8.2. – sv. Jozefíny Bakhity

Medzinárodný deň  boja proti  obchodovaniu s ľuďmi

“V očiach Boha je každý človek slobodnou osobou, či je to dievča, či chlapec, žena, či muž a je predurčený existovať pre dobro všetkých v rovnosti a bratstve.” Moderné otroctvo v zmysle obchodovania s ľuďmi, pracovného vykorisťovania a prostitúcie, obchodovania s ľudskými orgánmi a každý vzťah, ktorý nerešpektuje základné presvedčenie, že všetci ľudia sú si rovní a majú rovnakú slobodu a dôstojnosť -  je zločinom proti ľudskosti.“

                                                                                   Všeobecná Deklarácia proti otroctvu, Vatikán,    2. dec., 2014

Pokúsme sa chvíľkou ticha vyjadriť solidaritu s viac než 21 miliónmi žien, mužov a detí, ktorí každý deň trpia kvôli novodobému otroctvu.

Každá táto osoba  - nútená do otroctva - má svoj vlastný príbeh, .. príbeh trápení, nádejí i snov. Započúvajme sa do príbehu Bakhity, ktorá zažila obchodovanie s ľuďmi.

Sv. Jozefína Bakhita sa narodila v Južnom Sudáne v r. 1869. Ako mladé dievča bola unesená a predaná do otroctva. Predaná a znovu predávaná na trhoch s otrokmi v El Obeide a Chartúme,  jej majitelia s  ňou brutálne zaobchádzali. Nepamätala si meno, ktoré jej dali rodičia. Bakhita, čo znamená Šťastná, je meno, ktorým ju ironicky nazval jej únosca.                                   

V roku 1883 si ju kúpil taliansky diplomat, ktorý ju poslal do Talianska pracovať ako pestúnku pre dcéru rodinného priateľa, študujúcu so sestrami kanosiánkami. Práve tu Bakhita spoznávala Boha, ktorého “tušila vo svojom srdci - bez poznania, kým Boh je.” V roku 1890 bola pokrstená a prijala meno Jozefína.

Neskôr si talianska rodina prišla vziať  svoj “majetok” späť do Afriky. Jozefína vyjadrila svoje rozhodnutie zostať. Keď rodina trvala na tom, aby išla aj ona, Jozefína zostala pevne rozhodnutá a neskôr napísala: “Som si istá, že Boh mi dal v tej chvíli silu.” S podporou predstavenej sestier kanonisiek a benátskeho kardinála  získala slobodu a neskôr vstúpila do noviciátu. Nasledujúcich 50 rokov žila život modlitby a služby ako sestra kanosiánka do svojej smrti v roku  1947.

Niekoľko týždňov pred svojou smrťou sv. Jozefína Bakhita znovu - prežívala hrôzostrašné dni jej únosu. Viac krát kričievala: “Prosím, uvoľnite  mi reťaze…. Sú tak ťažké!”

Sv. Jozefína bola kanonizovaná v roku 2000, čo bolo počiatočným momentom jej vyhlásenia za svätú patrónku  unesených a obchodovaných ľudí.

Mysliac v srdci na všetky obete  obchodu s ľuďmi, modlime sa spoločne žalm 126:

1

Keď Pán privádzal späť sionských zajatcov, boli sme ako vo snách.

Ústa sme mali plné radosti  a jazyk plný plesania.

2

Keď sú ženy zachraňované z ulíc, sú,  ako keby boli vo sne.

Potom sú ich ústa  naplnené smiechom a ich jazyk výkrikom radosti.                                                                                

3

Vtedy sa hovorilo medzi pohanmi: veľké veci urobil s nimi Pán.

Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť.

4

Obchodovaní inými krajinami sme si povedali: “Boh na nás zabudol.”

Ale teraz nás Boh navrátil do našich domovov a my sme sa zaradovali.

 5                                                                                                      

Zmeň, Pane, naše zajatie ako potoky na juhu krajiny.

Tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať.                          

6

Vráť nám naše deti, ó Bože, z vykorisťovania a zneužívania.        

Nech sa slzy, ktoré kropia ich prácu, zmenia na piesne a zvuky hier.

7

Keď odchádzali, idúcky plakali a osivo niesli na siatie.

No keď sa vrátia, vrátia sa s jasotom a svoje snopy prinesú.

 8

Tí, čo plačú a boja sa, vrátia sa domov s výkrikmi radosti

nesení svojou dôstojnosťou a uzdravením.

Všetci:  Sláva ti Boh života a slobody, chvála a vďaka teraz i naveky. Amen.

 

Počúvajúc príbehy obetí obchodu s ľuďmi, modlime sa o silu pre zotročovaných a pomáhajme vytvárať  svet, kde už nik nespôsobí teror.

Po každom prečítanom príbehu  vo chvíli ticha zažneme sviecu a pomodlíme sa modlitbu, použijúc na záver slová sv. Bakhity: “Uvoľnime reťaze, sú tak ťažké!”   

  • “Dlhý pracovný čas nás urobil slabými a vyčerpanými. Vždy som sa cítila veľmi unavená a znepokojená, pretože moji nadriadení mi nadávali za nepozornosť   pri práci. Trpievala som na bolesti hlavy a bolesti nôh. Nerada som pracovala  pod sústavnou drezúrou”.

-     20- ročné dievča  Dalita pracujúca denne viac ako 12 hodín v textilnej továrni v Tamil Nadu  v Indii.                

[ticho, zapálime sviecu NÁDEJE

Modlime sa za ženy, ktoré tvoria 80 % obetí obchodovania s ľuďmi a za zmeny v sociálnych postojoch, ktoré popierajú rovnosť a dôstojnosť žien. 

Spolu:    “Uvoľnime reťaze, sú tak ťažké!”

  • “Či to bola polícia, armáda, alebo vojaci: keď povedali: “choďte na front”, museli sme ísť a bolo to ťažké, pretože sme kráčali celé dni bez spánku a máločo sme jedli. Bolo strašné, keď som videl umierať priateľov."

-          Mladé dievča – detská vojačka vo veku 11 rokov – z Kolumbie

[ticho, zapálime sviecu POKOJA

Modlime sa za tých, ktorí sú nútení byť vojakmi, zvlášť  za deti nabádané k násiliu.

Spolu:    “Uvoľnime reťaze, sú tak ťažké!”

  • “Nemali sme na výber. Nebolo kde ujsť; boli sme obklopení šírim morom. Keď sme dorazili na pobrežie, boli sme zamknutí do miestnosti a strážení ich mužom. Zamestnanci museli mať jeden výjazd za druhým. Bolo tam veľa robotníkov žijúcich v takýchto  podmienkach."

-          Mladý muž zotročovaný na rybárskej lodi v Thajsku        

[ticho, zapálime sviecu SLOBODY

Modlime sa za tých, ktorí pracujú v nedostatočných   podmienkach v poľnohospodárstve, baniach, fabrikách, stavbách, reštauráciách, súkromných domoch, alebo kdekoľvek skrytí pred zrakom ľudí.

 Spolu:    “Uvoľnime reťaze, sú tak ťažké!”

  • “Dali mi vedieť, čo sa mi stane, ak niekomu niečo poviem.  Povedali mi, že vedia kde  som žila, že poznajú mojich učiteľov, že poznajú moju školu, že vedia o mne všetko. Nemohla som sa ničím ubrániť. Ako 14- ročná som nevedela, kde mám začať”.

-          Americké dievča predané otcovým priateľom a predávané na sex – na Floride, USA

[ticho, zapálime sviecu DÔSTOJNOSTI] 

Modlime sa za mladé dievčatá, vykorisťované, určované k núteným   sobášom a predávané na sex. 

Spolu:    “Uvoľnime reťaze, sú tak ťažké!”

  •  “Tu som našla pravé peklo. Svet každodenného násilia páchaného mužom a ďalšou ženou,  ale tiež našimi vlastnými rodinami, ktoré predstierali, že nie sú si toho vedomé a brali si svoju časť peňazí. “

-          Nigérijská žena, nútená k prostitúcii aby zaplatila dlh,  ktorý  dlhovala  pasákom.

[ticho, zapálime sviecu SILY

Modlime sa za tých, ktorí sa nemôžu vrátiť do svojich domovov kvôli stigme prostitúcie, chorobám alebo hanbe, aby sa im dostala  potrebná útecha, uzdravenie a podpora.

Spolu:    “Uvoľnime reťaze, sú tak ťažké!”

 

“Či to nie je pôst, ktorý sa mi páči: keď rozviažete putá zločinu….. “   Izaiáš 58:6

Nech zavládne spravodlivosť:

-          Uneseným, predaným alebo adoptovaným s cieľom získať ich orgány.

-          Za obrátenie sŕdc páchateľov, organizátorov a konzumentov, ktorí profitujú zo zla obchodovania s ľuďmi.

-          Aby vlády, vedúci spoločností, tvorcovia zákonov a všetci, ktorí slúžia ľudu vedeli zakročiť  v  systémoch, ktoré  umožňujú obchodovanie s ľuďmi.

 

“Poslal ma hlásať zajatým oslobodenie …”  Izaiáš 61, 1

 Prichádzajme ako ľudia nádeje.  

-           Aby sme mali oči, ktoré vidia a konajú, aby oslobodili otrokov našich spoločností. 

Veríme, že spoluprácou môžeme skoncovať s obchodovaním s ľuďmi. 

Možnosti:

UČIŤ SA o obchodovaní s ľuďmi – globálne i lokálne

MODLIŤ SA za obete obchodovania a za skončenie tohto otroctva

ŽIADAŤ produkty bez otroctva, ak je možné kupovať  tovar fair-trade

OBHAJOVAŤ v miestnej i národnej legislatíve a ochraňovať obete, pomáhať tým, čo prežili a stíhať obchodujúcich s ľuďmi

“Nikdy viac otroctvo, ale sestry a bratia”

Voľný preklad z  U.S. Catholic Sisters Against Human Trafficking (USCSAHT)

Modlitby prevzaté z  INTERCOMMUNITY PEACE & JUSTICE CENTER – Seattle, WA

Modlíme sa:

Bože, keď počujeme o deťoch a dospelých, oklamaných a unesených na neznáme miesta, kde sú sexuálne vykorisťovaní, zneužívaní na prácu a na odoberanie orgánov, naše srdcia sú zarmútené  a duch pobúrený z toho, že ich hodnota a práva sú ignorované, že sú zastrašovaní, klamaní a ohrozovaní násilím. Dnes voláme proti zlovestným praktikám tohto novodobého otroctva a prosíme spolu so sv. Bakhitou za ich skončenie. 

Daj nám múdrosť a odvahu vedieť zasiahnuť a postaviť sa na stranu tých, ktorých srdcia, telá a duše sú tak zranené, že je potrebné spoločne napĺňať naše sľuby a posilňovať tieto  naše sestry a bratov nežnou a dobrotivou láskou.

Pomôž nám robiť ruky  vykorisťovateľov prázdnymi   a pomáhať im odvrátiť sa od týchto nehanebností.

Pomôž nám všetkým hlásať slobodu, ktorá je tvojím darom pre všetky tvoje deti. Amen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie