa modlime:

Bože náš Otec, Ty nám zjavuješ
svoju nesmiernu lásku cez Tvojho syna Ježiša Krista,
ktorý prišiel na našu zem, aby nás zachránil.
My to už vieme, ale ešte stále sú milióny ľudí,
naši bratia, ktorí Ťa nepoznajú.
Dnes, Ťa prosíme za všetkých,
ktorí v nevedomosti čakajú na tvoj príchod.
Duch Svätý, Ty, ktorý prebývaš v nás,
pomôž nám byť misionármi a požehnaj tých, čo zanechali všetko,
aby Ťa nasledovali osobitným spôsobom.
Sprevádzaj ich a pomáhaj im pri ohlasovaní tvojho evanjelia lásky.
Mária, Hviezda novej evanjelizácie, zapáľ v našich srdciach misionárskeho ducha a požehnaj svojou láskou všetkých ľudí dobrej vôle. Amen.