Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Srdečně Vás všechny zdravíme z naší komunity v Přerově! Chceme se s Vámi podělit s tím jak tady probíhá oslava mimořádného misijního měsíce, vyhlášeného papežem Františkem.

První říjnovou neděli jsme uspořádali misijní animaci na pozvání vdp. Zdenka Mlčocha, bývalého kaplana farnosti Přerov a nynějšího faráře v obci Dřevohostice. Při této příležitosti jsme oslovili naší spolusestru Vierku Klabníkovu, aby se s lidmi podělila se svými zkušenostmi  z misií v Africe. Vierka naše pozvání přijala a tak jsme 6. 10. 2019 začali misijní turné ve farnosti Dřevohostice a filiálkách – v Pavlovicích u Přerova a Domaželicích.

Sr. Vierka převzala úkol kazatele a v rámci něho představila svojí bývalou misii v Jihoafrické republice, její práci s dětmi ve škole i projekt se sirotky. Při té příležitosti vyzvala přítomné i k modlitbě za všechny potřebné a k větší vděčnosti a úctě ke všem darům, kterých se nám dostává a které si často vůbec nevážíme (pitná voda, dostatek jídla, vzdělání, a pod.).

Po mších svatých jsme i s otcem Zdeňkem byli pozvání farníky na oběd.  Tak jsme měli možnost ještě dodatečně pogratulovat naší hostitelce, která pár dní předtím oslavila 80-té narozeniny. Po milém setkání a výborném pohoštění jsme se vydali na zpáteční cestu.

Odcházeli jsme s přesvědčením, že Pán Bůh se i touhle akcí dotýkal srdcí lidí a roznítil v nich zápal pro misie. Taky jsme vděčni všem, kteří projevili svůj zájem a podporu misiím modlitbou, nebo finančním příspěvkem. Všem Pán Bůh zaplať.

Zároveň vyprošujeme hojné Boží požehnání a vedení Ducha Svatého pro sr. Vierku, která se zanedlouho do Afriky vrací.

V lásce Ducha Svatého s Vámi spojené

Sestry z komunity v Přerově – sr. Katarína, sr. Magdaléna, sr. Rastislava, sr. Lenka a sr. Jozefína


Fotografia


DSCN4021
DSCN4030
DSCN4036
DSCN4037
DSCN4047
  • DSCN4021
  • DSCN4030
  • DSCN4036
  • DSCN4037
  • DSCN4047
  •