Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Štvrtkový večer sme sa spolu s veriacimi modlili za misie a spomínali aj na sr.Veroniku Theresiu.

Spolu so sestrami Božského Vykupiteľa a Milosrdnými bratm,i u ktorých vlastne obidve rehole bývame a spolupracujeme sme pripravili modlitby a sv. omšu. Ďakujeme aj malým odvážnym misionárom, ktorí sa prišli obliecť do pestrofarebných oblečení z rôznych krajín, aby niesli symboly spolu s prosbami za jednotlivé bolesti a rany našich kontinentov a celého sveta.

Povzbudili sme sa vzájomne, že sme všetci od krstu misionármi - POKRSTENÍ A POSLANÍ...ako nás pozýva tohto roku Sv. Otec František.

sr. Laura, SSpS