Milé sestry!

Ďakujúc Bohu za dar našej Kongregácie a jej aktívneho pôsobenia počas 125 rokov nás vedie k vnútornému nadšeniu a dodáva nám novej duchovnej sily, otvorenosti na inšpirácie Ducha Svätého, ale predovšetkým nás to vedie k detinskej poslušnosti k charizme, ktorú nám v svetle Ducha Svätého sformovala generácia zakladateľov.

 

 

 

V dnešný  deň, Matka,

ti ďakujeme za tvoju vieru,

vieru silnej a pokornej ženy,

a obnovujeme našu

odovzdanosť do Tvojej ochrany,

Matka našej viery. Amen.

Nepoškvrnená Panna Mária,

oroduj za nás.

                                      /Modlitba pápeža Františka/

 

Milé sestry!

         Ďakujúc Bohu za dar našej Kongregácie a jej aktívneho pôsobenia počas 125 rokov nás vedie k vnútornému nadšeniu a dodáva nám novej duchovnej sily, otvorenosti na inšpirácie Ducha Svätého, ale predovšetkým nás to vedie k detinskej poslušnosti k charizme, ktorú nám v svetle Ducha Svätého sformovala generácia zakladateľov.

Nepoškvrnená Nevesta Ducha Svätého ako vzor, ale aj ako patrónka spoločnosti, žena viery a žena odovzdanosti do Božej vôle, žena odvahy a obetavosti, žena čistoty a nežnosti, žena pokoja a vnútornej radosti je vzorom pre každú misionárku tak v minulosti, ako aj v súčasnosti. I dnes, keď s nadšením pozeráme na prejdené cesty osobného povolania a spomíname príbehy, v ktorých Boh viedol naše nasadenie sa pre misiu, ale aj keď pozeráme ako riadi prítomnosť spoločnosti vo svete, srdce spieva Magnificat. Tešiac sa z  nových povolaní noviciek a kandidátok, odvážnosti mladých misionárok, vnímajme veľkodušnosť Božej Prozreteľnosti.

         Nech sa oslava Trojjediného Boha uskutoční v srdci každej misijnej sestry, nech je naše spoločné slávenie, ale aj slávenie v komunitách, vyjadrené novým úprimným rozhodnutím pre vernosť a pre úplné nasadenie žiť svoje zasvätenie a svoje poslanie.

        

         V láske a v modlitbe spojené

                                                             Lucia Slušná, SSpS a radné sestry

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie