Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Sestra Jana Pavla, SSpS a sestra Jana, SSpS prijali pozvanie študentov z Gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košiciach a tiež veriacich z farnosti Petrovany. 

Témou týchto stretnutí bol mimoriadny misijný mesiac a význam misie dnes.  Naše sestry sa podelili so svojou misijnou skúsenosťou či už v Ghane, alebo na Slovensku a predstavili tiež život sestry Veroniky Theresie Rackovej, SSpS a jej  nasadenie pre misiu v Južnom Sudáne.

sr. Jana, SSpS