Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Na Orave, vo farnosti Podbiel, sa na misijnú nedeľu uskutočnil ďalší ročník akcie Misijný koláč, ktorej sa zúčastnili aj naše sestry Viera a Mária Magdaléna.

  Po svätej omši, ktorú slávil miestny farár Matúš Oravec sa ľudia z farnosti, ako aj hostia z farnosti Neverice, mohli stretnúť a porozprávať o živote misijnej sestry. Počas popoludňajšieho programu sa sestra Viera podelila o svojej misii v Juhoafrickej Afrike. Nasledoval misijný ruženec, do ktorého sa veriaci zapojili modlitbou jednotlivých desiatkov a sestry prečítali zamyslenia.

Aj tento deň potvrdil význam vzájomnosti v spoločnej misii.

Sestra Mária Magdaléna