Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

„Hľa, služobnica Pána.“ To sú slová, ktoré povedala Panna Mária anjelovi Gabrielovi pri zvestovaní, že sa stane Matkou Božieho Syna.

Vo svetle týchto Máriiných slov sa v dňoch 13.-14. decembra uskutočnila v kláštore Misijných sestier služobníc Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre adventná duchovná obnova pre dievčatá a ženy. Počas obnovy mali účastníčky možnosť v modlitbovej atmosfére premeditovať udalosti týchto adventných dní, reflektovať, kde sa ony nachádzajú na ich ceste k Bohu. Tiež bol vytvorený čas na zdieľanie sa s Božím slovom.

S cestou svojho rehoľného povolania a misijnou skúsenosťou v Africkej Ghane sa s nimi podelila provinciálna predstavená sestra Jana Pavla, SSpS. Záverečnú Eucharistiu slávil piarista páter Matúš Palaj.

 sestra Jana Eliášová

 

 

 

 

 

 


Fotografia

DO 1
DO 3
DO 4
DO 2
  • DO 1
  • DO 3
  • DO 4
  • DO 2
  •