9 predsavzatí pápeža Františka pre nový rok

  1. Starajte sa o svoj duchovný život, o vzťah k Bohu, ktorý je základom všetkého, čo robíme a čo sme.
  2. Starajte sa o rodinný život a dávajte svojim deťom a drahým nielen peniaze, ale predovšetkým čas, pozornosť a lásku.
  3. Starajte sa o svoje vzťahy s druhými, premieňajte svoju vieru v život a slová v dobré skutky,najmä voči ľuďom, ktorí to najviac potrebujú.
 1. Starajte sa o svoj jazyk. Očistite ho od urážlivých a hanlivých slov i od slov, ktoré vyjadrujú svetský úpadok.
 2. Liečte rany srdca olejom odpustenia. Odpúšťajte ľuďom, ktorí vás zranili, ošetrujte rany, ktoré ste spôsobili druhým.
 3. Dbajte na svoju prácu. Vykonávajte ju s nadšením, pokorou, kompetenciou, vášňou a s vďačnosťou.
 4. Vyvarujte sa závisti a žiadostivosti, nenávisti a negatívnym pocitov, ktoré ničia váš vnútorný pokoj a menia vás na ľudí zničených a ničiacich iných.
 5. Majte sa na pozore pred nenávisťou, vedúcou k pomste, pred lenivosťou, vedúcou do existenciálnej eutanázie, pred ukazovaním prstom, vedúcim k domýšľavosti, a pred neustálym sťažovaním, ktoré privádza k zúfalstvu.
 6. Starajte sa o bratov a sestry, ktorí to potrebujú... starých ľudí, chorých, hladných, bezdomovcov a cudzincov. Podľa toho totiž budeme súdení. 

Ilustračná fotografia: Flick (CC licencia): Papist, https://www.flickr.com/photos/26114656@N08/

Ilustračná snímka: www.mirror.co.uk