Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

7. decembra 2014 si pripomenuli svoje rehoľné jubileum, 25. rokov sľubov, sr. Lucia Slušná SSpS, provinciálna predstavená Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého na Slovensku a sr. Lucia Ščurková SSpS, predstavená komunity v Ivanke pri Nitre. Slávnosti sa   zúčastnili spolusestry Slovenskej provincie a príbuzní sestier. Hlavným celebrantom bol   P. Pavol   Kruták SVD. Koncelebroval P. Štefan Gerboc SVD.  

 

Na úvod sv. omše sr. Katarína Florková SSpS predstavila sláviace spolusestry krátkymi životopisnými črtami:

„Meno Lucia znamená „tá, ktorá žiari, vyžaruje“. Obe naše sláviace spolusestry sú nositeľkami tohto mena – mena, ktoré je zároveň ich poslaním: vyžarovať Božiu lásku a starostlivosť o človeka. Obe si Boh vyvolil, aby šli a prinášali ovocie a aby ich ovocie zostalo. Obe uzreli svetlo tohto sveta na Slovensku hoci v rôznych častiach: Sr. Lucia, Anna Slušná v úrodnom Levickom kraji v Horných Kľačanoch a Sr. Lucia Ščurková v hornatom kraji v Mníšku nad Popradom. Obe sa pred         25 rokmi rozhodli odpovedať svojim ochotným „Áno“ na Božie pozvanie nasledovať ho kamkoľvek pôjde.

Spolu vykročili na túto cestu nasledovania v Horní Poustevni v Severných Čechách, kde sa venovali starostlivosti o mentálne postihnuté deti. Potom, verné poslaniu našej Kongregácie, boli ochotné ísť a svojim životom ohlasovať radostné evanjeliové posolstvo tam, kde boli poslané.

Sr. Lucia Slušná (vpravo) pomáhala 3 roky pri chode exercičného domu v Spišskom Štiavniku. Už počas juniorátu mala možnosť spoznať duševnú i telesnú biedu komunizmom poznačených ľudí v Rusku.

Do Moskvy viedli jej kroky aj po príprave na večné sľuby, ktorú mala v poľskej provincii v roku 1995. Život a misijná práca v tejto oblasti vyžadovali otvorené srdce, trpezlivosť a tvorivosť v hľadaní cesty k srdcu a duši Ruského človeka. V roku 2004 bola Sr. Lucia povolaná do služby vedenia ukrajinsko-ruskej régie – najprv ako regionálna predstavená, neskôr, po vytvorení samostatnej ukrajinskej provincie ako provinciálna predstavená. Po skončení tohto úradu v roku 2010 smerovali jej kroky do sibírskeho Abakanu, ktorý však zo zdravotných dôvodov musela po

3 mesiacoch opustiť. Vrátila sa späť do Slovenskej provincie. V Bratislave s radosťou prijala prácu v centre pre ľudí bez domova ktoré bolo otvorené a vedené rehoľou Milosrdných bratov. Aj tu si našla cestu k srdciam ľudí poznačených alkoholom a životnými zápasmi. Napriek tomu, že mala týchto ľudí a túto prácu rada, prijala určenie pre komunitu v Budapešti a s tým spojené ťažkosti učenia sa novej reči a vžívania sa do inej kultúry.

Avšak po 8 mesiacoch sa opäť vrátila na Slovensko. Prijala voľbu do úradu predstavenej Slovenskej provincie a túto neľahkú službu vykonáva až doteraz.

Sr. Lucia Ščurková (vľavo) zamenila ošetrovateľskú prácu v Horní Poustevni za jemnú, trpezlivosť a zručnosť vyžadujúcu prácu šitia a vyšívania oltárnych plachiet, kalichového prádla a omšových rúch v komunite v Topoľčiankach.

Jednou zo základných čŕt misijnej sestry je ochota byť poslanou tam, kde je to potrebné, aj keď to vyžaduje zrieknutie sa materinskej reči, domova i kultúry.       Sr. Lucia prijímala s touto základnou ochotou všetky misijné určenia. Už počas juniorátu to bola Ukrajina, kde sa venovala zdravotníckej a pastoračnej práci. Neskôr pracovala v zdravotníckej oblasti v Rakúskej provincii. Tam sa pripravovala i na skladanie svojich doživotných sľubov. Misijné určenie do Papuy Novej Guiney vyžadovalo jazykovú prípravu, ktorú absolvovala v Anglicku. Po návrate do Slovenskej provincie bola ochotná stáť pri zrode novej komunity v Kelči na Morave. Hoci mala túto oblasť i prácu v hospici vo Valašskom Meziříči rada, prijala v roku 2013 voľbu sestier do služby v provinciálnej rade i ako predstavená provinciálneho domu v Ivanke pri Nitre.

Dnešný deň je dňom vďačnosti Bohu za Jeho milujúcu prítomnosť a požehnanie, ktorým sprevádzal naše sláviace spolusestry po celý ich život, zvlášť však počas posledných 25 rokov.

V Eucharistii, ktorá je najvyšším aktom vďakyvzdania sa teraz s nimi v tejto vďačnosti spojme."  

                                                                                                                                                                         sr.  Katarína  Florková  SSpS                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ss01w
ss02w
ss03w
ss04w
ss05w
ss5íw
ss06w
ss07w
ss08w
ss09w
ss10w
ss11w
ss12w
ss13w
ss14w
ss15w
ss16w
ss17w
ss18w
ss19w
ss20w
ss21w
ss22w
ss23w
ss24w
ss25w
ss26w
ss27w
ss28w
ss29w
ss30w
ss31w
ss32w
ss33w
ss34w
ss35w
ss36w
ss37w
ss38w
ss39w
ss40w
ss41w
ss42w
ss43w
ss44w
ss45w
ss46w
ss47w
ss48w
ss49w
ss50w
ss51w
ss52w
ss53w
ss54w
ss55w
ss56w
ss57w
ss58w
ss59w
ss60w
ss61w
ss62w
ss63w
ss64w
ss65w
ss66w
ss67w
ss68w
ss69w
ss70w
ss71w
ss72w
ss73w
ss74w
ss75w
ss76w
ss77w
ss78w
ss79w
ss80w
ss81w
ss82w
ss83w
ss84w
ss85w
ss86w
ss87w
ss88w
ss89w
ss90w
ss91w
ss92w
ss93w
ss94w
ss95w
ss96w
ss97w
ss98w
 • ss01w
 • ss02w
 • ss03w
 • ss04w
 • ss05w
 • ss5íw
 • ss06w
 • ss07w
 • ss08w
 • ss09w
 • ss10w
 • ss11w
 • ss12w
 • ss13w
 • ss14w
 • ss15w
 • ss16w
 • ss17w
 • ss18w
 • ss19w
 • ss20w
 • ss21w
 • ss22w
 • ss23w
 • ss24w
 • ss25w
 • ss26w
 • ss27w
 • ss28w
 • ss29w
 • ss30w
 • ss31w
 • ss32w
 • ss33w
 • ss34w
 • ss35w
 • ss36w
 • ss37w
 • ss38w
 • ss39w
 • ss40w
 • ss41w
 • ss42w
 • ss43w
 • ss44w
 • ss45w
 • ss46w
 • ss47w
 • ss48w
 • ss49w
 • ss50w
 • ss51w
 • ss52w
 • ss53w
 • ss54w
 • ss55w
 • ss56w
 • ss57w
 • ss58w
 • ss59w
 • ss60w
 • ss61w
 • ss62w
 • ss63w
 • ss64w
 • ss65w
 • ss66w
 • ss67w
 • ss68w
 • ss69w
 • ss70w
 • ss71w
 • ss72w
 • ss73w
 • ss74w
 • ss75w
 • ss76w
 • ss77w
 • ss78w
 • ss79w
 • ss80w
 • ss81w
 • ss82w
 • ss83w
 • ss84w
 • ss85w
 • ss86w
 • ss87w
 • ss88w
 • ss89w
 • ss90w
 • ss91w
 • ss92w
 • ss93w
 • ss94w
 • ss95w
 • ss96w
 • ss97w
 • ss98w
 •