Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Večné sľuby Sr Jany Františky Oceľovej SSpS 8 decembra 2014 v Ivanke pri Nitre

Spomienka na 8. December 2014 mi zostane navždy hlboko v srdci. V tento deň som totiž zložila svoje doživotné sľuby v Misijnej Kongregácii Služobníc Ducha Svätého. Svoje ÁNO Bohu som povedala za prítomnosti mojich spolusestier Slovenskej provincie, bratov a pátrov zo Spoločnosti Božieho Slova, ďalších kňazov z blízka I z ďaleka, za prítomnosti mojich najbližších, rodiny, známych a priateľov.

 

O to väčšia bola moja radosť, že som svoje večné sľuby mohla skladať na taký významný mariánsky sviatok akým je Nepoškvrnené počatie Panny Márie a tiež na významný deň 125. výročia založenia našej kongregácie. Som nesmierne šťastná, že naša rehoľná spoločnosť pokračuje v misionárskej charizme, ktorú nám darovala naša zakladajúca generácia a že aj ja môžem mať účasť na tomto misijnom poslaní cez moju misionársku službu v Austrálii.

Som vďačná Trojjedinému Bohu za dar života, dar povolania a mnoho iných darov, ktorými je môj každodenný rehoľno-misionársky život naplnený. No zo všetkých darov, dar lásky je ten najvzácnejší. Vedomie, že som hlboko milovaná mi umožnilo s veľkou radosťou povedať svoje doživotné ÁNO tomu, ktorý ma miluje.

 Sr Jana Františka

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 •