Účastníčky duchovnej obnovy reflektovali svoju cestu k Bohu

„Hľa, služobnica Pána.“ To sú slová, ktoré povedala Panna Mária anjelovi Gabrielovi pri zvestovaní, že sa stane Matkou Božieho Syna.

Vo svetle týchto Máriiných slov sa v dňoch 13.-14. decembra uskutočnila v kláštore Misijných sestier služobníc Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre adventná duchovná obnova pre dievčatá a ženy. Počas obnovy mali účastníčky možnosť v modlitbovej atmosfére premeditovať udalosti týchto adventných dní, reflektovať, kde sa ony nachádzajú na ich ceste k Bohu. Tiež bol vytvorený čas na zdieľanie sa s Božím slovom.

S cestou svojho rehoľného povolania a misijnou skúsenosťou v Africkej Ghane sa s nimi podelila provinciálna predstavená sestra Jana Pavla, SSpS. Záverečnú Eucharistiu slávil piarista páter Matúš Palaj.

 sestra Jana Eliášová

 

 

 

 

 

 


Fotografia

DO 1
DO 3
DO 4
DO 2
  • DO 1
  • DO 3
  • DO 4
  • DO 2
  • feedback
    Prihlásenie
    Prihlásenie