Zapojte sa do projektu Advent s Konferenciou biskupov Slovenska

Všetci ľudia dobrej vôle sú pozvaní do projektu Advent s Konferenciou biskupov Slovenska. Trvať bude od 1. do 25. decembra.

Ide o myšlienky, ktoré vytvoril kňaz Žilinskej diecézy Ľubomír Majtán. Vychádzajú z pastorálnych listov (Prvý list Timotejovi, Druhý list Timotejovi a List Títovi). Pastorálne listy sa vyznačujú svojou aktuálnosťou pre dnešnú dobu. Je v nich zaznamenaná katolícka náuka tak, ako sa s ňou stretávame aj v našom praktickom živote viery. Napriek tomu, že sa jedná o pomerne krátke spisy uchované vo Svätom písme, pri ich čítaní ako keby sa vyjavovali každodenné aspekty nášho života.

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20191129021&fbclid=IwAR3uGmLruPj2SZj33FsykyMJd-luI1EJSJ7HV1Pil26DqsAXTW6Puc99T_s

 

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie