Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Vo štvrtok 18.12.2014 v Nitre na Orechovom dvore sa uskutočnila posviacka Materského centra. Novopostavené centrum posvätil nitriansky sídelný biskup Mons. Viliam Judák,         

 

za prítomnosti predstaviteľov mesta Nitra, primátora Doc. Ing. Jozefa Dvonča, viceprimátora  p. Štefana Štefeka, ďalších zástupcov mesta, viceprezidenta Maltézskej Pomoci Slovensko, Dipl. Ing. Tibor Buček a dobrovoľníkov Maltézskeho Rádu.

Prítomne boli provinciálne predstavené sr. Lucia Slušná  za našu Misijnú kongregáciu služobníc Ducha Svätého a sr. Jana Kurkinová za Inštitút dcér Márie Pomocnice (saleziánky) ako aj ďalšie sestry, priatelia a naši dobrodinci.

Materské centrum vzniklo z finančnej podpory Maltézskej Pomoci pre Slovensko, sestier saleziánok a Mesta Nitry. Novozriadené centrum bude slúžiť mamičkám a deťom do troch rokov, ktoré budú mať možnosť stráviť tu väčšiu časť dňa.

Všetci pozvaní sa zúčastnili na vianočnom programe, ktoré pripravili a predstavili detí. Po vystúpení a posviacke, všetci boli pozvaní na spoločne agapé.

Sr. Katarzyna   Niezgoda SSpS

orechov dvor NR 005
orechov dvor NR 006
orechov dvor NR 007
orechov dvor NR 008
orechov dvor NR 009
orechov dvor NR 011
orechov dvor NR 012
orechov dvor NR 071
orechov dvor 013
orechov dvor NR 001
orechov dvor NR 002
orechov dvor NR 003
orechov dvor NR 004
 • orechov dvor NR 005
 • orechov dvor NR 006
 • orechov dvor NR 007
 • orechov dvor NR 008
 • orechov dvor NR 009
 • orechov dvor NR 011
 • orechov dvor NR 012
 • orechov dvor NR 071
 • orechov dvor 013
 • orechov dvor NR 001
 • orechov dvor NR 002
 • orechov dvor NR 003
 • orechov dvor NR 004
 •