Veľkonočné pozdravy

„Drahí bratia a sestry, požehnané Veľkonočné sviatky!

Ježiš Kristus vstal z mŕtvych! Láska porazila nenávisť, život zvíťazil nad smrťou, svetlo rozohnalo temnoty!
Ježiš Kristus sa z lásky k nám vyzliekol zo svojej božej slávy, zriekol sa seba samého, prijal podobu sluhu a ponížil sa až po smrť, a to smrť na kríži. Preto ho Boh povýšil a urobil ho Pánom celého vesmíru. Ježiš je Pán!

Svojou smrťou a zmŕtvychvstaním Ježiš ukazuje všetkým cestu života a šťastia: touto cestou je pokora, ktorá v sebe zahŕňa poníženie. Toto je cesta, ktorá privádza k sláve. Iba ten, kto sa poníži, môže smerovať k «tomu, čo je hore», smerom k Bohu (porov. Kol 3,1-4). Pyšný človek pozerá „zhora nadol“, pokorný hľadí „zdola nahor“.

Vo veľkonočné ráno Peter a Ján upozornení ženami utekali k hrobu a našli ho otvorený a prázdny. Pristúpili teda a «naklonili sa», aby vstúpili do hrobu. Na vstúpenie do tajomstva je potrebné sa „nakloniť“, znížiť sa. Iba ten, kto sa zníži, chápe Ježišovo oslávenie a môže ho nasledovať po jeho ceste.

Svet nabáda presadiť sa za každú cenu, konkurovať, získavať na postavení... Ale kresťania sú skrze milosť Krista, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych púčikmi iného ľudstva, v ktorom sa snažíme žiť pre vzájomnú službu, nebyť arogantnými, ale ochotnými a úctivými.

Toto nie je slabosť, ale pravá sila! Kto nesie v sebe Božiu silu, jeho lásku a jeho spravodlivosť, nepotrebuje používať násilie, ale hovorí a koná so silou pravdy, krásy a lásky.

Od vzkrieseného Pána si dnes vyprosujme milosť nepodľahnúť pýche, ktorá živí násilie a vojny, ale mať pokornú odvahu odpustenia a pokoja. Víťazného Ježiša prosíme o úľavu v utrpení toľkých našich bratov, prenasledovaných pre jeho meno, ako aj všetkých, ktorí nespravodlivo trpia následkami konfliktov a násilností, ktoré sa dejú.

Pokoj vyprosujeme predovšetkým pre Sýriu a Irak, aby utíchol rachot zbraní a nanovo zavládlo dobré spolunažívanie medzi rozličnými skupinami, ktoré tvoria tieto milované krajiny. Nech medzinárodné spoločenstvo nezostane nečinné zoči-voči nesmiernej humanitárnej tragédii vo vnútri týchto krajín a dráme veľkého počtu utečencov.

Mier vyprosujme pre všetkých obyvateľov Svätej zeme. Kiež rastie medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi kultúra stretnutia a nech znovu pokračuje mierový proces, aby sa tak urobil koniec rokom utrpenia a rozdelení.

Mier vyprosujeme pre Líbyu, aby sa tam zastavilo prebiehajúce absurdné krviprelievanie a každé barbarské násilie, a aby sa všetci, ktorým leží na srdci osud krajiny vynasnažili navodiť zmierenie a budovať bratskú spoločnosť, rešpektujúcu dôstojnosť ľudskej osoby. Žičíme rovnako aj Jemenu, aby tu prevládla spoločná vôľa k nastoleniu pokoja pre dobro všetkých obyvateľov.


Zároveň s tým s nádejou zverujeme Pánovi, ktorý je taký milosrdný, dohodu dosiahnutú v týchto dňoch v Lausanne, aby bola definitívnym krokom k bezpečnejšiemu a bratskejšiemu svetu.

Od Vzkrieseného Pána vyprosujeme dar pokoja pre Nigériu, pre Južný Sudán a pre rozličné regióny Sudánu a Konžskej demokratickej republiky. Nech stúpa k nebu neutíchajúca modlitba všetkých ľudí dobrej vôle za tých, čo prišli o život – myslím osobitne na mladých zavraždených vo štvrtok na Univerzite Garissa v Keni –, za všetkých, čo boli unesení, za tých, čo museli opustiť vlastný dom a svojich drahých.

Nech Pánovo vzkriesenie prinesie svetlo milovanej Ukrajine, najmä tým, ktorí boli zasiahnutí násilnosťami konfliktu posledných mesiacov. Kiež táto krajina znovu nájde pokoj a nádej vďaka úsiliu všetkých zainteresovaných strán.

Pokoj a slobodu vyprosujeme pre toľkých mužov a ženy, ktorí sú podrobovaní novým i starým formám otroctva zo strany jednotlivcov a zločineckých organizácií. Pokoj a slobodu pre obete obchodníkov s drogami, koľkokrát spojenými s nositeľmi moci, ktorí by mali brániť pokoj a harmóniu v ľudskej rodine. A pokoj vyprosujeme tomuto svetu podriadenému obchodníkom so zbraňami, ktorí zarábajú na krvi mužov a žien.
K marginalizovaným, väzneným, chudobným a migrantom, ktorí tak často trpia odmietaním, zlým zaobchádzaním a odpisovaním; k chorým a trpiacim; k deťom, osobitne tým, ktoré znášajú násilie; k tým, ktorí sú dnes v žiali; ku všetkým mužom a ženám dobrej vôle nech dôjde utešujúci a hojivý hlas Pána Ježiša: «Pokoj vám!» (Lk 24,36) «Nebojte sa, vstal som z mŕtvych a budem stále s vami!» (porov. Rímsky misál, Vstupná antifóna v deň Veľkej noci).“


Veľkonočné posolstvo Svätého Otca Františka „Urbi et Orbi“
 

 

Easter greetings
I am the Resurrection and Life
Ja som vzkriesenie a život
FROHE OSTERN 2015
PowerPoint Presentation
슬라이드1
 • Easter greetings
 • I am the Resurrection and Life
 • Ja som vzkriesenie a život
 • FROHE OSTERN 2015
 • PowerPoint Presentation
 • 슬라이드1
 • feedback
  Prihlásenie
  Prihlásenie