Všetky správy

Videá Mimoriadneho misijného mesiaca

    

Modlitba Mimoriadneho misijného mesiaca október 2019

Nebeský Otče,
keď tvoj Syn, náš Pán Ježiš Kristus,

Čítať ďalej...

Mimoriadny misijný mesiac

Pápež František vyzýva každého, aby prežíval radosť z misie, aby svedčil o evanjeliu v prostredí, kde žije a pracuje. Zároveň sme povolaní, aby sme láskou, konkrétnou pomocou a modlitbou podporovali misionárov, ktorí sa vydali do sveta ohlasovať Krista.

Čítať ďalej...

Odchod sestier z Mélykútu a zatvorenie komunity

Oficiálne sme sa s obyvateľmi v Mélykúte rozlúčili pri farskej svätej omši dňa 01. septembra 2019. Na záver svätej omše vyjadril predseda farskej rady svoje poďakovanie sestrám za ich prítomnosť.

Čítať ďalej...

Keď vietor Ducha Svätého prefúkne kláštor

Ak by niekto zavítal cez víkend 27. – 28. septembra 2019 do nášho provinciálneho domu v Ivanke pri Nitre, zistil by, že sa u nás koná provinciálne zhromaždenie sestier.

Čítať ďalej...

RADOSŤ ROZDÁVANÍM RASTIE

V polovici augusta sme so sr. Veronikou Bernadette cestovali do krásnej oravsko-liptovskej prírody pod Roháče. Už druhé leto sme spolu s rodinkami zo Zlatých Moraviec „táborili“ v penzióne v malebnej dedinke Huty.

Čítať ďalej...

Juniorky Európy v Českej republike

Na přelomu července a srpna se již tradičně uskutečnilo evropské setkání juniorek SSpS, tentokrát poprvé v České republice.

Čítať ďalej...

Misijné prázdniny aj tento rok

„Som animátorom Misijných prázdnin už niekoľko rokov. Tento tábor vnímam ako veľkú duchovnú skúsenosť, spoznávam sa s novými ľuďmi a hlavne lepšie s Bohom a môžem urobiť niečo užitočné pre svoj duchovný život a duchovný život ostatných.“

Čítať ďalej...

Misijný tábor 2019

V dňoch 19. – 23. augusta 2019 sa v našom kláštore v Ivanke pri Nitre uskutočnil denný misijný tábor. Tábora sa zúčastnilo 21 detí vo veku od 5 do 12 rokov.

Čítať ďalej...

Komunitný výlet na Butkov

11. júna sme sa zobudili do krásneho slnečného rána. Trinásť sestier komunity v Ivanke pri Nitre sa vydalo na púť spojenú s výletom na nové pútne miesto Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva na hore Butkov (Ladce).

Čítať ďalej...

Vysviacka

22.júna prijali z rúk otca biskupa Viliama Judáka kňazské svätenie traja naši bratia verbisti -Juraj Begany, Matej Reiner a Patrik Páleník.

Čítať ďalej...

Novokňaz v Ivanke

Tretí júnový pondelok slúžil u nás v Provinciálnom dome sv. omšu novokňaz nitrianskej diecézy Róbert Holečka.

Čítať ďalej...

Deň naplnený radosťou

Ako bodku za školským rokom sa nám v pondelok 17.júna 2019 podarilo uskutočniť bicyklový výlet pre žiakov náboženstva zo Základnej katolíckej školy svätého Tomáša v Mélykúte. 

Čítať ďalej...

Kurz Samuel

V dňoch 14.-16.6.2019 sa v kláštore Misijných sestier služobníc Ducha Svätého konali duchovné cvičenia pre účastníkov druhého ročníka kurzu Samuel v Nitrianskej diecéze.

Čítať ďalej...

Turíce 2019 v provinciálnom dome

Deň slávnosti Zoslania Ducha Svätého, náš veľký sviatok, sme začali rannou modlitbou – prosili sme o dary Ducha Svätého aj modlitbou chválospevu v deviatich jazykoch.

Čítať ďalej...

Deň farnosti v Zuberci

Turíce a misie patria k sebe. To spoznala aj farská rada farnosti Zuberec, a preto sa rozhodli dať svojmu tohtoročnému Dňu farnosti misijné podfarbenie.

Čítať ďalej...

Z misií v Južnej Afrike

Po ďalších štyroch rokoch intenzívneho nasadenia na misijnom poli v Juhoafrickej republike si prišla domov oddýchnuť sr. Mária Bernadeta Gromanová.

Čítať ďalej...

Turíčna homília Svätého Otca: Duch Svätý je prvou i poslednou potrebou Cirkvi

V deň Slávnosti Zoslania Ducha Svätého v nedeľu 9. júna slávil pápež František koncelebrovanú svätú omšu na Námestí sv. Petra spolu s kardinálmi, biskupmi, stovkami kňazov a okolo 25 tisíc veriacimi.
Čítať ďalej...

sr. Sedis ešte raz z Ríma

Som otvorená na plnenie Božej vôle a plnenie sľubov. „Vernosť je takmer nemožná pre mňa, ale nie pre Boha. Ak si chcete zvoliť Boha vo svojom živote, to je krásne rozhodnutie. V ňom sa cítim tak pokojne, cítim sa byť milovaná. Verím, že všetko, čo pochádza od Boha, prežije.“

Čítať ďalej...

Obnova svätých sľubov na Taiwane

Pri písaní týchto riadkov vychádzam z predpokladu, že málokomu sa chce čítať dlhý článok. A tak vám chcem takto trošku nezvyčajne a v krátkosti opísať udalosť obnovenia rehoľných sľubov.

Čítať ďalej...

Slávnosť sľubov

 Bola to nádherná slávnosť, počas ktorej som ďakovala Bohu za dar rehoľno-misionárskeho povolania.

Čítať ďalej...

Srdečné pozdravy z Bolívie

V apríli sme mali my, Slováci tu v Bolívii, privilégium stretnúť sa a prežiť pár dní s verbistom Jankom Štefancom a laikom Filipom Šimorom. Rada by som sa podelila s dobrodružstvomi, ktoré ma častokrát sprevádzajú.       

Čítať ďalej...

Slávnosť v Stockerau

Štyri sestry zo Slovenska sa v sobotu 27.4.2019 zúčastnili slávnosti v St. Koloman KlosterStockerau za Viedňou.

Čítať ďalej...

Ako sr. Janka oslavovala Veľkú noc v Mexiku

Drahá komunita sestier v Ivanke. Srdečne vás pozdravujem a každej z nás prajem radosťou naplnené srdce zo zmŕtvychvstania nášho Pána! 

Čítať ďalej...

Veľká noc v tichu

Prežitie Veľkej noci v tichu na Kalvárii organizujú pre mladých Sestry Panny Márie Útechy spolu s bratmi verbistami už niekoľko rokov.

Čítať ďalej...

Duch Svätý za múrmi väznice

V nedeľu, 24. marca, prijali tri mladé ženy v nitrianskej väznici sviatosť birmovania.

Čítať ďalej...

List od sr. Filipy z Južnej Kórey

Milé sestry, s mojou vďakou za všetky správy pripájam aj ja správy od nás cez fotky.

Čítať ďalej...

Zamyslenie na Veľký týždeň

 Boh si vybral úbohý tŕňový krík, aby ťa poučil o tom, že na zemi nieto miesta, kde by Boh nebol prítomný.

Čítať ďalej...

Noviciát trošku inak

Ahojte, pýtate sa, ako sa máme?

Tak sa vám po čase znova ozývame.

Čítať ďalej...

Blahoslavenstvá – očami Ježiša a dnešných ľudí

Je to už zvykom, že dvakrát do roka, navštívia misionári verbisti pôsobiaci v Maďarsku v spolupráci s Misijnými sestrami, konkrétnu farnosť s misijným programom a duchovnou obnovou.

Čítať ďalej...

Sr. Sedis sa ozýva z Ríma

Za posledné dva týždne som sa naučila mnoho nových veci: spoznávam viac seba: „Kto som“.

Čítať ďalej...

Ježiš, príklad lásky

Ježiš Spasiteľ jediná nádej! Toto vyjadril Nguyen Van Thuan, vietnamský biskup, ktorý sa dostal na 13 rokov do väzenia, z nich bol 9 rokov v izolácii. Po svojom zatknutí si uvedomil, že sa Ježiš na neho obracia s otázkou: „A za koho ma pokladáš ty?“ /Mk 16:15/

Čítať ďalej...

Posviacka nového domu SSpS komunity sv. Jozefa Freinademetza v Přerově

Rozhodli sa sestry tamojšej komunity po viac než 13-tich rokoch pôsobenia a po dlhom procese rozlišovania posunúť do oblasti, ktorá naliehavejšie potrebuje posolstvo radostnej zvesti o Božom kráľovstve. Lós padol na Přerov.

Čítať ďalej...

Duchovné cvičenia v provinciálnom dome

V provinciálnom dome Misijných sestier v Ivanke pri Nitre prebiehali od 23.2. – 2.3.  duchovné cvičenia pod vedením benediktínskeho opáta Vladimíra Kasana.

Čítať ďalej...

2 % Misijným sestrám

Ďakujeme, že nám darujete 2%!

Čítať ďalej...

Zamyslenie k 1. pôstnej nedeli o pokúšaní Ježiša

Ježiš všetky tieto pokušenia prežil na vlastnej koži a nepodľahol im. Môže nám byť veľmi blízky ako niekto kto je tiež pokúšaný tak ako my. Viem, že ma chápe. Pokušenia sú ako búrky, ktoré nútia strom, aby zapúšťal svoje korene hlbšie do zeme.

Čítať ďalej...

Zapojte sa do projektu Pôst s KBS

Všetci ľudia dobrej vôle sú pozvaní do projektu Pôst s KBS.

Čítať ďalej...

Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2019

 „Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia“ (Rim 8,19)

Čítať ďalej...

Ako "Dávať Druhému Dobro" sa delia sestry z Bratislavy

Od augusta som Rím vystriedala za Bratislavu, službu vo formácii za službu ľuďom v núdzi a bez domova, noviciátsku komunitu na generaláte za mini komunitku vo dvojici so sr. Katkou pri Nemocnici Milosrdných bratov v centre mesta. 

Čítať ďalej...

Sr. Sedis sa zúčastní v Ríme programu pre formátorov

V piatok, 1.2.2019, naša sestra Sedis odchádzala do Ríma, kde sa zúčastní - spolu s ďalšími 24 sestrami z rôznych kongregácií a krajín - štvormesačného programu pre prípravu formátorov, ktorý organizuje Medzinárodná únia generálnych predstavených ženských reholí (UISG).

Čítať ďalej...

Pápež: „Zasvätený život nie je prežitok, je to nový život“

„Zasvätený život ... je povolanie ku každodennej vernej poslušnosti a k nevídaným prekvapeniam Ducha Svätého.“ Takto charakterizoval zasvätený život pápež František vo svojej homílii pri svätej omši v Bazilike sv. Petra na Sviatok Obetovania Pána 2. februára, ktorý bol zároveň 23. dňom zasväteného života.

Čítať ďalej...

Deň zasvätených v Nitre

Na sv. omši s otcom biskupom Judákom v Nitre boli prítomné aj naše sestry.

Čítať ďalej...

Stretnutie mladých v Budapešti

Viac ako tisíc mladých ľudí sa zúčastnilo sprievodného podujatia Svetového dňa mládeže v Paname pod názvom Panama deň, ktorý sa konal dňa 26. januára v Budapešti.

Čítať ďalej...

Október 2019 bude mimoriadny misijný mesiac

V Ríme už predstavili logo, ktoré bude vo všetkých miestnych cirkvách spojivom a zároveň symbolom všetkých aktivít Mimoriadneho misijného mesiaca. Súčasťou loga je jednoduchý slogan: „Pokrstení a poslaní“.

Čítať ďalej...

Nové provinciálne vedenie sa ujalo svojej funkcie

Dňa 19.01.2019 sa na pracovnom stretnutí v provinciálnom dome v Ivanke pri Nitre stretli oba provinciálne tímy, aby si odovzdali skúsenosti a informácie potrebné pre službu vedenia.

Čítať ďalej...

Štátne vyznamenanie získala zosnulá sr. Veronika Rácková,SSpS

Štátne vyznamenanie, Pribinov kríž I. triedy in memoriam, za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti prevencie zdravia a misionárskej činnosti udelil prezident Slovenskej Republiky zomrelej misionárke Veronike Ráckovej SspS.

Čítať ďalej...

Vianoce vo väznici - Nenechajte si ukradnúť nádej!

 Počas vianočných sviatkov sme mali možnosť viackrát sláviť sv. omšu a mať katechézu s našimi ženami v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Nitre v rámci nášho už dlhoročného apoštolátu na tomto mieste.

Čítať ďalej...

Dobrá novina došla aj k nám

26. decembra priniesli deti a mladí z Ivanky pri Nitre Dobrú novinu sestrám a dôchodcom v Domove svätého Jozefa  v provinciálnom dome. Ako odmena ich čakala vďačnosť poslucháčov, potlesk a malé pohostenie. Ďakujeme!

Čítať ďalej...

Hľadanie prístrešia pre Svätú rodinu v provinciálnom dome

Je pekným zvykom 9 dní pred Vianocami modliť sa deviatnik - spoločnú modlitbu rodín, tzv. „Hľadanie prístrešia pre sv. Rodinu.“ Aj my sme sa v provinciálnom dome spolu s veriacimi zapojili do tejto modlitby.

Čítať ďalej...

Deti Základnej školy v Ivanke pri Nitre koledovali v kláštore

Radosť z Kristovho narodenia vyspievali naši predkovia v krásnych koledách.

Čítať ďalej...

Srdečné „Pán Boh zaplať“ všetkým štedrým darcom

„Príklad Mudrcov nech nám pomáha upriamiť náš pohľad na hviezdu a nasledovať veľké túžby nášho srdca. Oni nás učia neuspokojovať sa len s priemerným životom, ale nechať sa fascinovať Dobrom, Pravdou, Krásou, Bohom.“ (pápež František)

Čítať ďalej...

Deti zahrali jasličkovú pobožnosť

 Na pozvanie Katolíckej Charity prišli spoločne 24. decembra osláviť vianočnú vigíliu osamelí žijúci v meste Mélykút.

Čítať ďalej...

Vianočné pozdravy z misií

Z misií píšu naše sestry

Čítať ďalej...

Predvianočné vystúpenie na Orechovom dvore

Deti Rómskeho Komunitného centra na Orechovom dvore pripravili zaujímavý program.

Čítať ďalej...

Vianočná ekumenická modlitba

Zúčastnili sme sa ekumenickej modlitby a slávenia Vianoc na Indonézskom veľvyslanectve v Bratislave.

Čítať ďalej...

Vianočný pozdrav sr. Lucie Slušnej, provinciálnej predstavenej

 

Čítať ďalej...

Keď sa dvaja Slováci stretnú na misii v Bolívii

Posielam vám nejaké fotky z návštevy p. Janka Piataka u nás v Titagallo

Čítať ďalej...

Volili sme nové provinciálne vedenie

V provinciálnom dome Misijných sestier služobníc Ducha Svätého sa v dňoch 30. novembra 2018 – 2. decembra 2018 konalo volebné zhromaždenie slovenskej provincie.

Čítať ďalej...

Advent s Konferenciou biskupov Slovenska

Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do projektu Advent s Konferenciou biskupov Slovenska. Projekt bude trvať od 2. decembra (Prvej adventnej nedele) do 24. decembra 2018.

Čítať ďalej...

Ružové sestry už 10 rokov v Nitre

V novembri si klauzúrne sestry Služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony pripomenuli 10 výročie posviacky kláštora Najsvätejšej Trojice v Nitre a taktiež svojho pôsobenia na Slovensku.

Čítať ďalej...

Misijná nedeľa 2018 – JA SOM MISIA

Svetový deň misií sme v našom provinciálnom dome oslavovali spoločenstvom. Spoločenstvom pri prípravách tohto dňa a spoločenstvom v samotnú Misijnú nedeľu, keď sme mohli spolu so všetkými, ktorí prišli do nášho domu, prežívať radosť.

Čítať ďalej...

Boli sme pri tom

13. októbra 2018 bol v našej Arnoldovej rodine dôvod na radosť – posvätný rád diakonátu prijali traja verbisti - Juraj Begany, Matej Reiner a Donie Sequeira. Svätiteľom bol olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner a slávnosť sa konala v Kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave-Petržalke.

Čítať ďalej...

Posmrtné spomienky na sr. Svoradu, Máriu Martinčovú

Sestra Svorada pochádzala z Valaskej Belej z hlboko veriacej rodiny. Jej otec - Ján Martinča bol sklenárom a mal tiež malé hospodárstvo.

Čítať ďalej...

Ako v Kelči slávili Misijnú nedeľu

Zamerať pohľad na ľudí žijúcich na iných kontinentoch sa snažili sestry počas sv. omše v prosbách i komentároch k obetným darom. 

Čítať ďalej...

Odišla som na misijnú skúsenosť

sr. Miriam odišla na Taiwan a v októbri sr. Jana do Mexika, aby tu medzi tamojšími ľuďmi nachádzali Boha ukrytého v každom človeku. 

Čítať ďalej...

Sr. Svorada zavŕšila svoju misionársku službu

Sr. Svorada,  Mária Martinčová, SSpS posilnená sviatosťou chorých  vo veku  92  rokov a v 69. roku  rehoľných sľubov, spojená s Kristom v návrate k Otcovi  zavŕšila svoju misionársku službu dňa 23. 10. 2018.

Čítať ďalej...

Generálna vizitácia (7. 9. – 10.10.2018)

7. septembra pricestovala z Ríma do našej provincie sr. Maria Cristina Ávalos, členka generálneho vedenia, na vizitáciu našej provincie. Čo to vlastne znamená vizitácia? Je to návšteva z generálneho vedenia, ktorá sa stretne so sestrami každej komunity provincie a svojou prítomnosťou ich povzbudí v sesterskej láske a v misijnej horlivosti.

Čítať ďalej...

Pozdrav z Titagallo.

V tomto misijnom mesiaci, kedy sa viac modlíme ruženec a sme spojení  misijným zápalom, chcem aspoň takouto formou poďakovať za každú vašu obetu, myšlienku, modlitbu a podporu.

Čítať ďalej...

Jedine Boh môže naplniť naše srdce. Je príliš veľké a príliš široké pre stvorenia“ (bl. Helena Stollenwerk)

S veľkou radosťou v srdci sa chcem s Vami všetkými podeliť so svojím šťastím. Pán Boh mi dal pocítiť, aké to je, keď mu dovolíme, aby On napĺňal naše srdce. Po dlhom období prípravy mi prejavil veľkú lásku a dôveru a tak sme si 6. októbra 2018 zopakovali svoje ÁNO, tentoraz už navždy.

Čítať ďalej...

Zamyslenie k Medzinárodnému dňu za odstránenie chudoby 17. október

Jeden bohatý otec poslal svojho syna na vidiek, aby videl, čo je to naozajstná chudoba. Syn strávil tri dni v roľníckej rodine a potom sa vrátil domov. Otec sa pýtal:

Čítať ďalej...

Posolstvo pápeža Františka k Svetovému dňu misií 2018

Spoločne s mladými prinášajme evanjelium všetkým

Čítať ďalej...

Modlitba pápeža Františka za synodu

Podporme prebiehajúcu biskupskú synodu o mladých...

Čítať ďalej...

10 rokov prítomnosti sestier v Maďarsku

Každé, aj najmenšie výročie, je vhodnou príležitosťou na zamyslenie nad uplynulým obdobím a vďačnosťou za obsiahnuté milosti.

Čítať ďalej...

Medzinárodný seminár SSpS pre koordinátorov komunikácie

39 účastníkov z rôznych provincií a regiónov SSpS privítala komunita generalátu. Medzi nimi sú viaceré Slovenky: sr. Filipa reprezentujúca Južnú Kóreu, sr. Aurélia Brazíliu,sr. Jaroslava Papuu Novú Guineu a sr. Katarína slovenskú provinciu.

Čítať ďalej...

Traja mladí muži sa stanú diakonmi

V sobotu 13.októbra 2018 budú v kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave vysvätení traja misinári verbisti na službu diakonov.

Čítať ďalej...

Nová novicka zo Slovenska v Ríme

Našu komunitu noviciátu zatiaľ tvoríme my dve s Katrinou , naša novicmajsterka sr. Mary Joy Quizan z Filipín a sr. Carmen Elisa z Argentíny, ktorá o mesiac odchádza na misie do Grécka.

Čítať ďalej...

Nezabúdajme na nich

Pred niekoľkými dňami zomrela najstaršia politická väzenkyňa. Bola odsúdená na sedem rokov za založenie tajného spolku a protištátnu činnosť.   Čítať ďalej...

Oznámenie o večných sľuboch

Už o niekoľko dní prebehne v našom provinciálnom dome milá slávnosť.....

Čítať ďalej...

“Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás

8. septembra 2018 na sviatok Narodenia Panny Márie som spolu s troma ďalšími sestrami zložila doživotné sľuby – čistotu, chudobu a poslušnosť v Misijnej kongregácii služobníc Ducha Svätého.

Čítať ďalej...

Posmrtné spomienky na sr. Bohumíru

 Sestra Bohumíra sa narodila ako najstaršia zo  siedmych detí manželom Adamovi a Márii, rodenej Chupáčovej.

Čítať ďalej...

sr. Bohumíra zavŕšila svoju misionársku púť

       Sr. Bohumíra, Rozália Školníková, SSpS posilnená sviatosťou chorých  vo veku 100  rokov a v 80. roku  rehoľných sľubov, spojená s Kristom v návrate k Otcovi zavŕšila svoju misionársku  službu dňa 16. 9. 2018.

Čítať ďalej...

Deň farnosti Podbiel

Deň farnosti Podbiel -Nedeľa, 9. septembra 2018. Tento rok sa niesol v duchu misií Cirkvi. Cirkev je vo svojej podstate misionárska, pretože Božie kráľovstvo nie je výsadou len niekoľkých povolaných. 

Čítať ďalej...

Európske stretnutie junioriek SSpS – 2.-7. augusta 2018 – Racibórz, Poľsko

V minulosti boli tlačené texty vzácnosťou. Čítanie textu prebiehalo v komunite. Dnes čítame či počúvame hudbu skôr jednotlivo. Ale človek sa chce a potrebuje deliť, a tak sa skôr či neskôr museli objaviť sociálne médiá.

Čítať ďalej...

Krása a chudoba

Ahojte, posielam zopár fotiek z jednej komunity, z ktorej prichádzajú niektoré deti k nám do internátu. Takúto materiálnu chudobu som ešte nevidela...

Čítať ďalej...

Generálna vizitácia: " Nové víno v nových mechoch"

Dnes 9. septembra štartujeme - začíname  našu generálnu vizitáciu, ktorá potrvá celý mesiac. Srdečne vítame medzi nami sr. Máriu Cristinu Ávalos- generálnu radkyňu, ktorá pricestovala z Ríma a bude nás doprevádzať. Vám milí čitatelia už vopred ďakujeme za modlitby. Možno sa spýtate čo to  vlastne je generálna vizitácia?

Čítať ďalej...

Návšteva novicmajsterky

V dňoch 27.8.-3.9. sme mali na Slovensku vzácnu návštevu. Prišla k nám sr. Mary Joy z Ríma.

Čítať ďalej...

Moja láska chce odpovedať na Božiu lásku

Čas rýchlo letí a moja medzinárodná probácia v USA sa blíži ku koncu. Bol to pre mňa veľmi zaujímavý čas. Čas štúdií, ale aj hlboko prežitý čas s Pánom. Čas padania a čas vstávania. Cesta hľadania a dozrievania určitých vecí, za ktoré som veľmi vďačná.

Čítať ďalej...

Antiochia veľké zázraky v malých veciach

Antiochia  je misijné spoločenstvo, ktoré tvoria bohoslovci a mladý kresťania z ČR. Trávia letné prázdniny v miestach, kde žije málo veriacich a po vzore prvých kresťanov sa zapájajú do života farnosti.    / Viac o tomto spoločenstve a fotogalérii je na www. antiochia.cz/

Po prvýkrát sa sr. Magdalena stretla s týmto spoločenstvom pred pár rokmi, ale k aktívnemu zapojeniu sa do jeho diela však nedošlo. Až tento rok …

Čítať ďalej...

P18 v Prešove - Téma: O2H alebo ODVAHA

Velmi jsme se těšili, že naše celkem početná skupinka sester  (v počtu sedmi osob - jako "sedm darů Ducha Svatého! ) se mohla zúčastnit na celonárodním setkání mládeže v Prešově v  čase 26.-29.7.2018  a to společně s našimi spolubratry " s verbistami" a mnoha mladými, kterým se věnují v pastoraci. O programu i přednáškách  bylo jistě napsáno v mnoha médiích, proto bychom vám rádi nabídli několik osobních dojmů z tohoto požehnaného času.

Čítať ďalej...

Ako sme z Mélykútu vyrazili do tábora

 V pondelok 23. júla 2018 sme spolu s deťmi a birmovancami z Mélykútu a Kisszállásu vyrazili do tábora v Kőszegu, doprevádzaní animátormi, pánom farárom otcom Jánom a Misijnými sestrami sr. Goskou, SSpS a sr. Katkou,SSpS.

Čítať ďalej...

Tábor v Kőszegu

Tábory, ktoré každoročne organizujú misionári SVD - verbisti, sa aj tento rok uskutočnili v Kőszegu. Prvý turnus pre deti sa konal v termíne 2.- 7.júla 2018. Pre mladých v čase od 16. do 21. júla.

Čítať ďalej...

Naši najmenší návštevníci

V mesiacoch jún a júl nás navštívili rôzne skupinky detí. Ako prvé prišli dievčatá zo Základnej školy Sv. Svorada a Benedikta z Nitry. Už druhýkrát u nás absolvovali tzv. „noc v kláštore.“ Strávili sme spolu krásny čas.

Čítať ďalej...

Iracko-slovenský tábor

V dňoch 23.-27.augusta sme sa ako animátorky zúčastnili denného iracko- slovenského tábora. Tábor sa konal v irackom centre v Nitre pod záštitou združenia Pokoj a dobro – pomoc utečencom. Zúčastnilo sa ho 15 detí a ako animátorky nám pomáhali aj 3 dievčatá z Iraku.

Čítať ďalej...

Sr. Mária Anna zavŕšila svoju misionársku službu

 Sr. Mária Anna, Anna Struhárová,  SSpS posilnená sviatosťou chorých vo veku 65  rokov a v 38. roku  rehoľných sľubov,  spojená s Kristom v návrate k Otcovi zavŕšila svoju misionársku  službu dňa 23. 7. 2018.

Čítať ďalej...

Jubilantkám blahoželáme

Na sviatok sv. Benedikta sa v našom provinciálnom  dome v Ivánke pri Nitre konala milá slávnosť. V kruhu svojich najbližších, priateľov, známych a spolusestier, oslávili naše tri spolusestry rehoľné jubileá.

Čítať ďalej...

Ďakujem za veľký Boží dar

Po dlhšom čase sa znova ozývam z Filipín. Desať mesiacov mojej probácie sa pomaly, ale isto blíži ku koncu. 

Čítať ďalej...

Púť do Nitry

V dňoch 25. - 26. mája 2018 sme sa z farnosti sv. Joachima v Mélykúte  vydali na púť na Slovensko.

Čítať ďalej...

Púť detí - Marianka

Dňa 26. mája 2018 sa konala púť detí do Marianky pri Bratislave. Celkovo sa tejto púte zúčastnilo 730 detí a dospelých.

Čítať ďalej...

U Matky Božej v Csíksomlyó

Už po druhý raz som mala príležitosť putovať  „pútnickým vlakom” do mariánskej svätyne v Csíksomlyó v Transylvánii.

Čítať ďalej...

Obnova sľubov

V sobotu 19. mája,  ráno pri sv. omši naše dve juniorky sr. Miriam a sr. Janka obnovili svoje " Áno" Pánovi v kruhu nášho spoločenstva.

Čítať ďalej...

Slávnosť prvých sľubov.

Dvadsiaty máj bol dňom Slávnosti Zoslania Ducha Svätého, sviatku našej spoluzakladateľky Matky Jozefy, druhého výročia smrti našej drahej sestry Veroniky Theresie a my dve nehodné sme sa z Božej milosti stali Kristovými nevestami v Misijnej kongregácii služobníc Ducha Svätého. Tak sa s vami delíme s touto našou veľkou radosťou!

Čítať ďalej...

Púť do Marianky pri Bratislave

Dňa 8.mája sa konala pre účastníkov kurzu Samuel pešia púť z Bratislavy – Rače do Marianky.  Poriadal ju p. Milan Toman, SVD. Zúčastnili sme sa jej ja ako účastníčka kurzu a sr. Janka E. SSpS, ktorá patrí do nitrianskeho tímu organizátorov a duchovných sprievodcov.

Čítať ďalej...

Odhalenie busty našej spolusestry Veroniky Therésie

Z príležitosti nedožitých 60. narodenín sestry Veroniky Theresie Ráckovej a 2. výročia jej tragickej smrti, sa v jej rodisku, v Bánove, konala spomienková slávnosť. Súčasťou programu bola svätá omša v miestnom farskom kostole. Predsedal jej nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. V homílii hovoril o hodnotách, ktorým verila sestra Veronika a pre ktoré aj obetovala svoj život. Ako misionárka sa nechala viesť Duchom Svätým v službe chorým a chudobným v Afrike.

Po svätej omši na bánovskom cintoríne odhalili jej bustu a sprístupnili pietne miesto, ktoré jej pripravili rodáci. Požehnal ju emeritný arcibiskup Mons. Ján Sokol. Na rehoľnú sestru si počas slávnosti zaspomínala jej rodná sestra, ale aj starostka Bánova, rektor Vysokej školy svätej Alžbety v Bratislave i provinciálna predstavená Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého.

Z príležitosti nedožitých 60. narodenín sestry Veroniky Theresie Ráckovej a 2. výročia jej tragickej smrti, sa v jej rodisku, v Bánove, konala spomienková slávnosť. Súčasťou programu bola svätá omša v miestnom farskom kostole. Predsedal jej nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. V homílii hovoril o hodnotách, ktorým verila sestra Veronika a pre ktoré aj obetovala svoj život. Ako misionárka sa nechala viesť Duchom Svätým v službe chorým a chudobným v Afrike.

Po svätej omši na bánovskom cintoríne odhalili jej bustu a sprístupnili pietne miesto, ktoré jej pripravili rodáci. Požehnal ju emeritný arcibiskup Mons. Ján Sokol. Na rehoľnú sestru si počas slávnosti zaspomínala jej rodná sestra, ale aj starostka Bánova, rektor Vysokej školy svätej Alžbety v Bratislave i provinciálna predstavená Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého.

Z príležitosti nedožitých 60. narodenín sestry Veroniky Theresie Ráckovej a 2. výročia jej tragickej smrti, sa v jej rodisku, v Bánove, konala spomienková slávnosť. Súčasťou programu bola svätá omša v miestnom farskom kostole. Predsedal jej nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. V homílii hovoril o hodnotách, ktorým verila sestra Veronika a pre ktoré aj obetovala svoj život. Ako misionárka sa nechala viesť Duchom Svätým v službe chorým a chudobným v Afrike.

Po svätej omši na bánovskom cintoríne odhalili jej bustu a sprístupnili pietne miesto, ktoré jej pripravili rodáci. Požehnal ju emeritný arcibiskup Mons. Ján Sokol. Na rehoľnú sestru si počas slávnosti zaspomínala jej rodná sestra, ale aj starostka Bánova, rektor Vysokej školy svätej Alžbety v Bratislave i provinciálna predstavená Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého.

Z príležitosti nedožitých 60. narodenín sestry Veroniky Theresie Ráckovej a 2. výročia jej tragickej smrti, sa v jej rodisku, v Bánove, konala spomienková slávnosť. Súčasťou programu bola svätá omša v miestnom farskom kostole. Predsedal jej nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. V homílii hovoril o hodnotách, ktorým verila sestra Veronika a pre ktoré aj obetovala svoj život. Ako misionárka sa nechala viesť Duchom Svätým v službe chorým a chudobným v Afrike.

Po svätej omši na bánovskom cintoríne odhalili jej bustu a sprístupnili pietne miesto, ktoré jej pripravili rodáci. Požehnal ju emeritný arcibiskup Mons. Ján Sokol. Na rehoľnú sestru si počas slávnosti zaspomínala jej rodná sestra, ale aj starostka Bánova, rektor Vysokej školy svätej Alžbety v Bratislave i provinciálna predstavená Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého.

Z príležitosti nedožitých 60. narodenín sestry Veroniky Theresie Ráckovej a 2. výročia jej tragickej smrti, sa v jej rodisku, v Bánove, konala spomienková slávnosť. Súčasťou programu bola svätá omša v miestnom farskom kostole. Predsedal jej nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. V homílii hovoril o hodnotách, ktorým verila sestra Veronika a pre ktoré aj obetovala svoj život. Ako misionárka sa nechala viesť Duchom Svätým v službe chorým a chudobným v Afrike.

Po svätej omši na bánovskom cintoríne odhalili jej bustu a sprístupnili pietne miesto, ktoré jej pripravili rodáci. Požehnal ju emeritný arcibiskup Mons. Ján Sokol. Na rehoľnú sestru si počas slávnosti zaspomínala jej rodná sestra, ale aj starostka Bánova, rektor Vysokej školy svätej Alžbety v Bratislave i provinciálna predstavená Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého.


Z príležitosti nedožitých 60. narodenín sestry Veroniky Theresie Ráckovej a 2. výročia jej tragickej smrti, sa v jej rodisku, v Bánove, konala spomienková slávnosť.

Čítať ďalej...

„Modlime sa srdcom s Máriou za MISIE“

V sobotu 12. mája 2018 sme sa aj my vydali na Misijnú púť detí do Rajeckej Lesnej, ktorú každoročne organizuje Hnutie kresťanských spoločenstiev detí známe pod názvom eRko.

Čítať ďalej...

Pozvánka - odhalenie busty sr. Veroniky Theresie v Bánove

Čítať ďalej...

Radosť i vďačnosť - blahorečenie otca Jána Brennera

 Osobitná atmosféra vďačnosti a radosti sprevádzala celý obrad blahorečenia kňaza Jána Brennera, ktorý sa konal 1. mája tohto roku v meste Szombathely.

Čítať ďalej...

Prosebná pobožnosť

Počuj naše prosby Pane, udeľ zemi požehnanie, odvráť hlad, mor a vojnu daj nám úrodu hojnú....

Čítať ďalej...

Pozdrav zo Steylu

Srdečne vás všetkých pozdravujeme zo Steylu – nášho materského domu. Prileteli sme minulý štvrtok. Let bol veľmi príjemný. Ani s batožinou sme nemali problémy – hovoríme to preto, že sme každá niesli v ruke Colombu (typický taliansky veľkonočný koláč) – darček pre steylské sestry – a dovolili nám ich všetky zobrať, iba tak na taliansky spôsob mávli rukou.

Čítať ďalej...

Sr. Cyrila,Gabriela Šoltésová, SSpS zavŕšila svoju misionársku službu.

 Sr. Cyrila, Gabriela Šoltésová,  SSpS posilnená sviatosťou chorých  vo veku  92  rokov a v 46. roku  rehoľných sľubov,  spojená s Kristom    v návrate k Otcovi  zavŕšila svoju   misionársku  službu dňa 9. 5. 2018.

Čítať ďalej...

Ako svätý Tomáš oslavoval spolu so žiakmi

Deň patróna základnej katolíckej školy, svätého apoštola Tomáša, oslávili žiaci v sobotu 21. apríla 2018 na dostihovej dráhe v Mélykúte.

Čítať ďalej...

„V tebe sú všetky moje pramene.”

Kto sa vydá na cestu k prameňu, musí ísť proti prúdu. Pramene ležia vždy vyššie ako jazerá alebo moria. Ísť späť k prameňom znamená výstup do vyšších polôh. Čas počiatočnej formácie je časom putovania a objavovania tohto Prameňa v nás samých, čerpanie a osviežovanie sa životodarnou vodou, ktorou je samotný Boh.

Čítať ďalej...

Krása zasvätenej ženy

Krása zasvätenej ženy, tak znela téma stretnutia formátoriek a junioriek, ktoré sa pod záštitou KVPŽR uskutočnilo v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule od 13. do 15. apríl 2018.

Čítať ďalej...

Moja odpoveď na volanie Dobrého pastiera, modlitba prijatia

Zvádzal si ma, Pane, a nechal som sa zviesť v každom novom volaní, ktoré mi prinášalo rozbúrené more. 

 

Čítať ďalej...

POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA NA 55. SVETOVÝ DEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA

Nedokážeme odhaliť osobitné a osobné povolanie, ktoré Boh pre nás vymyslel, ak ostaneme uzavretí v sebe samých, v našich zvyklostiach a v nezáujme toho, kto márni svoj život v úzkom svete vlastného ja, a tak mu uniká príležitosť snívať o veľkých veciach a stať sa protagonistom jedinečného a nezameniteľného príbehu, ktorý chce s nami písať Boh.

Čítať ďalej...

Deň Rómov na Orechovom dvore 2018

Na Orechovom Dvore sa každoročne organizuje Deň Rómov, ktorý pripadá v kalendári na  8.4. Najlepšie to oslávime športovo-kultúrnym programom. Tento rok sa takéto tradičné podujatie konalo dňa 11. 4. 2018.

Čítať ďalej...

Účastníci kurzu Samuel zavítali do nášho kláštora

Dňa 11.03.2018 kláštor Ducha Svätého misijných sestier v Ivanke pri Nitre otvoril svoje dvere účastníkom kurzu Samuel.

Čítať ďalej...

Oslava životného jubilea

14. apríl 2018, krásna slnečná sobota. Farnosť Ivanka pri Nitre oslavuje životné jubileum 50 rokov vdp. ThDr. Stanislava Kašovica PhD. Na sv. omši o 14.30 sa zúčastnili veriaci v hojnom počte vrátane detí, mládeže, starších ľudí aj nás sestier okolo 15, pretože provinciálny dom patrí do tejto farnosti.

Čítať ďalej...

Stretnutie v Smižanoch

Zúčastnili sa ho aj dve naše spolusestry: sr. Jana Eliášová a sr. Mária Florková. Prečítajte si niekoľko postrehov jednej z nich:

Čítať ďalej...

Veľkonočné pozdravy (nielen) z misií

 

Čítať ďalej...

Modlitbové nedeľné popoludnie s mladými a tvorivé dielne s deťmi v Mélykúte

V sobotu 17. marca 2018 sme pozvali k nám deti z okolia, aby si opäť vyrobili pre seba a pre svojich drahých niečo pekné. Spoločne strávený čas nás zbližuje a deťom dáva  možnosť vytvoriť niečo plnohodnotné.

Čítať ďalej...

Deň duchovnej obnovy v mestečku Dabas v Maďarsku

Stalo sa už tradíciou, že misionári verbisti dávajú deň duchovnej obnovy v katolíckej škole v Dabase. Toto bolo už tretíkrát, čo tak urobili a pre mňa to bola tiež príležitosť pripojiť sa a podeliť sa so svojou vierou v tomto pôstnom čase. 

Čítať ďalej...

Informačný víkend o misijnom dobrovoľníctve – MaZ

Od 23. do 25. februára 2018 sa konal informačný víkend pre budúcich misijných dobrovoľníkov v Misijnom dome sv. Arnolda v Budapešti. Dvaja záujemcovia sa stretli s Misijnými sestrami, otcom Francisom Magungom, SVD a bývalými misionárskymi dobrovoľníkmi.

Čítať ďalej...

Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich.

Bolo to približne pred dvoma rokmi, keď na Slovensko, konkrétne do Nitry, prišli iracké rodiny, aby utiekli pred hrôzami prenasledovania kresťanov v ich krajine. Prosba o pomoc s intenzívnou výučbou slovenského jazyka pre tri iracké deti prišla až do nášho kláštora v Ivanke pri Nitre. S podporou mojich sestier a veľkou vnútornou radosťou som začala učiť tieto deti slovenčinu. Vtedy som bližšie spoznala aj Lailu, ktorá prišla na Slovensko spolu s manželom, dvomi deťmi, rodičmi a jej súrodencami.

Čítať ďalej...

Obdivovali sme nežnú krásu...

Napriek mrazivému marcovému dňu sme sa včera vybrali so skupinkou obyvateľov nášho Domova sv. Jozefa a sestier na výstavu orchideí do botanickej záhrady SPU Nitra.

Čítať ďalej...

„Verte v evanjelium!“

V tomto motte sa niesli duchovné cvičenia, ktoré pre dievčatá organizovali Misijné sestry SSpS v Maďarsku v spolupráci s verbistami 16. – 18. februára 2018.

Čítať ďalej...

Svedectvo dobrovoľníčky

Mladá misijná dobrovoľníčka Alexandra Surmacz  je už štvrtý mesiac v Ghane, v Akkre. Zúčastňuje sa tak na ročnom programe Missionare auf Zeit (MaZ) – Misionárov na čas, organizovaný misijnými sestrami SSpS.

Čítať ďalej...

Pozývame Vás....

Svätý Otec vyhlásil na  23. február      "Deň modlitby a pôstu za pokoj vo svete"         keď povedal:

„Vzhľadom na tragické pretrvávanie konfliktných situácií v rozličných častiach sveta, pozývam všetkých veriacich k osobitnému Dňu modlitby a pôstu za pokoj, a to 23. februára, v piatok Prvého pôstneho týždňa. Obetujeme ho osobitne za obyvateľov Konžskej demokratickej republiky a Južného Sudánu.“

Čítať ďalej...

Z novej komunity Titagallo

Od môjho posledného listu prešlo snáď aj niekoľko mesiacov, preto to teraz napravujem a chcem sa s vami podeliť o novinky z misie v Bolívii.

Čítať ďalej...

Ďakujeme za Vašu podporu skrze 2%

Tlačivo na poukazánie Vašich 2% si môžete stiahnuť tu.

Čítať ďalej...

Keď sa aj duša, duch a telo nasýtia

Predvečer slávnosti sv. Arnolda Janssena sme strávili s mladými a miestnym pánom farárom otcom Jánom Bolvárim.

Čítať ďalej...

Poďakovanie

Misijným dobrodincom

Čítať ďalej...

15. januára slávime sviatok sv. Arnolda Janssen

Otec, Vodca, zakladateľ

Čítať ďalej...

Facebookovská stránka SSpS spustená

Nájdete  nás už aj na facebooku.

Čítať ďalej...

Úvaha sr. Kataríny Pavelovej,SSpS

Traja mudrci prišli pôvodne z Východu pravdepodobne veľmi vzdialeného od hraníc Zasľúbenej krajiny. Uvidiac hviezdu, začali hľadať. Opustili svoje pohodlné domovy a podujali sa na namáhavé putovanie, lebo chceli nájsť zmysel tejto špeciálnej hviezdy.

Čítať ďalej...

Rok 2018 pre SSpS je Rokom spoločenstva s inými

Na Slávnosť Zjavenia Pána 2018 sme otvorili Rok spoločenstva s inými v téme Budovanie mostov priateľstva.

Čítať ďalej...

Jasličková pobožnosť

Dňa 21. 12. 2017  bola na Spojenej škole de La Salle v Rači Bratislave jasličková pobožnosť pre prvý stupeň základnej školy. 

Čítať ďalej...

Spoločné meniny

Na sviatok Svätých neviniatok sme oslávili  v provinciálnom dome v Ivanke pri Nitre náš komunitný sviatok - spoločné meniny.

Čítať ďalej...

Vzácna návšteva z Indonézskej ambasády

Dňa 15.decembra sme mali v komunite vzácnu návštevu. Navštívila nás Indonézska ambasádorka ( Adiyatwidi Adiwoso A) v  doprovode 13 ľudí. Spoločne sme mali pred vianočné posedenie. Medzi nimi boli aj hostia, ktorí sú islamského a protestanskeho vyznania.

Čítať ďalej...

Vianočné pozdravy z misií

Aj tento rok sa ohlásili slovenské misionárky z Austrálie, Ázie, Ameriky a Európy s prianím radosti, pokoja..... Pozrite si sami.

Čítať ďalej...

Vianoce v Rusku

Prajem Vám všetkým naozaj požehnané sviatky Narodenia Pána. Nech malý Ježiš prináša aj do vašich sŕdc, životov a vzťahov plnosť pokoja, radosti a tej najnežnejšej lásky... a to i v každý deň nového roka....

Čítať ďalej...

„Živý Betlehem – nový spôsob evanjelizácie v Kelči“

Už tradične sa 24.12. na námestí malého moravského mestečka Kelč koná naživo predstavenie príbehu mladého izraelského páru spred viac ako 2000 rokov – príbehu, ktorý zmenil chod dejín a životy miliárd ľudí na celom svete.

Čítať ďalej...

Vianočný list

Narodením tohto dieťaťa z Panny Márie prichádza nový život, nová nádej a nová nevinnosť.

Čítať ďalej...

Národné kultúrne dni na Filipínach

Srdečne Vás všetkých zdravím v požehnanom čase adventu. Už som sa dlhšie neozvala, ale pamätám na Vás vo svojom srdci a som veľmi vďačná za Vaše modlitby a podporu, ktoré denne cítim. Chcem sa trošku pozdielat s Vami o mojom živote na Filipínach a aj takým spôsobom Vám vyjadriť vďačnosť a radosť zo zasväteného života. 

Čítať ďalej...

Začiatok medzinárodnej probácie v USA

Srdečne Vás všetkých pozdravujem a zároveň sa chcem pochváliť, že 8. Decembra 2017 na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie sme začali našu medzinárodnú probáciu v USA. V tento deň sme tiež slávili 128 výročie založenia našej kongregácie.

Čítať ďalej...

Advent 2017 s Konferenciou biskupov Slovenska

Konferencia biskupov Slovenska pripravila aj na tohtoročný advent sériu zamyslení na každý deň. V podobnom duchu sa koná takýto projekt už po 10-krát a nadväzuje na podobné projekty z minulosti. 

Čítať ďalej...

Rím: Sr. Veronika Theresia medzi novodobými mučeníkmi

Každý rok Komunita Sv. Egídia organizuje modlitbovú pobožnosť k úcte novodobých  mučeníkov.  V tomto roku sa takáto modlitba konala 22. apríla za účasti Svätého Otca Františka, a sr. Veronika Rácková, SSpS v nej bola zahrnutá medzi iných novodobých mučeníkov. V pondelok 27. novembra 2017, odpovedajúc na pozvanie Komunity sv. Egídia, pripravila Kongregácia spolu s členmi Komunity, modlitbovú pobožnosť k úcte sr. Veroniky.

Čítať ďalej...

Stretnutie v Ivanke.

V dňoch 17.- 19.11.2017 sa v kláštore misijných sestier služobníc Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre uskutočnilo stretnutie pre mladé ženy a dievčatá, ktoré hľadajú svoje životné povolanie. Zúčastnili sa ho 4 účastníčky.

Čítať ďalej...

Ocenenie Ruža sv. Alžbety

Dňa 17. novembra 2017 pri sv. omši o 18.00 hod. počas Trnavskej novény v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave udelil in memoriam trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch  ocenenie Ruža sv. Alžbety našej spolusestre Mudr. Veronike Theresii Ráckovej, ktorá  obetovala svoj život v službe ľudom Južného Sudánu.

Čítať ďalej...

Svetový deň chudobných.

Aj v našom provinciálnom dome bola vypočutá výzva sv. otca Františka. V liturgii sme sa počas celého dňa zamýšľali nad rôznymi formami chudoby a vkladali sme ich do modlitby. Vo sv. omši boli  kreatívne predstavené  jednotlivé symboly a prosby.

Čítať ďalej...

Slovenský kultúrny deň

Srdečne vás všetkých pozdravujem z Ríma. Chcela by som sa s vami podeliť o pár zážitkov z nášho noviciátskeho života.

Čítať ďalej...

"Veľký deň" v Ivanke.

Dňa 15.10.2017  v našej farnosti Ivanka pri Nitre otec biskup Viliam Judák udelil sviatosť birmovania 81 mladým  kandidátom  na prijatie tejto sviatosti z našej farnosti a 5 z iných farností.

Čítať ďalej...

Misijný koláč vo farnosti Podbiel

Ako sa rodí dobré dielo? Často to všetko začína túžbou v srdci jedného človeka, alebo len schopnosťou uvidieť núdzu ďaleko za hranicami svojho každodenného života. A takto sa zrodila v Podbieli akcia „MISIJNÝ KOLÁČ.“

Čítať ďalej...

Nové video v ponuke

Rok 2017 je pre Misijné sestry Rokom spoločenstva s ľuďmi vylúčenými a žijúcimi na okraji spoločnosti.

Čítať ďalej...

Všetko najlepšie po druhý krát!

Naša Sr. Bohumíra oslávila v septembri krásne životné jubileum - 100 rokov. K tomuto výnimočnému a vzácnemu jubileu jej v nedeľu 29. októbra prišli zablahoželať aj deti a pani učiteľky Mgr. Ivica Gulišová a Mgr. Gabika Kratochvíľová zo Základnej školy sv. Svorada a Benedikta.

Čítať ďalej...

Svätý Otec vyhlásil 1. svetový deň chudobných

19. novembra bude katolícka cirkev po prvýkrát v histórii sláviť Svetový deň chudobných, ktorý vyhlásil pápež František. Chudoba je postoj srdca, ktorý nám bráni považovať peniaze, kariéru či luxus za ciele života a podmienku nášho šťastia. Pre nás, Misijné sestry, vrcholí i Rok spoločenstva s vylúčenými a žijúcimi na okraji spoločnosti. Modlime sa spoločne.

Čítať ďalej...

JEDNO MALÉ „AHOJ“ PRE SLOVENSKO Z NEKONEČNE VELKEJ BRASIL...

Viem, že viera je začiatkom, začiatkom všetkého a vo všetkom. Začiatkom misie. Existuje tu ešte iné slovo a to je vrcholom: láska. Teda dve slová: Viera a Láska. Podstata dvoch krídiel v misii a pre misiu. Bez krídiel let je nemožný.  

Čítať ďalej...

Reflexia na november

Prichádza nové zamyslenie s témou Násilie páchané na ženách napísané od Atty. Myrna T. Pagsuberon a Sr. Maria Elisabeth Ello, SSpS – Filipíny Juh z príležitosti SSpS Roku s ľuďmi vylúčenými a žijúcimi na okraji spoločnosti.

Čítať ďalej...

Prvé podelenie z USA

Píšem Vám z mojej novej - prechodnej krajiny. Ako už možno viete odlietala som 26. Októbra z letiska z Viedne do Chicaga, kde začnem od decembra medzinárodnú probáciu - prípravu na doživotné sľuby.

Čítať ďalej...

Spomienka na zosnulých

Od roku 1931, kedy sa otvorila prvá SSpS komunita na Slovensku, nás už 109 spolusestier predišlo do večnosti. Na ne sme si v týchto dňoch spomínali.

Čítať ďalej...

S Bohom sme si povedali vzájomné „ÁNO“

22. októbra, na Misijnú nedeľu, splnil Boh moju veľkú túžbu. Opäť zopakoval svoje verné a láskavé „áno“ pre môj život i dar môjho povolania.  Ba čo viac, vyslovil „áno“ srdcu, ktoré pozná iba On sám. Som šťastná!

Čítať ďalej...

Misijný týždeň vo farnosti svätých Cyrila a Metoda v Piešťanoch

Cirkev je vo svojej podstate misionárska. Každý kresťan je teda misionárom, šíriteľom Evanjelia tam, kde je: či už vo svojej rodine, na pracovisku, na ulici...

Čítať ďalej...

Návšteva sestier vo farnosti Sklabiná

Na pozvanie vdp. Ondreja Šmidriaka sme navštívili počas víkendu farnosť Sklabiná do ktorej patria aj dve filiálky a to Obeckov a Nová Ves.

Čítať ďalej...

Vyslaná do probácie

22.októbra 2017 sme vyprevadili sr. Vieru na jej cestu do Ameriky, kde začne svoju prípravu na doživotné zasvätenie sa Pánovi.

Čítať ďalej...

Deň medzi milými ľuďmi na milom mieste

Cítila som, že stretnutie urobilo radosť nielen mne, ale túto radosť bolo cítiť i na druhej strane.

Čítať ďalej...

Spojení s našimi bratmi a sestrami po celom svete

Veriaci moravského mestečka Kelč sa spolu s našimi sestrami v predvečer misijnej nedele a na misijnú nedeľu osobitne spájali s bratmi a sestrami po celom svete.

Čítať ďalej...

Diakonská vysviacka u verbistov

„Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných Ducha a múdrosti, a na túto úlohu ustanovíme ich.“ (Sk 6, 3) O tom, že Tomáš Baleja SVD takýmto mužom je – teda o jeho súcnosti vykonávať diakonskú službu – vydal svedectvo v úvode obradu svätenia páter Johny Ambattu.

Čítať ďalej...

Zážitky z poznávacieho zájazdu

Cestujeme domov. Pred nami ešte niekoľko sto kilometrov. Autobus plne naložený nielen batožinou 51 ľudí a ručne vyrobených suvenírov z mesta Korond, ale hlavne krásnych spoločne prežitých zážitkov.

Čítať ďalej...

Duchovná obnova členov MzDSv v Trstenej.

29. septembra sme cestovali  do Trstenej na  stretnutie s členmi Misijného združenia Ducha Svätého.

Čítať ďalej...

Nová reflexia na mesiac október

Máte možnosť si prečítať novú reflexiu z príležitosti Roku SSpS - Spoločenstvo s vylúčenými a žijúcimi na okraji spoločenstva. 

Októbrovú reflexiu s názvom HIV/AIDS pripravila sr. Tarcisia Hunhoff, SSpS.

Čítať ďalej...

Budem sa „vydávať“

Tento rok bude Misijná nedeľa pre mňa výnimočným dňom. Pripravujem sa naň už 9 rokov. Teda v mojom prípade, je to už trochu dlhšie, keďže som v kongregácii už druhýkrát.  22.októbra budem skladať doživotné sľuby v Misijnej kongregácii služobníc Ducha Svätého. Budem sa vlastne vydávať, ako to moje spolusestry s úsmevom hovoria. Teším sa!

Čítať ďalej...

Spoločne na ceste....

Počas víkendu od 6-8.Októbra sme sa stretli v provinciálnom dome sestry, v rámci pokračujúcej formácie.

Čítať ďalej...

Otvorená Komunita sv. Terezky Ježiškovej v Mélykúte

Pri narodení nového človeka sa teší blízka rodina a známi. Dieťa je nádejou budúcnosti.

1. októbra 2017 prenikala naše srdcia podobná radosť a vďačnosť Bohu, pretože bola oficiálne otvorená komunita Misijných sestier v Mélykúte.

Čítať ďalej...

Svedectvo dobrovolníčky

Volám sa Alexandra a mám 26 rokov. Narodila som sa v nádhernom mieste na severovýchode Poľska. Ako dieťa som sa veľmi zaujímala o svet, bola som radostná a priateľská. Bohužiaľ, v čase dospievania sa do môjho srdca vkradla rebélia a ja som sa  vzdialila od viery i od Cirkvi.

Čítať ďalej...

Tri v jednom... v Spišskom Štiavniku

Čoho bola „ Dubina“ svedkom 1. Októbra 2017?

Čítať ďalej...

Október - mesiac sv. ružena a misií

Slávnostný  ruženec  za misie.

Čítať ďalej...

... Z posolstva Sv. Otca Františka k Svetovému dňu misií

Aj tohto roku nás Svetový deň misií zhromažďuje okolo osoby Ježiša, ktorý je „prvým, najväčším hlásateľom evanjelia“ (Pavol VI., apošt. exhortácia Evangelii nuntiandi, 7) a ktorý nás neustále vysiela hlásať evanjelium lásky Boha Otca v sile Ducha Svätého.

Čítať ďalej...

Dozvuky z oslavy 100 rokov

Srdečne blahoželáme sr. Bohumíra.

Čítať ďalej...

Ako to v Mélykúte začalo...

Pomaly  to už bude mesiac, čo sme prišli do Mélykútu, aby sme si tu postavili stan medzi ľuďmi. Po 9 rokoch pôsobenia Misijných sestier v Maďarsku otvárame druhú komunitu.  A kde sa ten Mélykút nachádza? Keď sa pozriete do mapy, tak ho nájdete celkom na juhu, neďaleko hraníc so Srbskom a Chorvátskom. A v preklade, mestečko znamená „Hlboká studňa.“

Čítať ďalej...

" Som dieťa Kongregácie...."

Radostné slnko vyhuplo do nového dňa v sobotu, 23. Septembra 2017. Zaiste bolo také isté radostné pred 100 rokmi, keď uzrelo svetlo sveta usmievavé dievčatko v Kysuckom Lieskovci rodičom Školníkovým.Hneď na druhý deň pri krste dostala meno Rozália. Rástla ako všetky deti na Kysuciach. 

Čítať ďalej...

Požehnanie cirkevnej Materskej školy sv. Alžbety v Zlatých Moravciach

V sobotu 9. septembra 2017 zastupovali našu Kongregáciu sr. Immaculáta, Anna Šuňavská a sr. Viktorína, Cecília Baranová na milej slávnosti. Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák požehnal nové priestory Materskej školy sv. Alžbety v Zlatých Moravciach.

Čítať ďalej...

Prvé správy z Filipín

Ako mnohí viete, čaká ma medzinárodná príprava na doživotné rehoľné sľuby spolu s ďalšími siedmymi juniorkami. Je neuveriteľné, ako ten čas letí. Som tu už dva týždne a každý deň prináša veľa nových zážitkov, stretnutí a udalostí.

Čítať ďalej...

Papua Nová Guinea – po stopách sr. Márie Františky po 11 rokoch

...v marci 2016 na spomienkovej sv. omši v Ivanke pri Nitre skrsla v jednej hlave myšlienka, pridali sa ďalšie štyri hlavy a nápad ísť na Papuu Novú Guineu začal naberať jasné kontúry.

Čítať ďalej...

Zážitky z druhého turnusu Misijných prázdnin

V tieto prvé septembrové a prvé školské dni by sme Vás chceli na chvíľu preniesť späť do čias prázdnin – a podeliť sa s Vami o naše zážitky z druhého turnusu Misijných prázdnin, ktorý sa konal v Nitre na začiatku augusta.

Čítať ďalej...

Rok s ľuďmi vylúčenými a žijúcimi na okraji spoločnosti

Vedomé si toho,že to, kým sme a čo robíme, nie je o nás, ale Božej láske, ktorá zahŕňa všetkých, chceme pokračovať v Ježišovej misii milosrdenstva. Ponúkame i vám každý mesiac nové zamyslenia so zaujímavou témou. 

Čítať ďalej...

SSpS Euro-stretnutie

SSpS Euro-stretnutie provinciálnych/regionálnych predstavených a formátoriek vo Fatime od 21.-26.8. 2017.

Čítať ďalej...

Letný tábor Orechov dvor 2017

25.-28.7.sa konal v priestoroch Základnej školy Krčméryho na Kalvárii v Nitre prímestský tábor, na ktorom sa zúčastnilo 24 – 35 detí. Téma tábora bola Dar a brána Svätosti.

Čítať ďalej...

Dotknuté radosťou i bolesťou zároveň.

Svetlomodré kostoly so zlatými kupolami, ľudové motívy, bábiky, slnečnice, žlto-modré stužky... Aj tieto veci, okrem iného, charakterizujú krajinu, v ktorej sme sa spolu s ďalšími juniorkami a ich majsterkami z Európy ocitli prvý augustový týždeň na našom tzv. „eurostretku“.

Čítať ďalej...

Dve Slovenky sa zúčastnia medzinárodnej formácie

I tento rok sa budú dve slovenské sestry pripravovať v medzinárodnej probácii na doživotné rehoľné sľuby. Sr. Jozefína v provincii Filipíny Juh a sr. Viera v USA.

Čítať ďalej...

Opäť zo Steylu z terciátu

Srdečne pozdravujem zo Steylu! Skončili sme duchovné cvičenia.

Čítať ďalej...

Ježiš ma dennodenne zahŕňa v Ghane milosťami

Jedna z vecí, ktoré často zažívam je, že akokoľvek je situácia ťažká, vždy sa nájde pomoc, vždy je niekde východisko a nikdy sa netreba vzdávať.

Čítať ďalej...

Informácie o misii SSpS v Grécku

Srdečne pozdravujeme z Atén, keď putujeme spolu  s našimi sestrami v Grécku.

Čítať ďalej...

Nechajte sa inšpirovať

"Môj príbeh" je séria krátkych videí o povolaní, živote a misii Misijných sestier SSpS z celého sveta. Série sú inšpirované skutočnosťou, že každá osoba má jedinečný osobný príbeh, ktorý môže obohatiť, inšpirovať a povzbudiť.

Čítať ďalej...

Moje ÁNO Láske

Sedím vo svojej izbe pri zapálenej svieci, ktorú som pred pár dňami držala v rukách a vravela Bohu svoje „ÁNO“. Chcem sa s Vami podeliť o láske Boha a o tom, ako to ďalej pokračuje, keď sa rozhodnete kráčať vo viere.

Čítať ďalej...

„Začni“ meniť seba - tvoriť svet!

Tohtoročné misijné prázdniny v Košiciach boli niečím výnimočné. Zavítal na ne totižto aj Malý Princ. Jeho príbeh a myšlienky nás sprevádzali počas celého týždňa. Malý princ nám už od prvého dňa hovoril o význame zodpovednosti: „Stávaš sa navždy zodpovedný za to, čo si k sebe pripútal."

Čítať ďalej...

Nová postulantka

Aj dnes Boh povoláva ľudí, aby Ho nasledovali. Preňho žiadny človek nie je prekážkou. Práve naopak. On má plán s každým z nás. Všetci sme vzácni v Jeho očiach.

Čítať ďalej...

Obnova sv. sľubov v Ivanke

„ A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám."   1Jn 4, 16

Vďačné Svätému Trojjedinému Bohu za dar povolania sme my sr. Viera a sr. Jozefína 15. júla 2017 obnovili po šiesty krát naše rehoľné sľuby v kaplnke provinciálneho domu v Ivanke pri Nitre.

Čítať ďalej...

Neopakovateľný dar

Zažila som obohacujúci čas prežitý v našej medzinárodnosti, poznávania filipínskej, vietnamskej, kórejskej, ukrajinskej a poľskej kultúry.  Učili sme sa láske, trpezlivosti, vzájomnej ohľaduplnosti, porozumeniu, keď sa naše jazyky plietli.

Čítať ďalej...

Z návštevy u " ružových"

Niekoľko záberov zo stretnutia, ktoré sa uskutočnilo  v kláštore Najsvätejšej Trojice v Nitre s našimi spolusestrami služobnicami Ducha Svätého ustavičnej poklony.

Čítať ďalej...

Farský deň vo Vitanovej

Dňa 2. júla 2017 sme sa na pozvanie d. p. Patrika Ondáša zúčastnili farského dňa vo farnosti Vitanová. Táto farnosť je charakteristická dobrosrdečnosťou, štedrosťou, úsmevom, spevom i živou vierou.

Čítať ďalej...

Navštívili nás žiaci zo Strednej odbornej školy potravinárskej

Koncom júna nás v našom kláštore v Ivanke pri Nitre navštívili žiaci študijných odborov Kontrolór potravín a Marketing spolu so svojimi učiteľmi zo Strednej odbornej školy potravinárskej sídliacej na Cabajskej 6 v Nitre.

Čítať ďalej...

Púť v Szenkúte

2. júla sa konala v maďarskom Szenkúte marianska púť. Sestra Lucia, sr. Pia, sr. Juliana a sr. Mária Ester navštívili toto miesto na pozvanie františkánov, ktorí toto mariánske miesto spravujú.

Čítať ďalej...

Púť na Velehrad

Dnes, na sviatok slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda sme sa aj my pripojili k 30 000 pútnikom, ktorí prišli do Velehradu poďakovať sa Bohu za dar viery.

Čítať ďalej...

„Noc v kláštore“

Takto sme nazvali našu akciu s deťmi – dievčatami zo 4.B triedy zo školy sv. Svorada a Benedikta, ktoré si prišli priamo na vlastnej koži otestovať, ako „sa býva a spí v kláštore .“

Čítať ďalej...

„V mojom srdci je nebo, keď v ňom býva Ježiš.“

S týmto heslom prijalo 60 detí z Brezna po prvý krát Pána Ježiša a my sme spolu s nimi zdieľali ich radosť.

Čítať ďalej...

Terciát

Mnoho pozdravov  zo Steylu! Sme veľmi veľká  a pestrá skupina: 32 účastníčok + 3 do prevádzajúci, z 19 provincií a 7 národností.

Čítať ďalej...

Návšteva v Mezőkeresztes

Už niekoľko rokov sa na našich letných táboroch s deťmi zúčastňujú aj deti z detských domovov, ktoré sú nášmu srdcu zvlášť blízke.

Čítať ďalej...

Misionárky na dovolenke

   V tomto období čerpajú dovolenku na Slovensku viaceré naše spolusestry pôsobiace v misiách. Stretli sa v provinciálnom dome v Ivánke pri Nitre na Turíce.

Čítať ďalej...

Turíce v St. Gabrieli

Už z juniorátskych stretnutí som vedela o Festivale mladých, ktorý sa v St. Gabrieli koná každý rok na slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Teraz som mala možnosť zažiť ho osobne.

Čítať ďalej...

Krajské stretnutie mládeže v Nagymaros

   20.mája sa v peknom prostredí pri Dunaji uskutočnil Krajský zjazd maďarskej mládeže. Stretnutie s témou „Ja som Pravda“ zorganizovali tento raz sestry Dominikánky pri príležitosti 800. výročia vzniku ich Rehole.

Čítať ďalej...

Seminár pre formátorky

V nedeľu 4.6. 2017 sa začal medzinárodný formačný seminár na ostrove Timor v Indonézii, ktorý potrvá do 25.6.2017

Čítať ďalej...

ĎAKUJEME...

25. rokov prežitých naplno. To je čas, za ktorý dnes chceme ďakovať. To je čas, ktorý sa poskladal z drobných životných príbehov našich troch spolusestier.

Čítať ďalej...

Náhly odchod do večnosti

Chcela by som vás informovať o bolestivom odchode do večnosti našej mozambickej sestry LEONORY BERNARDO -30 rokov, ktorá nedávno absolvovala štúdium vo filipínskej južnej provincii a čakala na  prípravu k večným  sľubom v tomto roku.

Čítať ďalej...

Turíce 2017

"Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali" (Rim 5, 5).

Čítať ďalej...

POŽEHNANÉ TURÍCE

Idem, Pane, som ochotná plniť Tvoju vôľu.

Boh nás priviedol ku koncu našej 13. Provinciálnej kapituly.

Čítať ďalej...

" Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť Tvoju vôľu!"

V dňoch od 26. do 28. mája 2017 sa v Kláštore Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre konala Provinciálna Kapitula Misijných sestier služobníc Ducha Svätého Slovenskej Provincie. Hlavný celebrant úvodnej svätej omše bol p. Pavol Kruták - Provinciál SVD.

Čítať ďalej...

Obnova sv. sľubov

Dňa 20. mája 2017 práve na sviatok našej spoluzakladateľky Matky Jozefy, Hendriny Stenmans obnovili naše sestry - sr. Miriam a sr. Jana svoje 2. rehoľné sľuby.

Čítať ďalej...

Začiatok Noviciátu

V sobotu, 20. mája, sme si pripomínali sviatok našej spoluzakladateľky matky Jozefy a zároveň aj prvé výročie smrti sr. Veroniky Theresie. Počas večerných modlitieb sme boli (ja - Veronika a Thao z Nemecka) oficiálne prijaté do noviciátu.

Čítať ďalej...

Zaľúbené do Ježišovej misie ... v Grécku

Týmito slovami, ktoré spievala sr. Clara v zastúpení „komunity v pohybe“ v Grécku, sa končila jedna etapa cesty a ďalšia sa začínala.

Čítať ďalej...

Keď na mňa čaká Mama

12.-13. mája sme sa spolu so skupinou farníkov z Vasvár vybrali na púť do Zakopaného. Prečo sme sa rozhodli osláviť 100. výročie Fatimských zjavení práve tam?

Čítať ďalej...

Sviatok blahoslaveného Zefirína Jiménez Malla w Köröm

Dňa 6. mája 2017 som sa zapojila do oslavy sviatku blahoslaveného Zefirína Jiménez Mallu, ktorú organizoval sekretariát JPIC pátrov verbistov v Maďarsku v ich farnosti Köröm.

Čítať ďalej...

Výročná sv. omša

Dňa 21.5.2017 o 17h sa v kláštore Ducha  Svätého v Ivánke pri Nitre konala výročná sv. omša za sr. Veroniku Therésiu.

Čítať ďalej...

Spomienka v Bánove

V nedeľu 21.5.2017 sme sa  zúčastnili  štyri sestry výročnej sv. omše za našu sr. Veroniku Therésiu v jej rodnej obci Bánov.

Čítať ďalej...

Návšteva z Južného Sudánu

 20.5. 2017 slúžil výročnú sv. omšu za sr. Veroniku Theresiu v našom generálnom dome v Ríme otec biskup  Erkolano Lodu Tombe, ktorý prišiel na návštevu z Južného Sudánu z diecézy Yei.   

Čítať ďalej...

Pozdrav z USA

Včera, na sviatok bl. matky Jozefy a na prvé výročie smrti našej sr. Veroniky Therésie, sme boli spolu s ostatnými probanistkami na kňazskú vysviacku štyroch SVD.

Čítať ďalej...

Výlet do Bojníc

Naše Materské centrum na  Orechovom dvore zorganizovalo výlet rodín do Bojníc.

Čítať ďalej...

" Komunita v pohybe"

Prichádzame k Vám so srdcom plným radosti a vďačnosti, aby sme sa s Vami podelili o naše pocity, ktoré sa v nás vynárali tak počas nášho stretnutia v Materskom dome, ako aj teraz v Aténach.

Čítať ďalej...

Orechov dvor - deň Rómov

Dňa 10.5.2017 sa uskutočnil na Orechovom dvore v Nitre tradičný “Deň Rómov“. Organizovali sme ho v spolupráci so sestrami saleziánkami a zamestnancami Komunitného centra, Terénnej služby, dobrovoľníkmi a študentmi.

Čítať ďalej...

Príchod do noviciátu

Pozdravujem a prinášam prvé info z Ríma. Akosi tomu stále nemôžem uveriť ,že ja ,taký Sedlák, som v takomto svatom meste, dnes, keď zvonili zvony som si to poriadne vychutnávala.

Čítať ďalej...

Pozdrav z Ruska

Mali sme v Abakane peknú Vigíliu na Bielu sobotu večer prišlo nám okolo 50 ľudí čo je na naše podmienky krásne - posielam Vám nejaké fotky z kostola.

Čítať ďalej...

Misijná rozlúčka

So sestrou Rastislavou sme sa rozlúčili v nedeľu, 30. apríla 2017 pri večerných chválach. Spojené v modlitbe sme ďakovali Bohu i jej za ochotu a odvahu pre toto nasadenie a prosili sme Boha, aby ju i túto misiu sprevádzal svojím požehnaním.

Čítať ďalej...

Interjuniorát

V dňoch 21. – 23. apríla 2017 usporiadala Teologicko – spirituálna komisia pri Konferencii vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku (KVPŽR) už 6. ročník celoslovenského stretnutia junioriek a ich formátoriek pod názvom "interjuniorát".

Čítať ďalej...

Pozdrav z Cochabamby

Prednedávnom som dostala otázku, kedy zasa napíšem nejaký list . Zdá sa, že som dlhšie nepísala, ale to určite poznáte, zozačiatku je všetko nové, zaujímavé, nepoznané, ale časom si tak zvykneme, že už nám veľa toho neznámeho nepripadá.

Čítať ďalej...

Veľkonočné sviatky v Ríme

Sviatky sme prežili pokojne. Veľmi mi záležalo, aby sme sa nenaháňali a nenechali sa vyrušiť nejakými vonkajšími prípravami. A myslím, že sa to podarilo.

Čítať ďalej...

"Zomieranie v nemocnici - systém verzus človek"

V sobotu, 22. 4. sme sa ako kolektív zamestnancov Domova sv. Jozefa zúčastnili v Martine na XII. konferencii Kresťan v dnešnej nemocnici, tento krát zameranej na tému "Zomieranie v nemocnici - systém verzus človek". Boli sme obohatené hodnotnými odbornými    prednáškami, ktoré hlboko  vystihli často tak tabuizovanú a obávanú tému zomierania ľudskej bytosti a realitu, ktorá s umieraním súvisí.

Čítať ďalej...

Pochod za život

Tohto roku to bol v Českej republike už 17. pochod s týmto zameraním a po prvýkrát bol pre ľudí z Moravy vypravený z Bohumína do Prahy zvláštny vlak pomenovaný „Pro život“.

Čítať ďalej...

Srdce na dlani

Dňa 10. 4.  bolo dobrovoľníckou organizáciou CARDO odovzdávané ocenenie Dobrovoľník roka 2016. 

Mimoriadne ocenenie za ľudskosť a nezištnú prácu bolo udelené in memoriam našej zomrelej sestre Veronike Theresii Ráckovej. Symbolickú cenu - srdce na dlani - prevzala sr. Lucia Slušná od ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka.

Čítať ďalej...

Poďakovanie

Ďakujeme Pánu Bohu za čas byť s Ním,

ďakujeme sr. Grecy a pátrovi Petrovi za sprevádzanie,

ďakujeme všetkým Vám za modlitby.

Čítať ďalej...

Pozdrav z horúcich Filipín

Srdečne Vás pozdravujem z horúcich Filipín. Začína tu už pomaly leto a slniečko už pripeká. Ja naberám na farbe a približujem sa trocha k tej filipínskej.

Čítať ďalej...

Návšteva divadla

Dňa 28. marca misijné sestry spolu s niekoľkými obyvateľmi Domova svätého Jozefa navštívili v Divadle Andreja Bagara v Nitre benefičné divadelné vystúpenie "San Chose de Calasanz".

Čítať ďalej...

61. zasadnutie Komisie o postavení žien

Po dlhej dobe vás opäť zdravím z Grayslake v USA. Čas uteká rýchlo a my už máme za sebou takmer 4 mesiace našej probácie.

Čítať ďalej...

Svedectvo a poďakovanie

V Bratislave 25. marca Pápežská nadácia ACN (z angl. Aid to the Church in Need - ACN; Pomoc trpiacej Cirkvi) otvorila svoju kanceláriu na Slovensku.

Sr. Lucia Slušná tiež dala krátke svedectvo a poďakovanie za finančné  podporovanie projektov počas totality, ale aj projektov v nedávnej minulosti a v prítomnosti spojené so vzdelávaním a formáciou rehoľného dorastu, sociálnych projektov. Bolo vyzdvihnuté aj podporovanie misijnej činnosti rehoľníkov a rehoľných sestier v svetových misiách.

Čítať ďalej...

Sviatok sv. Jozefa

Obyvatelia Domova sv. Jozefa v nedeľu popoludní  spoločne s komunitou sestier oslávili  sviatok patróna nášho zariadenia.

Čítať ďalej...

2. európske stretnutie postulantiek.

V dňoch 10. – 12. marca sa uskutočnilo 2. európske stretnutie postulantiek. Zúčastnili sme sa ho dve postulantky: ja (Veronika) zo Slovenska a Thao z Nemecka a Irina (kandidátka z Ruska), ktorá by sa onedlho mala stať postulantkou.

Čítať ďalej...

Duchovné cvičenia v Kórey

Ako sme sa presťahovali z dediny do mesta Seoul minulý december život v Provinciálnom dome kde je aj exercičná časť nás dobre misijne napĺňa, sú zaujímavé prace čo potrebujú tvorivé srdce a myseľ, dobre ruky, nohy.

Čítať ďalej...

Nová misia v Grécku.

Po našej návšteve v Grécku sme sa rozhodli začať priamo v Aténach.

Čítať ďalej...

„Oáza ticha a modlitby.“

Už tradične sa  v našom dome raz v roku konajú duchovné cvičenia.

Čítať ďalej...

Stretnutie Misionárov na čas v Budapešti

10. – 12. februára 2017 sa v Exercičnom dome verbistov v Budapešti stretli dvaja záujemcovia o dobrovoľnú misijnú činnosť, spolu so štyrmi dobrovoľníkmi, ktorí túto misijnú skúsenosť už absolvovali. Stretnutie viedli Misijné sestry, Služobnice Ducha Svätého.

Čítať ďalej...

Choď k mojím bratom

V dňoch 3. – 5. februára 2017 sme v Exercičnom dome v Budapešti zorganizovali misijné duchovné cvičenia pre mládež. Na misijných chodníčkoch sprevádzal mladých  kňaz János Bolvári, farár v Mélykút.  Duchovných cvičení sa zúčastnilo 14 mladých ľudí.

Čítať ďalej...

X. Setkání koordinátorů pastorace povolání v ČR

Sešlo se nás kolem 70 diecézních kněží, řeholníků, řeholnic a laiků pracujících v oblasti pastorace povolání, nebo mající zájem o toto téma.  

Čítať ďalej...

Nový internetový portál www.rehole.sk

Zasvätení muži a ženy na Slovensku spúšťajú od 14. februára nový internetový portál rehole.sk, ktorý poslúži všetkým, ktorí hľadajú informácie o rehoľných inštitútoch pôsobiacich v našej krajine. Portál prinesie základné informácie o zasvätených, uľahčí orientáciu v množstve rôznych inštitútov zasväteného života, zviditeľní ich mnohorakú činnosť a poskytne informácie pre tých, ktorí by radi priložili ruku k dielu.

Čítať ďalej...

Chcete nás podporiť 2%?

Aj tento rok Vás prosíme o Vašu podporu. Predmetom činnosti Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého je charitatívna, sociálna, náboženská a vzdelávacia činnosť. Nech Vám Dobrý Boh, Darca každého dobra odmení Vašu štedrosť.

Čítať ďalej...

Európske stretnutie postulantiek

V dňoch 13.-15. januára sa konalo európske stretnutie postulantiek. Za celú Európu sa ho  účastnili tri postulantky (zo Slovenska ja – Veronika, z Nemecka Thao a z Poľska Magdaléna). Stretnutie sa konalo v nemeckom meste Frankfurt am Main, v novozaloženej komunite našich sestier.

Čítať ďalej...

„My tři králové jdeme k Vám…“

Týmito slovami prinášali malí koledníci všetkým ľuďom dobrej vôle radostnú zvesť o narodení Spasiteľa.  Do najvýznamnejšej charitnej akcie roku sa zapojilo viac ako 80 dobrovoľníkov aj z farnosti Kelč.

Čítať ďalej...

Sr. Izidora zavŕšila svoju pozemskú púť

Hoci ju posledných rokoch postupne opúšťali sily a slabla, nikdy nezabudla poďakovať za najmenšiu službu, ktorá jej bola preukázaná. Sestra Izidora nebola ani vo svojej starobe a chorobe sústredená na seba, nesťažovala sa, ale mala pre každého úsmev a pozitívne prijatie.

Čítať ďalej...

Zo zasneženého Grayslake v USA

Posielam Vám srdečný pozdrav zo zasneženého Grayslake v USA. My sme už konečne v plnej zostave a pomaly začíname naše spoločné putovanie. Tieto prvé dni sa zoznamujeme predovšetkým medzi sebou navzájom, ale aj s našim domom a prostredím, v ktorom bývame.

Čítať ďalej...

Južná Kórea na Vianoce

Vianočný pozdrav od sr. Filipy  z Južnej Kórey

Čítať ďalej...

Vianoce na Filipínach

Vianočný pozdrav z Filipín

Čítať ďalej...

Predvianočné vystúpenie na Orechovom dvore

Dňa 14.12.2016 sa uskutočnilo vystúpenie rómskych detí o 15.00 hod. na Orechovom dvore.

Čítať ďalej...

Vianočná prezentácia

Na vianočnom posedení  deti a mamičky dostali darčeky od Ježiška,  boli prekvapené a veľmi za ne ďakovali .

Čítať ďalej...

Umenie je predchuť neba

„Umenie je predchuť neba,“: začína svoje rozprávanie pani učiteľka Mgr. Ivica Gulišová, ktorá k nám  zavítala v nedeľu 27. novembra 2016.

Čítať ďalej...

Vianočný pozdrav z Austrálie

Srdečne si vás všetkých pozdravujem z Alice Springs, Austrália. Vianočné sviatky sú už za rohom. Ako ich vnímam ja?

Čítať ďalej...

Potravinová zbierka

Charita má veľa projektov na podporu ľuďom v núdzi, hlavne v okolí Vianoc je aj zbierka trvanlivých potravín , drogérie ,ktoré potom budú v baličkách darované konkrétnym ľuďom v núdzi.

Čítať ďalej...

Som veľmi rada, že som tu...

Milovaní, ozývam sa vám opäť z Filipín. Túžim po tom, aby ste spolu so mnou spoznávali túto krajinu, ľudí a tiež mohli načerpať z bohatstva udalostí, ktorých som svedkom.

Čítať ďalej...

Pozdrav z Austrálie

Srdečné  pozdravujem z Brisbane.

Čítať ďalej...

Zo života v Bolívii

Srdečné pozdravy od  sr. Sáry z Bolívie.

Čítať ďalej...

Víkendové stretnutie

V dňoch 21.- 23.10.2016 sa v kláštore misijných sestier služobníc Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre uskutočnilo stretnutie pre mladé ženy a dievčatá, ktoré hľadajú svoje životné povolanie. Zúčastnilo sa ho 8 účastníčok vo veku 18 – 38 rokov.

Čítať ďalej...

Misijnú nedeľu sme oslávili aj v Ivanke pri Nitre

Dvere nášho kláštora v Ivanke pri Nitre sa otvorili dokorán na „Misijnú nedeľu“ 23. októbra 2016. Prišli mladí, aj starí, muži, ženy aj deti, ba aj celé rodiny.

Čítať ďalej...

Oslavy misijnej nedele v kelečskej farnosti

Misijnú nedeľu sme začínali už v sobotu večer v spojení s celým svetom skrze misijný most. Modlitba sa konala v kostole sv. Kataríny v blízkosti nášho kláštora.

Čítať ďalej...

Revolúcia lásky

Tohtoročná misijná nedeľa bola pre Maďarov veľmi výnimočná, keďže sa zišla s oslavou Maďarskej revolúcii v roku 1956. á nedeľa bola pre Maďarov veľmi výnimočná, keďže sa zišla s oslavou Maďarskej revolúcii v roku 1956.

Čítať ďalej...

Tretí pondelok v Starej Ľubovni.

Spoločenstvo  členov MzDSv. bolo pomerne veľké ,tvorí ho prevažne stredná a staršia generácia a je to tak dobré, že si každý môže nájsť v Cirkvi to svoje miesto , kde sa  ešte viac a intenzívnejšie  môže nasadiť v jej poslaní.

Čítať ďalej...

Diakonát

Diakonské svätenie prijali: Michal Vrták, Gorazd Kohút a Robin Joseph.

Čítať ďalej...

Prišiel k nám z krajiny vychádzajúceho slnka.

Páter nás cez históriu voviedol do života súčasných Japoncov, ale i do svojho osobného misionárskeho života. Pán Ježiš povedal „mňa prenasledovali, tak aj vás budú prenasledovať“ a Tertulián, kresťanský spisovateľ z 3. stor. napísal, že „krv mučeníkov je semenom nových kresťanov“.

Čítať ďalej...

Sr. Kanízia zavŕšila svoju pozemskú púť.

Nepozerala sa na svoje podlomené zdravie, ale s ochotným a radostným srdcom darovala svoj čas a zbytok svojich síl opatrovaniu chorých spolusestier, ale i navštevovaniu starších ľudí v dedine.  Sprevádzala ich svojimi modlitbami a pre každého mala úsmev a slová povzbudenia.

Čítať ďalej...

Prišiel k nám z väzenia

Vo väzení je už vyše 10 rokov a na počudovanie sa mu tam páči.

Čítať ďalej...

Oslávila 99 rokov

Pri narodeninových oslavách zvykneme sláviacemu zaspievať niektorú z narodeninových piesní,napr. „Veľa šťastia zdravia“, či „Nech Ťa Pán požehnáva a chráni...“ a často krát pridáme jeho či jej obľúbenú pieseň.

Čítať ďalej...

Ako sme oslávili sviatok sv. Václava....

 Ako komunita sme sa rozhodli  prežiť tento deň výletom do prírody.

Čítať ďalej...

Zo života sr. Felicity

S mamami sa stretávame každý mesiac zatiaľ sú 3: Irina, Nadežda a Evgenia. Ira a Nada su Chakasky, Evgenia Ruska.

Čítať ďalej...

Projekt so sirotami

Chcem Vám po dlhšom čase priblížiť môj život tu  v Južnej Afrike.

Čítať ďalej...

Prvé dni na Filipínach.

Chcem sa s Vami podeliť o mojom novom domove, ktorým sa na 10 mesiacov stala provincia Filipíny juh. Práve tu som dostala možnosť pripraviť sa na zloženie doživotných sľubov.

Čítať ďalej...

Otvorenie katolíckej školy v Mélykút .

1. septembra 2016 sme sa v Mélykút spolu s približne 30 učiteľmi, s viac ako 300 študentmi a za veľkej účasti ich rodičov  zúčastnili slávnosti otvorenia katolíckej školy sv. Tomáša Apoštola.

Čítať ďalej...

Pozdrav z Papuy Novej Guiney.

Čas tak neuveriteľne rýchlo letí, na Slovensku ste začali nový školský rok a my tu v Papue posledný štvrťrok.

Čítať ďalej...

Európske stretnutie provinciálnych a regionálnych tímov

Sestry prežívali radosť zo vzájomného stretnutia sa, delenia sa s vierou, pracovnými skúsenosťami, službou, formáciou, ale aj zábavou.

Čítať ďalej...

Mediálne školenie „Online 3“

 

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie